Сторінка аспіранта

Результати конкурсу щодо вступу до аспірантури Інституту соціальної та політичної психології НАПН України на 2021/2022 навчальний рік

№ п/п Прізвище пошукача Психологія Іноземна мова Диплом переможця Диплом з відзнакою Конференції Направлення в аспірантуру Публікації Загальна кількість балів міжнародні інші Фахові Інші 1. Войт Катерина Олександрівна 9 3 12 2. Збродько Тетяна Іванівна 10 1 11 3. Кваша Читати далі …

Posted in Аспіранти, Зміни | Leave a comment

Вітаємо колег!

За результатами конкурсу «Кращий молодий вчений та аспірант року» дипломами та грошовими преміями нагороджено: Юлію Чаплинську за перемогу в номінації «Кращий молодий учений» Валерію Діброву за перемогу в номінації «Кращий аспірант» В. Діброва та М. Слюсаревський

Posted in Аспіранти | Leave a comment

Програма Комплексного державного екзамену (завантаження)

Posted in Аспіранти, Зміни | Leave a comment

До уваги аспірантів 4 року навчання: питання до комплексного екзамену PhD

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ «МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  ТА СУЧАСНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПІЗНАННЯ» Специфіка соціогуманітарного знання: специфічна роль суб’єктів в гуманітарному пізнанні. Соціокультурна обумовленість дисциплінарної структури наукового знання: психологія, соціологія, політологія, культурологія як відображення в пізнанні відносної самостійності окремих сфер суспільства. Науковий статус Читати далі …

Posted in Аспіранти, Зміни | Leave a comment

Звіт про участь аспірантів ІСПП НАПН України у програмі мобільності (Люблін, Республіка Польща)

Posted in Аспіранти, Зміни | Leave a comment

Дисципліни вільного вибору

До уваги аспірантів 1-го та 2-го років навчання!   В межах освітньої складової підготовки докторів філософії вам пропонується від загальної кількості навчальних дисциплін, затверджених навчальним планом,  25%  дисциплін вільного вибору. Зарєєструйте, будь ласка свій вибір у коментарі.   Дисципліни вільного Читати далі …

Posted in Аспіранти, Зміни | 5 коментарів

Аспіранти, нагороджені Подякою Інститута

Вітаємо аспірантів, нагороджених ПОДЯКОЮ Інституту соціальної та політичної психології НАПН України за активну участь у науковому та громадському житті Інституту Перший рік навчання  – Нестеренко Ірину,  Діброву Валерію, Качарову Валерію, Усатенко Ганну, Заіку Романа, Рєзнікова Олександра Другий рік навчання – Читати далі …

Posted in Аспіранти, Зміни | Leave a comment

Звіт Валерії Лазаренко, аспірантки ІV року навчання, за результатами участі у літній школі в м. Бішкек (завантаження презентації)

 

Posted in Аспіранти, ЗвітиМіжнародні, Зміни | Leave a comment

Наукове стажування Валерії Лазаренко, аспірантки ІV року навчання, в Університеті м. Байройт (Німеччина) (завантаження презентації)

 

Posted in Аспіранти, ЗвітиМіжнародні, Зміни | Leave a comment

Стажування Себастьяно Фіноччіаріо в лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти

Себастьяно Фіноччіаріо, студент Університету Катанії, з 1 вересня по 1 жовтня  2019 року проходив стажування в лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти по темі «Медіапсихологічні засоби профілактики та подолання наслідків деструктивних інформаційних впливів на дітей та молодь» згідно угоди про Читати далі …

Posted in Аспіранти, ЗвітиМіжнародні, Зміни | Leave a comment

Інформація про піврічне стажування аспірантки лабораторії психології мас та спільнот Лазаренко Валерії

Аспірантка лабораторії психології мас та спільнот Лазаренко Валерія проходила піврічне стажування на кафедрі гуманітарної та культурної географії Географічного інституту університету м. Байройт (Німеччина). Науковий керівник – професор, доктор Метью Дж. Ханна. Мета стажування – вивчення особливостей взаємодії людини і простору, а Читати далі …

