Статті та дослідження

Яремчук О. В. – Стаття (2018) – «Структурно-функціональна модель націєтворчого потенціалу історичної психології в умовах мультикультурності» // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Психологічні науки

Яремчук О. В. Структурно-функціональна модель націєтворчого потенціалу історичної психології в умовах мультикультурності / Оксана Яремчук // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Психологічні науки. – 2018. – № 3 (11). – С. 296–319. Пропонується структурно-функціональна модель Читати далі …

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Яремчук О. В. – Стаття (2018) – «Наукова школа історичної психології І. Г. Білявського: історія та перспективи подальших досліджень» // Педагогіка і психологія. Вісник Національної академії педагогічних наук України. – 2018. – № 4 (101)

Яремчук О. В. Наукова школа історичної психології І. Г. Білявського: історія та перспективи подальших досліджень / О. В. Яремчук // Педагогіка і психологія. Вісник Національної академії педагогічних наук України. – 2018. – № 4 (101). – С. 72–81.    

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Яремчук О. В. – «Спільний вчинок етнокультурної міфотворчості: соціально-психологічна модель»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Янович О. О. – «Діагностика схильності до інтернет-залежності у осіб юнацького віку»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Шамне А. В. – «Теоретико-методологічні засади дослідження психосоціального розвитку особистості в період переходу від дитинства до дорослості»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Чорна Л. Г. – «Рольова та групова ідентичність: визначення понять»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Череповська Н. І. – «Творче сприймання візуальних медіатекстів»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Череповська Н. І. – «Особливості соціально-психологічного ресурсу медіатворчості аматорів»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Чередник Г. Ю. – «Соціально-нормована поведінка як елемент соціального капіталу»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Чаусова Ю. А. – «Конструювання сімейних стосунків за допомогою наративу»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Хоріна О. І. – «Ресурсна складова соціальної ситуації вибору престижної професії»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Філь О. А. – «Психологічне забезпечення конкурентноздатності комерційних банків»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Філіпова І. Ю. – «Ігрова комп’ютерна залежність як фактор дезадаптації особистості»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Федотова Т. В. – «Вивчення креативного художнього продукту у процесі навчальної образотворчої діяльності»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Фадєєва К. – М. О. – «Використання групового тренінгу з танцювально-руховими методиками для формування позитивної я-концепції у підлітків»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Устінова Н. О. – «Психологічні аспекти участі жіночого населення Львівської області у діяльності жіночих громадських організацій»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Устінова Н. О. – «Жіночий „ейджизм” як проблема соціальної реабілітації»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Угрин О. Г. – «Аналіз готовності студентської молоді до професійної діяльності»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Ткалич М. Г. – «Особливості впровадження програм особистісно-професійного рохвитку в сучасних організаціях»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Тінякова Анастасія – «Соціально-психологічні ресурси групової навчальної діяльності старшокласників»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Титаренко Т. М. – «Автонаратив як особистісний спосіб життєконструювання»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Суходубова Г. Д. – «Соціальна компетенція: Прояви соціальної компетентності її структури та функції»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Сусська О. О. – «Нові тенденції вивчення медіапсихологічних ефектів впливу масової комунікації»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Спіцина Л. В. – «Соціально-психологічна модель організаційної культури вищого навчального закладу (акмеологічний підхід)»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Соціально-психологічний стан українського суспільства в умовах повномасштабного російського вторгнення: нагальні виклики і відповіді – науково-аналітична доповідь

Науково-аналітична доповідь директора Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, члена-кореспондента НАПН України М. М. Слюсаревського «Соціально-психологічний стан українського суспільства в умовах повномасштабного російського вторгнення: нагальні виклики і відповіді» проголошено під час засідання Президії Національної академії педагогічних наук України 21 Читати далі …

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни, СуперАнонс | Leave a comment

Слюсаревський М. М. – Стаття – «Проблема психологічної допомоги людині в умовах сучасних викликів: Уроки періоду весни 2020 року»

Проблема психологічної допомоги людині в умовах сучасних викликів, прикладом яких є пандемія COVID-19, розглядається під кутом зору відповідності змісту цієї допомоги суспільному запитові на неї. Метою статті є обґрунтування потреби певного перегляду традиційних мішеней і традиційних практик психологічної допомоги з Читати далі …

