Посібники

Методичний посібник – «Розвиток перцептивної ґендерно-рольової компетентності у молоді» – Плетка О. Т.

Розвиток перцептивної ґендерно-рольової компетентності у молоді: методичний посібник / О. Т. Плетка. – Київ : Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, 2023. – 70 с. ISBN 978-617-8352-10-3 УДК 316.6+159.9+305.055.1+305.055.2 ББК П 88.5 Формування ґендерно-рольової компетентності як невід’ємний складник процесу Читати далі …

Posted in Е.Б. - Посібники, Зміни | Leave a comment

Навчальний посібник – «Психологія міжгрупової взаємодії у вимірах війни і миру»

Психологія міжгрупової взаємодії у вимірах війни і миру : навчальний посібник / [Л. Г. Чорна, П. П. Горностай, В. І. Вус, О. Л. Коробанова, О. Т. Плетка] ; за наук. ред. Л. Г. Чорної ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. Читати далі …

Posted in Е.Б. - Посібники, Зміни | Leave a comment

Психологічний практикум – «Кіберкультура та кібербезпека в умовах війни» – Чаплінська Ю. С.

Кіберкультура та кібербезпека в умовах війни: психологічний практикум [Електронний ресурс] : практичний посібник / Юлія Чаплінська ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Київ, 2023. – 80 с. УДК 159.316.772.5 Психологічний практикум має на меті Читати далі …

Posted in Е.Б. - Посібники, Зміни | Leave a comment

Навчально-методичний посібник – «Патріотизм молоді інформаційної доби: інноваційні засоби розвитку» – Череповська Н. І.

Патріотизм молоді інформаційної доби: інноваційні засоби розвитку : навчально-методичний посібник / Н. І. Череповська ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД , 2023. – 154 с. ISBN 978-966-189-694-8 УДК 316.752:172.15+37.091.2 Актуальність посібника Читати далі …

Posted in Е.Б. - Посібники, Зміни | Leave a comment

Практичний посібник – «Як допомогти особистості в період переходу від війни до миру: соціально-психологічний супровід» – Т. М. Титаренко, М. С. Дворник

Як допомогти особистості в період переходу від війни до миру: соціально-психологічний супровід : практичний посібник / за наук. ред. Т. М. Титаренко, М. С. Дворник / Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький, 2022. – 154 c. У посібнику представлено Читати далі …

Posted in Е.Б. - Посібники, Зміни | Leave a comment

Практичний посібник – «Психологічні ресурси взаємодії школи, сім’ї, громади» – Г. М. Бевз, М. С. Каніболоцька

Психологічні ресурси взаємодії школи, сім’ї, громади : практичний посібник / за ред. Г. М. Бевз, М. С. Каніболоцької ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2022. – 106 с. У посібнику наведено Читати далі …

Posted in Е.Б. - Посібники, Зміни | Leave a comment

Навчальний посібник: «Історія соціальної психології в Україні: друга половина ХІХ – початок ХХ століття»

Кальницька Ю. Історія соціальної психології в Україні: друга половина ХІХ – початок ХХ століття : навчальний посібник (хрестоматія) / Юлія Кальницька ; Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2021. – 264 с. Хрестоматія дає унікальний Читати далі …

Posted in Е.Б. - Посібники, Зміни | Leave a comment

Практичний посібник: «Групові ресурси подолання наслідків негативних соціальних явищ»

Групові ресурси подолання наслідків негативних соціальних явищ : практичний посібник / [Л. Г. Чорна, П. П. Горностай, В. І. Вус, О. Л. Коробанова, О. Т. Плетка] ; за наук. ред. Л. Г. Чорної ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут Читати далі …

Posted in Е.Б. - Посібники, Зміни | Leave a comment

Посібник “Оптимізація групової взаємодії в малих групах”

Оптимізація групової взаємодії в малих групах : посібник / П. П. Горностай, Л. Г. Чорна, О. Л. Коробанова, О. Т. Плетка, Г. В. Циганенко ; за наук. ред. П. П. Горностая ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та Читати далі …

Posted in Е.Б. - Посібники, Зміни | Leave a comment

Практичний посібник: «Соціально-психологічні ресурси розвитку громадянської компетентності майбутніх педагогів»

Соціально-психологічні ресурси розвитку громадянської компетентності майбутніх педагогів : практичний посібник / С. І. Позняк, М. Ю Сидоркіна, І. В. Остапенко, А. О. Краснякова,  О. М. Скнар ; за наук. ред. С. І. Позняк ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2022. – 172 с. Читати далі …

Posted in Е.Б. - Посібники, Зміни | Leave a comment

Практичний посібник – «Підтримка стигматизовуваних меншин: соціально-психологічні технології»

У практичному посібнику представлено комплекс соціально-психологічних технологій підтримки стигматизовуваних меншин, розроблений на основі технологічного підходу до відповідних проблем у сферах родинної взаємодії, громадської активності, гендерної взаємодії, медіакомунікації, в освітньому середовищі, у контексті переживання колективної провини та майнової нерівності. Зміст та Читати далі …

Posted in Е.Б. - Посібники, Зміни | Leave a comment

Практичний посібник – «Нова українська школа: соціально-психологічні технології підтримки»

Нова українська школа: соціально-психологічні технології підтримки : практичний посібник / за ред. Г. М. Бевз, С. Л. Кравчук ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2021. – 162 с.   У практичному Читати далі …

Posted in Е.Б. - Посібники, Зміни | Leave a comment

Н. Череповська, Н. Дідик – Практичний посібник – «Медіапсихологічні ресурси подолання травми війни»

Н. Череповська, Н. Дідик. Медіапсихологічні ресурси подолання травми війни : практичний посібник / уклад. Н. Череповська ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. – 210 c.

