Дисертації: Соціальна психологія; психологія соціальної роботи

Шарапенко Ю. В. «Соціально-психологічні особливості етнічної самосвідомості лемків»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2017 Шарапенко Юлія Віталіївна

Posted in Е.Б. - Дисертаціі Соціальна П., Зміни | Коментарі Вимкнено до Шарапенко Ю. В. «Соціально-психологічні особливості етнічної самосвідомості лемків»

Тригуб Т. М. «Медіапсихологічні чинники становлення соціометричного статусу школяра»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2015 Тригуб Тетяна Миколаївна

Posted in Е.Б. - Дисертаціі Соціальна П., Зміни | Коментарі Вимкнено до Тригуб Т. М. «Медіапсихологічні чинники становлення соціометричного статусу школяра»

Товстокора Ю. В. «Особливості впливу комунікативних властивостей особистості на внутрішньогрупові стосунки студентської молоді»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2017 Товстокора Юлія Віталіївна

Posted in Е.Б. - Дисертаціі Соціальна П., Зміни | Коментарі Вимкнено до Товстокора Ю. В. «Особливості впливу комунікативних властивостей особистості на внутрішньогрупові стосунки студентської молоді»

Субашкевич І. Р. «Медіапсихологічні чинники формування ціннісно-смислової сфери студентської молоді»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2017 Субашкевич Ірина Романівна

Posted in Е.Б. - Дисертаціі Соціальна П., Зміни | Коментарі Вимкнено до Субашкевич І. Р. «Медіапсихологічні чинники формування ціннісно-смислової сфери студентської молоді»

Смотрицкий А. В. «Досугово-танцевальные практики как средство социально-психологической адаптации мигрантов»

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук Киев – 2017 Смотрицкий Андрей Валериевич

Posted in Е.Б. - Дисертаціі Соціальна П., Зміни | Коментарі Вимкнено до Смотрицкий А. В. «Досугово-танцевальные практики как средство социально-психологической адаптации мигрантов»

Сеник О. М. «Соціально-психологічні чинники уявлень студентської молоді про часову перспективу»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Львів – 2016 Сеник Оксана Мирославівна

Posted in Е.Б. - Дисертаціі Соціальна П., Зміни | Коментарі Вимкнено до Сеник О. М. «Соціально-психологічні чинники уявлень студентської молоді про часову перспективу»

Подофєй С. О. «Вплив значущих інших на формування Я-концепції підлітка-діабетика»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2016 Подофєй Світлана Олексіївна

Posted in Е.Б. - Дисертаціі Соціальна П., Зміни | Коментарі Вимкнено до Подофєй С. О. «Вплив значущих інших на формування Я-концепції підлітка-діабетика»

Підлипна Л. В. «Соціально-психологічні умови інтеграції шкільного психолога в педагогічний колектив»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2015 Підлипна Людмила Віталіївна

Posted in Е.Б. - Дисертаціі Соціальна П., Зміни | Коментарі Вимкнено до Підлипна Л. В. «Соціально-психологічні умови інтеграції шкільного психолога в педагогічний колектив»

Підгірна І. С. «Становлення індивідуальних стилів медіакомунікації молоді в соціальних мережах»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2016 Підгірна Ірина Сергіївна

Posted in Е.Б. - Дисертаціі Соціальна П., Зміни | Коментарі Вимкнено до Підгірна І. С. «Становлення індивідуальних стилів медіакомунікації молоді в соціальних мережах»

Панченко В. О. «Життєстійкість як фактор професійної адаптації менеджерів комерційних організацій»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Чернігів – 2016 Панченко Вікторія Олександрівна

Posted in Е.Б. - Дисертаціі Соціальна П., Зміни | Коментарі Вимкнено до Панченко В. О. «Життєстійкість як фактор професійної адаптації менеджерів комерційних організацій»

Осторова В. Д. «Проспективна ідентичність як чинник соціально-психологічної адаптації студентської молоді»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2015 Осторова Вікторія Дмитрівна

Posted in Е.Б. - Дисертаціі Соціальна П., Зміни | Коментарі Вимкнено до Осторова В. Д. «Проспективна ідентичність як чинник соціально-психологічної адаптації студентської молоді»

Остапенко І. В. «Соціально-психологічні особливості формування рефлексивної компетентності топ-менеджерів»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2014 Остапенко Ірина Віталіївна

Posted in Е.Б. - Дисертаціі Соціальна П., Зміни | Коментарі Вимкнено до Остапенко І. В. «Соціально-психологічні особливості формування рефлексивної компетентності топ-менеджерів»

Овчар О. В. «Соціально-психологічні особливості стилю споживання матеріальних благ особами з низьким економічним статусом»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2016 Овчар Ольга Володимирівна

Posted in Е.Б. - Дисертаціі Соціальна П., Зміни | Коментарі Вимкнено до Овчар О. В. «Соціально-психологічні особливості стилю споживання матеріальних благ особами з низьким економічним статусом»

Ніздрань О. А. «Соціальний капітал як чинник підтримання психологічного здоров’я осіб з низьким економічним статусом»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2017 Ніздрань Олександра Андріївна

