Монографії

Яремчук О. В. – Монографія – «Історична психологія: націєтворчий потенціал»

Яремчук О. В. Історична психологія: націєтворчий потенціал : монографія / О. В. Яремчук ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. – 142 c. У монографії уточнено та розвинуто уявлення про структуру Читати далі …

Posted in Е.Б. - Монографії, Зміни | Leave a comment

Титаренко Т. М. – Монографія – «Посттравматичне життєтворення: способи досягнення психологічного благополуччя» – Фрагмент

Титаренко Т. М. Посттравматичне життєтворення: способи досягнення психологічного благополуччя: монографія / Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. – 160 c.

Posted in Е.Б. - Монографії, Зміни | Leave a comment

Татенко В. О. – Монографія – «Соціальна психологія націєтворення: суб’єктно- вчинковий підхід»

Татенко В. О. Соціальна психологія націєтворення: суб’єктно-вчинковий підхід : монографія / В. О. Татенко ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. – 140 c.

Posted in Е.Б. - Монографії, Зміни | Leave a comment

Суший О. В. – Монографія – «Українська нація: мистецтво творення – філософія руйнування»

Суший О. В. Українська нація: мистецтво творення – філософія руйнування: монографія / О. В. Суший ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. – 152 c.

Posted in Е.Б. - Монографії, Зміни | Leave a comment

Монографія «Спільнота в умовах воєнного конфлікту: психологічні стратегії адаптації»

За редакцією Коробка Л.М. Постійне посилання (вимоги DOI): http://www.ispp.org.ua/wp-content/uploads/Static/KorobkaSpilnotaMonograph.pdf  

Posted in АрхівиМонографії, Е.Б. - Монографії, Зміни | Leave a comment

Монографія «Конфліктогенність соціальних уявлень: виклики націєтворенню»

Жовтянська В., Кухарук О. Конфліктогенність соціальних уявлень: виклики націєтворенню : монографія / Валерія Жовтянська, Ольга Кухарук ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. – 124 c.  

Posted in АрхівиМонографії, Е.Б. - Монографії, Зміни | Leave a comment

Монографія «Зустріч зі смертю: способи організації життєвого досвіду»

Мирончак К. В. Зустріч зі смертю: способи організації життєвого досвіду / К. В. Мирончак ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. – 136 с.  

Posted in АрхівиМонографії, Е.Б. - Монографії, Зміни | Leave a comment

Монографія – Політико-правова свідомість молоді: психологічний аналіз – 2020

Політико-правова свідомість молоді: психологічний аналіз [монографія] / З. Ф. Сіверс, В. М. Духневич, О. Ю. Осадько; за заг. ред. З. Ф. Сіверс; Нац. акад. пед. Наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. –  222 c. Завантажити

Posted in Е.Б. - Монографії, Зміни | Leave a comment

Монографія – «Негативні психологічні наслідки у політико-правовій сфері в умовах воєнного конфлікту»

Духневич, В., ред. (2020) Негативні психологічні наслідки у політико-правовій сфері в умовах воєнного конфлікту : монографія. Кропивницький: Імекс-ДТД, 188

Posted in АрхівиМонографії, Е.Б. - Монографії, Зміни | Leave a comment

Монографія – «Комунікативні технології інформаційного суспільства»

Гусєв, А., ред. (2020) Комунікативні технології інформаційного суспільства : монографія. Кропивницький : Імекс-ЛТД, 142. Завантажити тут.

Posted in АрхівиМонографії, Е.Б. - Монографії, Зміни | Leave a comment

Монографія – «Життєвий світ і психологічна безпека людини в умовах суспільних змін»

Життєвий світ і психологічна безпека людини в умовах суспільних змін. Реферативний опис роботи / М. М. Слюсаревський, Л. А. Найдьонова, Т. М. Титаренко, В. О. Татенко, П. П. Горностай, О. М. Кочубейник, Б. П. Лазоренко. – Київ : Талком, 2020. Читати далі …

Posted in АрхівиМонографії, Е.Б. - Монографії, Зміни | Leave a comment

Климчук В. О. – Монографія – «Психологія посттравматичного зростання»

Климчук В. О. Психологія посттравматичного зростання: монографія / В. О. Климчук ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. – 125 с.  

Posted in Е.Б. - Монографії, Зміни | Leave a comment

Жовтянська В. В. – Монографія – «Психологія репрезентацій дійсності»

Жовтянська В. В. Психологія репрезентацій дійсності : монографія / В. В. Жовтянська — К.: Талком, 2020. — 376 с. У монографії розглянуто психологічні механізми формування, функціонування і розвитку уявлень людини про об’єкти дійсності. Запропонована авторкою теорія застосовується для пояснення широкого Читати далі …

Posted in Е.Б. - Монографії, Зміни | Leave a comment

«Як будувати власне майбутнє: життєві завдання особистості»

За редакцією Т. М. Титаренко

Posted in Е.Б. - Монографії, Зміни | Leave a comment

«Час віртуального життя»

За редакцією Г. В. Мироненко Київ – 2015

Posted in Е.Б. - Монографії, Зміни | Leave a comment

«Формування навичок ефективної політичної участі молоді: Технології психологічного супроводу»

За редакцією Л. О. Кияшко Київ – 2014

Posted in Е.Б. - Монографії, Зміни | Leave a comment

«Трансформації смислу в соціокультурному просторі»

За редакцією Жовтянська В. В.