Posted in Аспіранти | Leave a comment

Результати конкурсу щодо вступу до аспірантури Інституту соціальної та політичної психології НАПН України на 2019/2020 навчальний рік

№ п/п Прізвище пошукача Психологія Іноземна мова Диплом переможця Диплом з відзнакою Конференції Направлення в аспірантуру Публікації Загальна кількість балів міжнародні інші Фахові Інші 1. Носова Ірина Євгеніївна 11 1 5 30 40 90 20 197 2. Нестеренко Ірина Ігорівна Читати далі …

Posted in Аспіранти, Зміни | Leave a comment

Навчальна програма: «Грантова система підтримки наукових досліджень (цикл загальної підготовки)»

Posted in АспірантиПрограми, Е.Б. – Методички та програми, Зміни | Leave a comment

Навчальна програма: «Дослідження за методом обґрунтованої теорії»

Posted in АспірантиПрограми, Е.Б. – Методички та програми, Зміни | Leave a comment

Навчальна програма: «Методи вибіркового дослідження у психології»

Posted in АспірантиПрограми, Е.Б. – Методички та програми, Зміни | Leave a comment

Навчальна програма: «Методика викладання психології у відкритому інформаційному просторі (цикл загальної підготовки)»

Posted in АспірантиПрограми, Е.Б. – Методички та програми, Зміни | Leave a comment

Навчальна програма: «Методологія емпіричних досліджень у психології»

Posted in АспірантиПрограми, Е.Б. – Методички та програми, Зміни | Leave a comment

Навчальна програма: «Методологія наукових досліджень та сучасного гуманітарного пізнання»

Posted in АспірантиПрограми, Е.Б. – Методички та програми, Зміни | Leave a comment

Навчальна програма: «Науковий текст та академічне письмо (Academic text and academic writing in English)»

Posted in АспірантиПрограми, Е.Б. – Методички та програми, Зміни | Leave a comment

Навчальна програма: «Наукові школи та теорії в сучасній психології»

Posted in АспірантиПрограми, Е.Б. – Методички та програми, Зміни | Leave a comment

Навчальна програма: «Основи самопізнання та саморозвитку особистості»

Posted in АспірантиПрограми, Е.Б. – Методички та програми, Зміни | Leave a comment

Навчальна програма: «Педагогічна практика»

Posted in АспірантиПрограми, Е.Б. – Методички та програми, Зміни | Leave a comment

Навчальна програма: «Проблеми розробки психодіагностичного інструментарію»

Posted in АспірантиПрограми, Е.Б. – Методички та програми, Зміни | Leave a comment

Навчальна програма: «Профілактика психопатології в медіа»

Posted in АспірантиПрограми, Е.Б. – Методички та програми, Зміни | Leave a comment

Навчальна програма: «Психологічна антропологія»

Posted in АспірантиПрограми, Е.Б. – Методички та програми, Зміни | Leave a comment

Навчальна програма: «Психологічна публікація в іноземних журналах (дисципліна за вибором аспіранта)»

Posted in АспірантиПрограми, Е.Б. – Методички та програми, Зміни | Leave a comment

Навчальна програма: «Психологія масових комунікацій»

Posted in АспірантиПрограми, Е.Б. – Методички та програми, Зміни | Leave a comment

Навчальна програма: «Психологія політичної комунікації»

Posted in АспірантиПрограми, Е.Б. – Методички та програми, Зміни | Leave a comment

Навчальна програма: «Психологія політичної соціалізації особистості»

Posted in АспірантиПрограми, Е.Б. – Методички та програми, Зміни | Leave a comment

Навчальна програма: «Психопатологія політичного життя»

Posted in АспірантиПрограми, Е.Б. – Методички та програми, Зміни | Leave a comment

Навчальна програма: «Ресурси дискурс-аналізу у політикопсихологічному дослідженні»

Posted in АспірантиПрограми, Е.Б. – Методички та програми, Зміни | Leave a comment

Навчальна програма: «Соціально-психологічні основи здоров’я»

Posted in АспірантиПрограми, Е.Б. – Методички та програми, Зміни | Leave a comment

Навчальна програма: «Сучасні проблеми психології особистості»

Posted in АспірантиПрограми, Е.Б. – Методички та програми, Зміни | Leave a comment