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Скнар О. М. – «Умови (або психологічні чинники) формування політичних компетенцій молоді»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Скворцова Т. В. – «Социальный интеллект как основа успешной социализации подростка»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Сидоркіна М. Ю. – «Взаємозв’язок частоти занять спільною художньою творчістю з особливостями сімейних стосунків (біографічний метод)»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Сидоренко Ж. В. – «Стилі постановки молоддю життєвих завдань з психологічного здоров’я»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Сємєніхіна Г. В. – «Соціально-психологічні чинники вибору шлюбного партнера та вступу молоді у шлюб»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Сємєніхіна Г. В. – «Переконання як форма вияву світогляду та впливу на політичну активність»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Сергиенко И. М. – «Использование социального атома в виде игрушек в психодраматической работе с функциональным бесплодием»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Семененко Л. В. – «Інформаційні технології як ресурс гуманітаризації освіти»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Северинюк Т. – «Участь у клубній діяльності як форма соціальної активності людини похилого віку»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Савенко С. О. – «Проблеми психологічної захищенності суспільства від впливу медіа-реклами»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Роговик Л. С. – «Особливості стосунків учасників групи танцювальної психотерапії»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Радчук Г. К. – «Ціннісні орієнтири сучасної освіти»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Прейс І. В. – «Результати апробації методики дослідження сімейної лояльності»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Прейс І. В. – «Індикатори лояльності»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Правдивець Н. О. – «Маскулінно-фемінні передумови професіоналізації жінок-військовослужбовців»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Потапова В. І., Скрипник О. С. – «Особливості використання технологій критичного мислення при роботі з медіатекстами (з досвіду роботи студентського клубу соціального і правового кіно)»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Попова І. С. – «Соціально-психологічні особливості самореалізації людей з особливими потребами в Україні»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Попова Г. В., Мілорадова Н. Е. – «Сприйняття інформації в ході соціально-психологічного тренінгу студентами вузу з різним социометричним статусом в навчальній групі»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Пірен М. І. – «Потреби формування державницької психології політико-управлінської еліти України в процесі демократичних змін»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Петрунько О. В. – «Засоби і прийоми рефлексивного управління образом суспільних інновацій»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Паскевська Ю. А. – «Ефективна комунікація як фактор успішності управління»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Папуча М.В. – «Засоби масової інформації і самосвідомість особистості»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Осьодло В. І. – «Ідентичність та професійний розвиток особистості»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Омельяненко В. В. – «Методологічні засади вивчення когнітивних детермінант успішності професійного спілкування операторів кол-центрів»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Олена Міщенко – «Соціально-психологічні детермінанти економічної культури студентської молоді»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Олексюк В. Р. – «Особливості впливу інститутів соціалізації на становлення світоглядних уявлень молодших школярів»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Оlga Yashna, Olexandr Makarenko, Alla Shapovalova – «Neurofitness as a Method of Psychotherapy for Children with Psychoneurological Pathologies»

https://mhgc21.org/en/mhgc21/events/october2018/MHGC-Proceedings-2018/Neurofitness-as-a-Method-of-Psychotherapy-for-Children-with-Psychoneurological-Pathologies

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Оlena Kosyhina – «Professional health care program as a basic personal development resource»

http://doi.org/10.32437/PSCProceedings.Issue-2019.ok.29

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

О. В. Назаренко – «Взаємозв‘язок професійної адаптації з успішністю професійної діяльності»