Posted in Е.Б. - Монографії, Зміни | Leave a comment

«Соціальна психологія бідності»

За редакцією В. О. Васютинського Т. І. Бєлавіна, В. О. Васютинський, В. Ю. Вінков та ін. Київ – 2016

Posted in Е.Б. - Монографії, Зміни | Leave a comment

«Сімейний наратив: мереживо особистих історій»

За редакцією Ю. А. Любімової Київ – 2015

Posted in Е.Б. - Монографії, Зміни | Leave a comment

«Сільська молодь у місті: Пошук ідентичності»

За редакцією І. Г. Губеладзе Київ – 2015

Posted in Е.Б. - Монографії, Зміни | Leave a comment

«Російськомовна спільнота в Україні: соціально-психологічний аналіз»

За редакцією В. О. Васютинського

Posted in Е.Б. - Монографії, Зміни | Leave a comment

«Психологія професійної самореалізації молоді»

За редакцією В. В. Мяленко Київ – 2016

Posted in Е.Б. - Монографії, Зміни | Leave a comment

«Психологія інтимного життя»

За редакцією Віталія Татенко Кіровоград – 2013

Posted in Е.Б. - Монографії, Зміни | Leave a comment

«Психологія життєвотворення в сучасному світі»

За редакцією Т. М. Титаренко Київ – 2016

Posted in Е.Б. - Монографії, Зміни | Leave a comment

«Психологія групової ідентичності: Закономірності становлення»

За науковою редакцією доктора психологічних наук П. П. Горностая П. П. Горностай, О. А. Ліщинська, Л. Г. Чорна та ін. Київ – 2014

Posted in Е.Б. - Монографії, Зміни | Leave a comment

«Психологічні практики конструювання життя в умовах посмодерної соціальності»

Т. М. Титаренко, О. М. Кочубейник, К. О. Черемних

Posted in Е.Б. - Монографії, Зміни | Leave a comment

«Психологічні виміри спільноти»

За редакцією Вадима Васютинського

Posted in Е.Б. - Монографії, Зміни | Leave a comment

«Психологічна правда про індивідуалізм і колективізм»

За редакцією В. О. Васютинського Київ – 2016

Posted in Е.Б. - Монографії, Зміни | Leave a comment

«Політична картина світу студентської молоді: психологічні проблеми формування»

За редакцією В. Д. Бондаренка, І. В. Жадан В. Д. Бондаренко, І. В. Жадан, С. І. Позняк та ін. Київ – 2017

Posted in Е.Б. - Монографії, Зміни | Leave a comment

«Освіта як простір соціалізації особистості»

За редакцією Л. Н. Овдієнка Київ – 2014

Posted in Е.Б. - Монографії, Зміни | Leave a comment

«Модернізаційні процеси в освіті та суспільстві: Психотехнології супроводу»

За редакцією П. Д. Фролова Кіровоград – 2013

Posted in Е.Б. - Монографії, Зміни | Leave a comment

«Методологія суб’єктно-вчинкового підходу: соціально-психологічний вимір»

За редакцією Татенко В. О.

Posted in Е.Б. - Монографії, Зміни | Leave a comment

«Медіапсихологія на перетині інформаційного та освітнього просторів»

Коллективна монографія за науковою редакцією доктора психологічних наук Л. А. Найдьонової Київ – 2014

Posted in Е.Б. - Монографії, Зміни | Leave a comment

«Історіографічні та методологічні координати теорій соціальної психології»

За науковою редакцією члена-кореспондента НАПН України М. М. Слюсаревського Кіровоград – 2013

Posted in Е.Б. - Монографії, Зміни | Leave a comment

«Засади когнітивної психології спілкування»

За науковою редакцією доктора психологічних наук, професора В. П. Казміренка В. П. Казміренко, В. М. Духневич, О. Ю. Осадько та ін. Кіровоград – 2013

Posted in Е.Б. - Монографії, Зміни | Leave a comment

«Естетичні переживання: моделі наративної інтерпретації»

За редакцією Н. В. Федорченко Київ – 2016

Posted in Е.Б. - Монографії, Зміни | Leave a comment

«Брехня в інформаційному просторі та міжособовій комунікації»

За редакцією О. Т. Баришполець Кіровоград – 2013

Posted in Е.Б. - Монографії, Зміни | Leave a comment

«Архетиповий менеджмент»

За редакцією Донченко О. А.

Posted in Е.Б. - Монографії, Зміни | Leave a comment