Posted in Е.Б. - Посібники, Зміни | Leave a comment

Приходько Ю. О., Юрченко В. І. – Навчальний посібник (2020) – «Психологічний словник-довідник» [титул, зміст]

Приходько Ю. О., Юрченко В. І. Психологічний словник-довідник: Навч. посіб., 4-те вид., випр. і доп. – К.: Каравела, 2020. – 418 c.  

Posted in Е.Б. - Посібники, Зміни | Leave a comment

Малхазов О. Р. – Практичний посібник – «Експериментальна психологія» – Фрагмент

Експериментальна психологія: практичний посібник / Малхазов О.Р. — К.: Талком, 2020. — 321 с.

Posted in Е.Б. - Посібники, Зміни | Leave a comment

Навчальний посібник – «Теоретичні напрями соціальної психології»

Теоретичні напрями соціальної психології: навч. посібник / М. М. Слюсаревський, Н. В. Хазратова. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 104 с.

Posted in Е.Б. - Посібники, Зміни | Leave a comment

Підручник для закладів вищої освіти – «Основи соціальної психології»

Основи соціальної психології : підручник для закладів вищої освіти / П. П. Горностай, М. М. Слюсаревський, В. О. Татенко, Т. М. Титаренко, Н. В. Хазратова та ін. ; за ред. М. М. Слюсаревського. – Київ : Талком, 2018. – 580 Читати далі …

Posted in Е.Б. - Посібники, Зміни | Leave a comment

Практичний посібник «Фільманаліз у роботі психолога»

Чаплінська Юлія. Фільманаліз у роботі психолога : практичний посібник / Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. – 96 c.  

Posted in Е.Б. - Посібники, Зміни | Leave a comment

Практичний посібник – «Соціальний конфлікт: інноваційні комунікативні технології врегулювання»

Соціальний конфлікт: інноваційні комунікативні технології врегулювання: практичний посібник [Г. М. Бевз, І. В. Петренко, А. І. Гусєв, В. І. Давидов, О. В. Івачевська, Н. С. Малєєва, О. Г. Цукур] / за наук. ред. Г. М. Бевз, І. В. Петренко; Національна Читати далі …

Posted in АрхівиМонографії, Е.Б. - Посібники, Зміни | Leave a comment

Посібник – «Негативні психологічні явища у політико-правовій сфері в умовах воєнного конфлікту: шляхи і засоби запобігання»

Духневич, В., ред. (2020) Негативні психологічні явища у політико-правовій сфері в умовах воєнного конфлікту: шляхи і засоби запобігання: практичний посібник. Кропивницький : Імекс-ЛТД, 214.

Posted in Е.Б. - Посібники, Зміни | Leave a comment

Посібник – «Менеджмент соціальних конфліктів»

Петренко, І., ред. (2020) Менеджмент соціальних конфліктів: метод. рек. Київ : Інститут соціальної та політичної психології, 77.

Posted in Е.Б. - Посібники, Зміни | Leave a comment

«Український словник медіакультури»

О. Т. Баришполець Київ – 2014

Posted in Е.Б. - Посібники, Зміни | Leave a comment

«Соціальне научання: механізми розвитку політичних ставлень молоді»

Науково-методичний посібник І. В. Жадан Київ – 2012

Posted in Е.Б. - Посібники, Зміни | Leave a comment

«Рольова ідентичність старшокласників»

Чорна Л. Г. Київ – 2014

Posted in Е.Б. - Посібники, Зміни | Leave a comment

«Особливості регулятивної сфери у школярів з різними навчальними досягненнями»

Петренко І. В. Київ – 2016

Posted in Е.Б. - Посібники, Зміни | Leave a comment

«Прикладні аспекти становлення політико-правової свідомості молоді»

Посібник За загальною редакцією З. Ф. Сіверс З. Ф. Сіверс, В. М. Духневич, О. Ю. Осадько Кропивницький – 2017

Posted in Е.Б. - Посібники, Зміни | Leave a comment

«Психологічно-педагогічне забезпечення соціально-психологічного клімату в колективі»

Навчально-методичний комплекс спецкурсу для слухачів інститутів післядипломної педагогічної освіти За науковою редакцією П. П. Горностая Київ – 2017

Posted in Е.Б. - Посібники, Зміни | Leave a comment

«Медіапсихологія: основи рефлексивного підходу»

Підручник для слухачів системи післядипломної педагогічної освіти Л. А. Найдьонова Кіровоград – 2013

Posted in Е.Б. - Посібники, Зміни | Leave a comment

«Медіаосвітні ресурси розвитку патріотизму і критичного мислення у молоді»

Навчально-методологічний посібник Н. І. Череповська Кропивницький – 2017

Posted in Е.Б. - Посібники, Зміни | Leave a comment

«Основи соціальної психології»

Навчальний посібник М. М. Слюсаревський Київ – 2008

Posted in Е.Б. - Посібники, Зміни | Leave a comment

«Психологія міграції»

Навчальний посібник М. М. Слюсаревський, О. Є. Блинова Кіровоград – 2013

Posted in Е.Б. - Посібники, Зміни | Leave a comment

«Соціально-політична підтримка освітніх реформ»

За редакцією П. Д. Фролова

Posted in Е.Б. - Посібники, Зміни | Leave a comment

«Соціально-психологічні технології відновлення особистості після травматичних подій» (завантаження)

Posted in Е.Б. - Посібники, Зміни | Leave a comment