Науковий керівник: Скок Микола Андрійович

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Носенко Е. Л. – «20 Років досліджень емоційного інтелекту: Здобутки, перспективи подальших досліждень»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Новікова Ж. М. – «Теоретичне дослідження особливостей соціального становища людей похилого віку»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Ніконова О. Ю. – «Соціально-психологічні особливості особистості при взаємодії у рольових позиціях рятівника, жертви і агресора»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Никоненко Л. В. – «Теоретичні підходи до визначення лояльності в організаційній психології»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Муханова І. Ф. – «Визначення життєвої перспективи у сучасній молоді»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Москальов М.В. – «Особливості взаємозв’язку чинників та типів структури психологічної готовності майбутніх менеджерів до управління змінами в організації»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Морозова Т. Р. – «Фізіологічні основи когнітивного спілкування при поліграфних перевірках»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Моргун Я. І. – «Я-концепція в структурі кар’єрного самовизначення юнаків та юнок»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Мироненко Г. В. – «Суб’єктивна тривалість одиниці часу користувачів онлайнових соціальних мереж»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Мироненко Г. В. – «Експериментальне дослідження модифікації часових уявлень кіберкористувачів»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Мироненко В. І. – «Смислова регуляція агресивної поведінки в молодіжних неформальних групах скінхедів та неонацистів»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Меліхова І. О. – «Мотивація досягнення успіху і індивідуальний стиль міжособистістної поведінки»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Массанов А. В. – «Условия преодоления психологичных барьеров в семейных отношениях»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Лозинський О. М. – «Посадові зловживання в структурі функціонування малої соціальної групи»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Литовченко Н.Ф., Александрова А.О. – «Психологічний аналіз впливу політичної реклами на студентську молодь»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Лєпіхова Л. А. – «Соціально-психологічні особливості постановки життєвих завдань молодшим юнацтвом»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Левус Надія – «Адаптація тесту соціально-комунікативної компетентності»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Лаптєва О. І. – «К вопросу развития рефлексивной профессиональной компетенции субъектов непрерывного образования»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Лазорко Ольга – «Психологія відповідальності професіонала у соціально-психологічній парадигмі»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Лазоренко Б. П. – «Чинники поширення алко- та наркозалежності серед учнівської молоді»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Л. М. Карамушка, Т. В. Грубі – «Методики для дослідження професійної діяльності та професійного вигорання працівників Державної Податкової Служби України»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Л. М. Карамушка, О. А. Філь, К. В. Терещенко – «Розвиток конкурентоздатності майбутніх агентів з нерухомості, брокерів та бухгалтерів»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Л. М. Карамушка, І. А. Андрєєва – «Вплив чинників мезорівня на становлення відданості організації у персоналу банківських структур»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Л. Брокане, Л. Паула – «Проблемы сохранения этнической идентичности жителей различных регионов Латвии»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Кушакова-Костицька Н. В. – «Інтернет-реальність: «за» і «проти» (соціально-психологічні аспекти)»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Куценко Е. В. – «Интеграция основ медиаграмотности в школьную систему образования»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Куренчук Людмила – «Комунікативні особливості державних службовців»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Кудерміна О. І. – «Психологічні особливості формування професійної ідентичності працівників правоохоронних органів»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Кряж І. В. – «Ценностные параметры качества жизни: экологическая составляющая»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Кривохижа Л. В. – «Соціально-психологічні особливості міжособистісних відносин рятувальників в умовах професійного стресу»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Кременчуцька М. К., Каменська Н. Л. – «Групова меншість як джерело соціального впливу»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Креденцер О. В. – «Психологічні особливості підприємців в сфері торгівельного бізнесу»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Крайчинська В. А. – «Чинник олюдненного/оречевленного самонастановлення у формуванні життєвих завдань сучасної особистості»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Кравець Н. М. – «Довіра до себе – суб’єктивний феномен особистості»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Кочубейник О. М. – ««Плинна сучасність»: проекції на соціальну психологію особистості»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Котляр О. О. – «Соціально-психологічний тренінг актуалізації цінністного та смислового впливу на структуру політичних уподобань»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Котик І. О. – «Соціально-психологічні ресурси становлення надійної особистості»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Коробанова О. Л. – «Рольове спілкування членів малої групи з різним статусом»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Коробанова О. Л. – «Рольове спілкування та мотивація громадської активності молоді»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Копотун М. М. – «Розвинене цілепокладання як умова ефективного життєконструювання у сучасному світі»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Кологривова Э. И. – «Терапевтические возможности группы при переживании горя утраты»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Колісник О. П. – «Соціально-психологічні чинники духовного саморозвитку особистості»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Колісник О. П. – «Ідентифікація як базовий психічний механізм духовного саморозвитку особистості і спільноти»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Коваленко О. Г. – «Структура чинників міжособистістної сепарації»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Климчук В. О. – «Інтеракційні аспекти психологій мотивації: вступ до проблеми»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Кікінеджі Оксана – «Ґендерна компетентність психолога: Базовий компонент знань»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Кияшко Л. О. – «Умови та механізми формування у молоді навичок соціально-політичної взаємодії»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Кернас А. В. – «Прикладные аспекты психологического сопровождения профессионального развития спортивных комманд как малых груп»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Келепко Олександра – «Особливості соціального научання у молодшому шкільному віці»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Каунова Н. Г. – «Изучение культурных ценностных ориентаций граждан Молдовы»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Кауненко И. И. – «Психологические особенности ценностной сферы этнических меншинств Молдовы: Кросс-культурный аспект ценности этнических групп Молдовы в период социальных изменений»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Карпова Ірина – «Трансформація соціальної ідентичності молоді в умовах міграції з села в місто»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Карпенко З. С. – «Аксіологічна психологія: онтологічне обгрунтування персонального життя»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Ірина Семків – «Емпіричне дослідження статево-гендерних особливостей соціальної активності студентської молоді»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Іванова О.Ф. – «Поняття колективної пам’яті та її особливості»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Іванова Н. Г. – «Соціально-психологічні фактори оптимізації професійної підготовки правоохоронців»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