Posted in Е.Б. - Дисертаціі Соціальна П., Зміни | Коментарі Вимкнено до Ніздрань О. А. «Соціальний капітал як чинник підтримання психологічного здоров’я осіб з низьким економічним статусом»

Низовець О. М. «Соціально-психологічна підготовка неповнолітніх засуджених до звільнення»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2015 Низовець Олена Миколаївна

Posted in Е.Б. - Дисертаціі Соціальна П., Зміни | Коментарі Вимкнено до Низовець О. М. «Соціально-психологічна підготовка неповнолітніх засуджених до звільнення»

Молдован Н. О. «Соціально-психологічні чинники участі жінок у діяльності жіночих громадських об’єднань»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Львів – 2014 Молдован Наталія Олександрівна

Posted in Е.Б. - Дисертаціі Соціальна П., Зміни | Коментарі Вимкнено до Молдован Н. О. «Соціально-психологічні чинники участі жінок у діяльності жіночих громадських об’єднань»

Малєєва Н. С. «Комунікативні інтернет-практики залежної від соціальних мереж молоді»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2017 Малєєва Наталія Сергіївна

Posted in Е.Б. - Дисертаціі Соціальна П., Зміни | Коментарі Вимкнено до Малєєва Н. С. «Комунікативні інтернет-практики залежної від соціальних мереж молоді»

Ляльчук Г. Д. «Соціально-психологічні чинники деструкції родинних зв’язків у сім’ях трудових мігрантів»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2015 Ляльчук Галина Дмитрівна

Posted in Е.Б. - Дисертаціі Соціальна П., Зміни | Коментарі Вимкнено до Ляльчук Г. Д. «Соціально-психологічні чинники деструкції родинних зв’язків у сім’ях трудових мігрантів»

Крупник І. Р. «Особливості уявлень дітей трудових мігрантів про майбутнє сімейне життя»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Херсон – 2015 Крупник Іван Романович

Posted in Е.Б. - Дисертаціі Соціальна П., Зміни | Коментарі Вимкнено до Крупник І. Р. «Особливості уявлень дітей трудових мігрантів про майбутнє сімейне життя»

Климчук В. О. «Мотиваційний дискурс особистості в інтеракційному просторі»

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук Київ – 2015 Климчук Віталій Олександрович

Posted in Е.Б. - Дисертаціі Соціальна П., Зміни | Коментарі Вимкнено до Климчук В. О. «Мотиваційний дискурс особистості в інтеракційному просторі»

Капідінова С. Б. «Толерантність як Чинник розвитку культури міжетнічних відносин студентів»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2015 Капідінова Сусанна Бекірівна

Posted in Е.Б. - Дисертаціі Соціальна П., Зміни | Коментарі Вимкнено до Капідінова С. Б. «Толерантність як Чинник розвитку культури міжетнічних відносин студентів»

Каніболоцька М. С. «Соціально-психологічні особливості ставлення до здоров’я молоді з різним економічним статусом»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2014 Каніболоцька Марія Сергіївна

Posted in Е.Б. - Дисертаціі Соціальна П., Зміни | Коментарі Вимкнено до Каніболоцька М. С. «Соціально-психологічні особливості ставлення до здоров’я молоді з різним економічним статусом»

Гуменюк О. І. «Соціально-психологічні особливості трансформаціх способу життя учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2016 Гуменюк Ольга Ігорівна

Posted in Е.Б. - Дисертаціі Соціальна П., Зміни | Коментарі Вимкнено до Гуменюк О. І. «Соціально-психологічні особливості трансформаціх способу життя учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС»

Горбунова В. В. «Психологія командотворення: цінністно-рольова парадигма»

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук Київ – 2014 Горбунова Вікторія Валеріївна

Posted in Е.Б. - Дисертаціі Соціальна П., Зміни | Коментарі Вимкнено до Горбунова В. В. «Психологія командотворення: цінністно-рольова парадигма»

Горбаль І. С. «Соціально-психологічні чинники суб’єктивного благополуччя пенсіонерів»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Львів – 2016 Горбаль Ірина Степанівна

Posted in Е.Б. - Дисертаціі Соціальна П., Зміни | Коментарі Вимкнено до Горбаль І. С. «Соціально-психологічні чинники суб’єктивного благополуччя пенсіонерів»

Голентовська О. С. «Цінністно-рольова регуляція особистісної успішності у командній діяльності»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2017 Голентовська Ольга Святославівна

Posted in Е.Б. - Дисертаціі Соціальна П., Зміни | Коментарі Вимкнено до Голентовська О. С. «Цінністно-рольова регуляція особистісної успішності у командній діяльності»

Бондаренко Н. Б. «Психологічні особливості соціальної підтримки осіб з проблемами психічного здоров’я у групах самодопомоги»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2017 Бондаренко Наталія Борисівна

Posted in Е.Б. - Дисертаціі Соціальна П., Зміни | Коментарі Вимкнено до Бондаренко Н. Б. «Психологічні особливості соціальної підтримки осіб з проблемами психічного здоров’я у групах самодопомоги»