Навчальна програма: «Сучасні програмні засоби в психологічних дослідженнях»

Posted in АспірантиПрограми, Е.Б. – Методички та програми, Зміни | Leave a comment

Графік надання консультацій аспірантам/докторантам лабораторії психології спілкування у другому півріччі 2019-2020 навчального року

ГРАФІК  надання консультацій аспірантам/докторантам лабораторії психології спілкування у другому півріччі 2019-2020 навчального року   № з/п Дата консультації Години Кількість Годин Науковий керівник (консультант) Лютий 1 04.02.20 9.00 – 11.30 2,5 Бевз Г.М., д. психол. н., проф. 2 04.02.20 14.30 Читати далі …

Posted in АспірантураГрафіки, Зміни | Leave a comment

Графік консультацій з курсу «Сучасні проблеми психології особистості»

ГРАФІК консультацій з курсу «Сучасні проблеми психології особистості»   № Дата Час Консультант   1 11.02.2020 11.00-13.00 к.психол.наук, доцент Кравчук С. Л. 2 18.02.2020 11.00-13.00 к.психол.наук, доцент Кравчук С. Л. 3 25.02.2020 11.00-13.00 к.психол.наук, доцент Кравчук С. Л. 4 03.03.2020 Читати далі …

Posted in АспірантураГрафіки, Зміни | Leave a comment

Графік консультацій з курсу «Грантова система підтримки наукових досліджень»

ГРАФІК консультацій з курсу «Грантова система підтримки наукових досліджень»   № Дата Час Консультант   1 24.02 10.00-11.00 чл.- кор. НАПН України, д.психол.н. Л. А. Найдьонова 2 26.04 10.00-12.00 чл.- кор. НАПН України, д.психол.н. Л. А. Найдьонова 3 28.02 10.00-11.00 Читати далі …

Posted in АспірантураГрафіки, Зміни | Leave a comment

Графік консультацій з курсу «Проблеми розробки психодіагностичного інструментарію»

ГРАФІК консультацій з курсу «Проблеми розробки психодіагностичного інструментарію» № Дата Час Консультант   1 20.02 14.00-15.00 д.психол.наук О. М. Кочубейник 2 27.02 14.00-15.00 д.психол.наук О. М. Кочубейник 3 03.03 14.00-16.00 д.психол.наук О. М. Кочубейник 4 10.03 14.00-16.00 д.психол.наук О. М. Читати далі …

Posted in АспірантураГрафіки, Зміни | Leave a comment

Графік надання консультацій аспірантам лабораторії соціальної психології особистості у другому півріччі 2019-2020 навчального року (Мирончак К.В.)

ГРАФІК  надання консультацій аспірантам лабораторії соціальної психології особистості у другому півріччі 2019-2020 навчального року   № п/п Дата консультації Години Кількість годин Науковий керівник Лютий 1. 04.02.20 11:00–12:00 1,0 Мирончак К.В., к.психол.н. 2. 06.02.20 12:00–12:30 0,5 Мирончак К.В., к.психол.н. 3. Читати далі …

Posted in АспірантураГрафіки, Зміни | Leave a comment

Графік надання консультацій аспірантам лабораторії соціальної психології особистості у другому півріччі 2019-2020 навчального року (Титаренко Т.М.)

ГРАФІК  надання консультацій аспірантам лабораторії соціальної психології особистості у другому півріччі 2019-2020 навчального року   № п/п Дата консультації Години Кількість годин Науковий керівник Лютий 1. 03.02.20 15:00–15:30 16:00–16:30 17:00–18.00 2,0 Титаренко Т.М., д.психол.н., проф. 2. 04.02.20 11:00–13:00 14:00–16:00 4,0 Читати далі …

Posted in АспірантураГрафіки, Зміни | Leave a comment

Графік надання консультацій аспірантам лабораторії соціальної психології особистості у другому півріччі 2019-2020 навчального року (Дворник М.С.)