І. В. Данилюк – «Етнічна психологія як галузь наукового знання: історико-теоретичний вимір»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Засєкіна Лариса – «Концептуальні метафори як психолінгвістичний метод підхід до вивчення корпоративної ідентичності»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Заброцький М. М. – «Особливості педагогічного оцінювання особистості учнів»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Жорнова Ольга – Есе – «Ідея культуротворчості і перспективи соціальної психології»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Дьконов Г. В. – «Діалог – парадигма соціальної психології»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Дроздов О. Ю. – «Геополітична свідомість: до питання про сутність феномена»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Долженкова Г. Г. – «Психологические особенности оптимизации социальной адаптации малой группы студентов средствани мелотерапии»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Дідковський С. В. – «Системо-миследіяльний підхід в соціально-психологічній практиці»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Дідковський С. – «Управління малою групою в організаційно-діяльністній грі»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Данильченко Т. В. – «Гендерна ідентичність як фактор формування образу тіла»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Грищук Е. Ю. – «Значення мови та її використання представниками різних етнолінгвістичних груп»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Гридковець Л. М. – «Соціальна модель особистості в християнській парадигмі»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Гридковець Л. М. – «Гендернорівнісний міф сучасної соціалізації»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Григорьєва С. В. – «Социально-психологическая характеристика «образа Я» подростков, воспитывающихся в системе интерната»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Грибенко І. В. – «Що таке ідентичність групи?»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Грабовська Софія, Мельник Денис – «Психологічні чинники толерантності»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Горбунова В. В. – «Спроба змістового аналізу поняття “добір персоналу”»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Голина Ірина – «Психологічні особливості типів реалізації надії як чинника громадянської активності молоді»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Говорун Т. В. – «Ґендерна стереотипізація та егалітарність: Виклики часу»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Г.Л. Чепурна – «Соціально-психологічні чинники перфекціонізму молоді»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Г. Л. Сперанская – «Язык как средство развития духовности»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Воропаєва Т. С. – «Формування національної та європейської ідентичності громадян України: теоретико-емпіричні аспекти (1993 – 2010 рр.)»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Волкова Л. О. – «Специфіка гендерно-рольових стереотипів у неформальних молодіжних об‘єднаннях»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Вознесеньска О. Л., Голубєва О. Є.- «Комплексний медіакультурний феномен»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Вознесенська О. Л., Павлін Д. О. – «Групова ідентичність аутсайдера в дитячому колективі»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Власова Н. В. – «Гендерні особливості взаємин батьків та дітей юнацького віку.»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Веретяннікова Ю. С. – «Професійні смислові установки психолога як предмет теоретичного аналізу»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Велешко Єлєна – «Использование виктимологического подхода к изучению этнополитологических феноменов»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Васильченко О. М. – «Проблеми дослідження репродуктивної поведінки особистості в соціальнопсихологічній парадигмі»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Варняк І. С. – «Дослідження творчого потенціалу малої групи на прикладі вивчення креативності особистості»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

