Дисертації: Соціальна психологія; психологія соціальної роботи

Шарапенко Ю. В. «Соціально-психологічні особливості етнічної самосвідомості лемків»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2017 Шарапенко Юлія Віталіївна

Posted in Е.Б. - Дисертаціі Соціальна П., Зміни | Leave a comment

Тригуб Т. М. «Медіапсихологічні чинники становлення соціометричного статусу школяра»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2015 Тригуб Тетяна Миколаївна

Posted in Е.Б. - Дисертаціі Соціальна П., Зміни | Leave a comment

Товстокора Ю. В. «Особливості впливу комунікативних властивостей особистості на внутрішньогрупові стосунки студентської молоді»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2017 Товстокора Юлія Віталіївна

Posted in Е.Б. - Дисертаціі Соціальна П., Зміни | Leave a comment

Субашкевич І. Р. «Медіапсихологічні чинники формування ціннісно-смислової сфери студентської молоді»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2017 Субашкевич Ірина Романівна

Posted in Е.Б. - Дисертаціі Соціальна П., Зміни | Leave a comment

Смотрицкий А. В. «Досугово-танцевальные практики как средство социально-психологической адаптации мигрантов»

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук Киев – 2017 Смотрицкий Андрей Валериевич

Posted in Е.Б. - Дисертаціі Соціальна П., Зміни | Leave a comment

Сеник О. М. «Соціально-психологічні чинники уявлень студентської молоді про часову перспективу»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Львів – 2016 Сеник Оксана Мирославівна

Posted in Е.Б. - Дисертаціі Соціальна П., Зміни | Leave a comment

Подофєй С. О. «Вплив значущих інших на формування Я-концепції підлітка-діабетика»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2016 Подофєй Світлана Олексіївна

Posted in Е.Б. - Дисертаціі Соціальна П., Зміни | Leave a comment

Підлипна Л. В. «Соціально-психологічні умови інтеграції шкільного психолога в педагогічний колектив»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2015 Підлипна Людмила Віталіївна

Posted in Е.Б. - Дисертаціі Соціальна П., Зміни | Leave a comment

Підгірна І. С. «Становлення індивідуальних стилів медіакомунікації молоді в соціальних мережах»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2016 Підгірна Ірина Сергіївна

Posted in Е.Б. - Дисертаціі Соціальна П., Зміни | Leave a comment

Панченко В. О. «Життєстійкість як фактор професійної адаптації менеджерів комерційних організацій»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Чернігів – 2016 Панченко Вікторія Олександрівна

Posted in Е.Б. - Дисертаціі Соціальна П., Зміни | Leave a comment

Осторова В. Д. «Проспективна ідентичність як чинник соціально-психологічної адаптації студентської молоді»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2015 Осторова Вікторія Дмитрівна

Posted in Е.Б. - Дисертаціі Соціальна П., Зміни | Leave a comment

Остапенко І. В. «Соціально-психологічні особливості формування рефлексивної компетентності топ-менеджерів»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2014 Остапенко Ірина Віталіївна

Posted in Е.Б. - Дисертаціі Соціальна П., Зміни | Leave a comment

Овчар О. В. «Соціально-психологічні особливості стилю споживання матеріальних благ особами з низьким економічним статусом»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2016 Овчар Ольга Володимирівна

Posted in Е.Б. - Дисертаціі Соціальна П., Зміни | Leave a comment

Ніздрань О. А. «Соціальний капітал як чинник підтримання психологічного здоров’я осіб з низьким економічним статусом»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2017 Ніздрань Олександра Андріївна

Posted in Е.Б. - Дисертаціі Соціальна П., Зміни | Leave a comment

Низовець О. М. «Соціально-психологічна підготовка неповнолітніх засуджених до звільнення»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2015 Низовець Олена Миколаївна

Posted in Е.Б. - Дисертаціі Соціальна П., Зміни | Leave a comment

Молдован Н. О. «Соціально-психологічні чинники участі жінок у діяльності жіночих громадських об’єднань»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Львів – 2014 Молдован Наталія Олександрівна

Posted in Е.Б. - Дисертаціі Соціальна П., Зміни | Leave a comment

Малєєва Н. С. «Комунікативні інтернет-практики залежної від соціальних мереж молоді»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2017 Малєєва Наталія Сергіївна

Posted in Е.Б. - Дисертаціі Соціальна П., Зміни | Leave a comment

Ляльчук Г. Д. «Соціально-психологічні чинники деструкції родинних зв’язків у сім’ях трудових мігрантів»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2015 Ляльчук Галина Дмитрівна

Posted in Е.Б. - Дисертаціі Соціальна П., Зміни | Leave a comment

Крупник І. Р. «Особливості уявлень дітей трудових мігрантів про майбутнє сімейне життя»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Херсон – 2015 Крупник Іван Романович

Posted in Е.Б. - Дисертаціі Соціальна П., Зміни | Leave a comment

Климчук В. О. «Мотиваційний дискурс особистості в інтеракційному просторі»

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук Київ – 2015 Климчук Віталій Олександрович

Posted in Е.Б. - Дисертаціі Соціальна П., Зміни | Leave a comment

Капідінова С. Б. «Толерантність як Чинник розвитку культури міжетнічних відносин студентів»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2015 Капідінова Сусанна Бекірівна

Posted in Е.Б. - Дисертаціі Соціальна П., Зміни | Leave a comment

Каніболоцька М. С. «Соціально-психологічні особливості ставлення до здоров’я молоді з різним економічним статусом»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2014 Каніболоцька Марія Сергіївна

Posted in Е.Б. - Дисертаціі Соціальна П., Зміни | Leave a comment

Гуменюк О. І. «Соціально-психологічні особливості трансформаціх способу життя учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2016 Гуменюк Ольга Ігорівна

Posted in Е.Б. - Дисертаціі Соціальна П., Зміни | Leave a comment

Горбунова В. В. «Психологія командотворення: цінністно-рольова парадигма»

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук Київ – 2014 Горбунова Вікторія Валеріївна

Posted in Е.Б. - Дисертаціі Соціальна П., Зміни | Leave a comment

Горбаль І. С. «Соціально-психологічні чинники суб’єктивного благополуччя пенсіонерів»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Львів – 2016 Горбаль Ірина Степанівна

Posted in Е.Б. - Дисертаціі Соціальна П., Зміни | Leave a comment

Голентовська О. С. «Цінністно-рольова регуляція особистісної успішності у командній діяльності»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2017 Голентовська Ольга Святославівна

Posted in Е.Б. - Дисертаціі Соціальна П., Зміни | Leave a comment

Бондаренко Н. Б. «Психологічні особливості соціальної підтримки осіб з проблемами психічного здоров’я у групах самодопомоги»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2017 Бондаренко Наталія Борисівна

Posted in Е.Б. - Дисертаціі Соціальна П., Зміни | Leave a comment