В. І. Фокіна – «Українська ментальність як основа політичної культури України»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Бондаренко Т. В. – «Розвиток гендерної ідентичності дитини в прийомній сім’ї»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Бондар Юлія, Бондар Ігор – «Стратегії самопрезентації юнацтва у соціальних мережах»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Божок Н. О. – «Соціально-психологічний аналіз низької фрустраційної толерантності у студентів»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Бєлавіна Т. І. – «Проблеми оптимізації процесу соціально-психологічної адаптації російськомовної спільноти»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Бєлавін С. П. – «Соціально-психологічні проблеми формування образів свій-чужий»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Бегеза Л. Є. – «Рольова ідентифікація практичного псизолога як критерій його адаптовоності у професійно-технічному навчальному закладі»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Баранова С. В. – «Відповідальність особистості як складова особистісної зрілості»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Барабаш О. Ю. – «Реалізація творчого потенціалу особистості»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Андрєєва Я. Ф. – «Особистість як суб’єкт політичних процесів»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Ананова І. В. – «Невротична вина як результат інтерналізацій системи сімейних відносин»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Алєксєєва А. В. – «Особистість в ситуації безробіття: гендерний аспект»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Акопян А. Б. – «Диспозиція малих груп у структурі клубної субкультури (на прикладі закладів розважального характеру)»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Акименко О.А. – «Психическая реальность и некоторые формы её проявления»

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Zorjana Kunch, Yaryna Turchyn – «Social and Cultural Adaptation: Linguistic Aspects»

https://mhgc21.org/en/mhgc21/events/october2018/MHGC-Proceedings-2018/Social-and-Cultural-Adaptation-Linguistic-Aspects

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Zoia Kireeva, Оlena Odnostalko – «The Research of the “Courage to Continue” Using Narrative and Ideographic Approaches»

https://mhgc21.org/en/mhgc21/events/october2018/MHGC-Proceedings-2018/The-Research-of-the-Courage-to-Continue-Using-Narrative-and-Ideographic-Approaches

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Yuliia Hundertailo – «Mental health and art therapy: socio-psychological support of IDPs in the process of adaptation to peaceful life»

http://doi.org/10.32437/PSCProceedings.Issue-2019.uh.16

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Yulia Paskevska – «Monitoring of human rights in the area of mental health: European and national dimensions»

http://doi.org/10.32437/PSCProceedings.Issue-2019.yp.27

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Vira Fedorenko – «Development of confidence of musicians-beginners in preparation for performance activities activities»

http://doi.org/10.32437/PSCProceedings.Issue-2019.vf.14

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Viktor Vus – «What is “good”, what is “bad”? Experience of Institutional (medical) system of MHC»

http://doi.org/10.32437/PSCProceedings.Issue-2019.vv.13

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Victoria Khramtsova, Yulia Honchar – «The Adaptability Factor of Young People with the Status of a Disabled Child in the Context of Medical and Social Expertise»

https://mhgc21.org/en/mhgc21/events/october2018/MHGC-Proceedings-2018/The-Adaptability-Factor-of-Young-People-with-the-Status-of-a-Disabled-Child-in-the-Context-of-Medical-and-Social-Expertise

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Vakulich Tetyana – «Psychological Factors of the Formation of Victimization of Women in the Modern World»

https://mhgc21.org/en/mhgc21/events/october2018/MHGC-Proceedings-2018/Psychological-Factors-of-the-Formation-of-Victimization-of-Women-in-the-Modern-World

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Thomas Ch. Weber – «TraumafokusÒ (ТF) – Psychotherapy for Chronic Pain Regulation and Pain Syndromes»

https://mhgc21.org/en/mhgc21/events/october2018/MHGC-Proceedings-2018/Traumafokus-TF–Psychotherapy-for-Chronic-Pain-Regulation-and-Pain-Syndromes

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Tetiana Yablonska, Natalia Bulatevych – «Ethical Grounds of Psychological Help as a Means of Preserving Mental Health of a Person»

https://mhgc21.org/en/mhgc21/events/october2018/MHGC-Proceedings-2018/Ethical-Grounds-of-Psychological-Help-as-a-Means-of-Preserving-Mental-Health-of-a-Person

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Tetiana Larina – «Mental health and communication risks: socio-psychological support of the individual in the process of adaptation to peaceful life»

http://doi.org/10.32437/PSCProceedings.Issue-2019.tl.12

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Svitlana Baranova – «Emotional Characteristic of Personality Maturity of Teachers in Conditions of Social Transformation»

https://mhgc21.org/en/mhgc21/events/october2018/MHGC-Proceedings-2018/Emotional-Characteristic-of-Personality-Maturity-of-Teachers-in-Conditions-of-Social-Transformation

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Sergei Naidenov – «East and West about Mental Health: Personal and Social Strategies for the Achievement»

https://mhgc21.org/en/mhgc21/events/october2018/MHGC-Proceedings-2018/East-and-West-about-Mental-Health-Personal-and-Social-Strategies-for-the-Achievement

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Ruslana Bilous – «Features of the emotional-volitional sphere of persons with vascular diseases of the brain »

http://doi.org/10.32437/PSCProceedings.Issue-2019.rb.6

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Olha Savychenko, Natalia Portnytska – «Pilot Study of Stigmatization of Mental Health Problems in the Ukrainian Educational Environment»

https://mhgc21.org/en/mhgc21/events/october2018/MHGC-Proceedings-2018/Pilot-Study-of-Stigmatization-of-Mental-Health-Problems-in-the-Ukrainian-Educational-Environment

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Olha Pletka – «Gender roles in youth: the perception and development of their own models»

https://mhgc21.org/en/mhgc21/events/october2018/MHGC-Proceedings-2018/GENDER-ROLES-IN-YOUTH-THE-PERCEPTION-AND-DEVELOPMENT-OF-THEIR-OWN-MODELS

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Olha Korobanova – «Group Support for Vulnerable Groups as a Prerequisite for Mental Health»

https://mhgc21.org/en/mhgc21/events/october2018/MHGC-Proceedings-2018/Group-Support-for-Vulnerable-Groups-as-a-Prerequisite-for-Mental-Health

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Olha Humeniuk – «Nuclear Power Plant Disaster: Impact on Mental Health and Lifestyle of Liquidators»

https://mhgc21.org/en/mhgc21/events/october2018/MHGC-Proceedings-2018/Nuclear-Power-Plant-Disaster-Impact-on-Mental-Health-and-Lifestyle-of-Liquidators

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Olga Korobanova – «Group psychological phenomena and mental health preservation in complex social situations »

http://doi.org/10.32437/PSCProceedings.Issue-2019.ok.26

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Olesya Bik – «Preserving Human Mental Health through Control of Pathogenic Text in Mass Media by Means of Indexing and Marking»

https://mhgc21.org/en/mhgc21/events/october2018/MHGC-Proceedings-2018/Preserving-Human-Mental-Health-through-Control-of-Pathogenic-Text-in-Mass-Media-by-Means-of-Indexing-and-Marking

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Olena Voznesenska – «Media-Art-Therapy for Mental Health Care»

https://mhgc21.org/en/mhgc21/events/october2018/MHGC-Proceedings-2018/Media-Art-Therapy-for-Mental-Health-Care

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Olena Malyna – «Destigmatizing direction of psychologist’s work in the field of mental health care»

http://doi.org/10.32437/PSCProceedings.Issue-2019.om.21

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Olena Kostyuk, Olena.Boychuk – «Psychological condition and resocialization of widows and grieving mothers in conditions of modern Ukraine»

http://doi.org/10.32437/PSCProceedings.Issue-2019.kb.8

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Olena Koshelieva – «Physical development as a chance for autism»

http://doi.org/10.32437/PSCProceedings.Issue-2019.ok.3

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Olena Koshelieva – «Characterological and Psychological Peculiarities of women with eating behavior disorders»

http://doi.org/10.32437/PSCProceedings.Issue-2019.nl.4

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Olena Andriienko – «Protecting Mental Health in an Epoch of Virtualization»

https://mhgc21.org/en/mhgc21/events/october2018/MHGC-Proceedings-2018/Olena-Andriienko

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Oleksii Tanasiienko, Olena Tanasiienko – «Is autism Spectrum Disorder (ASD) a Mind-and-Somatic State “Neuro-Managing” System Malfunction? About Some Possible Mechanisms of this Kind of Neurodevelopmental Disorder»

https://mhgc21.org/en/mhgc21/events/october2018/MHGC-Proceedings-2018/Is-autism-Spectrum-Disorder-ASD-a-Mind-and-Somatic-State-Neuro-Managing-System-Malfunction-About-Some-Possible-Mechanisms-of-this-Kind-of-Neurodevelopmental-Disorder

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | 1 Comment

Oleksandra Khudoba – «Changing Approaches to Dementia Management: How Relevant Is It for Ukraine?»

https://mhgc21.org/en/mhgc21/events/october2018/MHGC-Proceedings-2018/Changing-Approaches-to-Dementia-Management-How-Relevant-Is-It-for-Ukraine

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Oleksandr Avramchuk, Hrystia Shalak – «Features of the Application of the Cognitive-Behavioral Therapy Techniques as the Method of Early Intervention in Therapy of Psychotic Disorders»

https://mhgc21.org/en/mhgc21/events/october2018/MHGC-Proceedings-2018/protecting

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Oksana Strilchuk – «The Cognitive Methods of Protection the Adolescences’ Mental Health in the World Wide Web»

https://mhgc21.org/en/mhgc21/events/october2018/MHGC-Proceedings-2018/The-Cognitive-Methods-of-Protection-the-Adolescences-Mental-Health-in-the-World-Wide-Web

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Oksana Los – «The role of sexual education in preschool mental health care»

http://doi.org/10.32437/PSCProceedings.Issue-2019.ol.25

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Natalya Guba, Natalya Mosol – «Perinatal psychological support, counseling and education»

http://doi.org/10.32437/PSCProceedings.Issue-2019.gm.18

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Nataliia Didyk – «Features of Psychosocial Support of Combatants’ Wives»

https://mhgc21.org/en/mhgc21/events/october2018/MHGC-Proceedings-2018/Features-of-Psychosocial-Support-of-Combatants-Wives

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Natalie Heisonyuk, Yaroslava Andrieieva – «Role Models’ Peculiarities of Women with Crisis Pregnancies»

https://mhgc21.org/en/mhgc21/events/october2018/MHGC-Proceedings-2018/Role-Models-Peculiarities-of-Women-with-Crisis-Pregnancies

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Nadiia Golembievska – «Training in the restoration of communication skills of the individual “Way Home”»

http://doi.org/10.32437/PSCProceedings.Issue-2019.ng.10

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Myroslava Kulesha-Liubinets, Elena Ruban – «Features of the Idea of University Students About Mental Health»

http://doi.org/10.32437/PSCProceedings.Issue-2019.klr.15

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Mykola Papucha – «Psychological Health of a Person: Theoretical Issues»

https://mhgc21.org/en/mhgc21/events/october2018/MHGC-Proceedings-2018/Psychological-Health-of-a-Person-Theoretical-Issues

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Mykola Kostenko – «Psychological bases of human health»

http://doi.org/10.32437/PSCProceedings.Issue-2019.mk.20

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Maryna Martseniuk – «Reasons of Healthy Behaviour Disorders in Adolescence»

https://mhgc21.org/en/mhgc21/events/october2018/MHGC-Proceedings-2018/Reasons-of-Healthy-Behaviour-Disorders-in-Adolescence

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Marin Drămnescu, Vladimir Enăchescu, Monica Păduraru – «The Mental Health between Epigenetics and Individual Beliefs»

https://mhgc21.org/en/mhgc21/events/october2018/MHGC-Proceedings-2018/The-Mental-Health-between-Epigenetics-and-Individual-Beliefs

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Maria Nakonechna – «Intersubjectness as a Resource to Maintain Mental Health»

https://mhgc21.org/en/mhgc21/events/october2018/MHGC-Proceedings-2018/Intersubjectness-as-a-Resource-to-Maintain-Mental-Health

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Maria Klymenko – «The Narcissistic Ways to the Existential Self-Fulfillment»

https://mhgc21.org/en/mhgc21/events/october2018/MHGC-Proceedings-2018/The-Narcissistic-Ways-to-the-Existential-Self-Fulfillment

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Lyudmyla Rakhman, Oksana Plevachuk, Iaroslav Shpylovyi – «The Quality of Social Functioning in Patients with Depression, as a Parameter of State Severity»

https://mhgc21.org/en/mhgc21/events/october2018/MHGC-Proceedings-2018/The-Quality-of-Social-Functioning-in-Patients-with-Depression-as-a-Parameter-of-State-Severity

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Lyudmyla Kolisnyk – «The Influence of the Emotional Intelligence Features on the Intensity of the Loneliness Experience in Adolescence»

https://mhgc21.org/en/mhgc21/events/october2018/MHGC-Proceedings-2018/The-Influence-of-the-Emotional-Intelligence-Features-on-the-Intensity-of-the-Loneliness-Experience-in-Adolescence

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment

Lyudmila Nikonenko – «Political and Legal Informing of Students in Conditions of Military Conflict Between Russia and Ukraine»

https://mhgc21.org/en/mhgc21/events/october2018/MHGC-Proceedings-2018/Political-and-Legal-Informing-of-Students-in-Conditions-of-Military-Conflict-Between-Russia-and-Ukraine

Posted in Е.Б. - Статті та дослідження, Зміни | Leave a comment