ГРАФІК  надання консультацій аспірантам лабораторії соціальної психології особистості у другому півріччі 2019-2020 навчального року   № п/п Дата консультації Години Кількість годин Науковий керівник Лютий 1. 03.02.20 15:00–15:30 0,5 Дворник М.С., к.психол.н. 2. 04.02.20 11:00–12:00 1,0 Дворник М.С., к.психол.н. 3. Читати далі …

Posted in АспірантураГрафіки, Зміни | Leave a comment

Графік надання консультацій аспірантам/докторантам лабораторії психології мас та спільнот у другому півріччі 2019-2020 навчального року

ГРАФІК  надання консультацій аспірантам/докторантам лабораторії психології мас та спільнот у другому півріччі 2019-2020 навчального року   № п/п Дата консультації Години Кількість Годин Науковий керівник (консультант) Лютий 1 03.02.20 14.00 – 17.00 3,0 Коробка Л. М., к.психол.н., доц. 2 04.02.20 Читати далі …

Posted in АспірантураГрафіки, Зміни | Leave a comment

Графік надання консультацій аспірантам лабораторії методології психосоціальних і політико-психологічних досліджень у другому півріччі 2019-2020 навчального року

ГРАФІК  надання консультацій аспірантам лабораторії методології психосоціальних і політико-психологічних досліджень у другому півріччі 2019-2020 навчального року   № п/п Дата консультації Години Кількість годин Науковий керівник (консультант) Л ю т и й 1 11.02.19 11.00 – 12.00 1,0 Суший О.В., Читати далі …

Posted in АспірантураГрафіки, Зміни | Leave a comment

Графік надання консультацій аспірантам/докторантам лабораторії психології масової комунікації і медіаосвіти у другому півріччі 2019-2020 навчального року

ГРАФІК надання консультацій аспірантам/докторантам лабораторії психології масової комунікації і медіаосвіти у другому півріччі 2019-2020 навчального року   № п/п Дата консультації Години Кількість годин   Науковий керівник (консультант) Л ю т и й 1 14.02.20 11.00 – 13.00 2,0 Найдьонова Читати далі …

Posted in АспірантураГрафіки, Зміни | Leave a comment

Графік надання консультацій аспірантам лабораторії психології політико-правових відносин у другому півріччі 2019-2020 навчального року

ГРАФІК надання консультацій аспірантам  лабораторії психології політико-правових відносин у другому півріччі 2019-2020 навчального року   № п/п Дата консультації Години Кількість годин   Науковий керівник (консультант) Л ю т и й 1 4.02.20 11.00 – 12.30 1,5 Кочубейник О.М., доктор Читати далі …

Posted in АспірантураГрафіки, Зміни | Leave a comment

Графік надання консультацій здобувачам наукового ступеня доктора наук лабораторії психології політичної поведінки молоді у другому півріччі 2019-2020 навчального року

ГРАФІК  надання консультацій здобувачам наукового ступеня доктора наук  лабораторії психології політичної поведінки молоді у другому півріччі 2019-2020 навчального року   № п/п Дата консультації Години Кількість годин Науковий керівник (консультант) Л ю т и й 1 05.02.20 14.00 – 16.30 Читати далі …

Posted in АспірантураГрафіки, Зміни | Leave a comment

Графік надання консультацій аспірантам/докторантам лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин у другому півріччі 2019-2020 навчального року

ГРАФІК  надання консультацій аспірантам/докторантам лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин у другому півріччі 2019-2020 навчального року   № п/п Дата консультації Години Кількість годин Науковий керівник (консультант)  Л ю т и й 1 04.02.20 11.00 – 12.00 1,0 Горностай Читати далі …

Posted in АспірантураГрафіки, Зміни | Leave a comment

Графік консультацій аспірантам/докторантам лабораторії психології мас та спільнот

ГРАФІК  надання консультацій аспірантам/докторантам лабораторії психології мас та спільнот у першому півріччі 2019-2020 навчального року   № п/п Дата консультації Години Кількість Годин Науковий керівник (консультант) В е р е с е н ь 1 03.09.19 14.00 – 17.00 3,0 Коробка Л. Читати далі …

Posted in АспірантураГрафіки, Зміни | Leave a comment

Графік консультацій здобувачам наукового ступеня доктора наук лабораторії психології політичної поведінки молоді

 ГРАФІК  надання консультацій здобувачам наукового ступеня доктора наук  лабораторії психології політичної поведінки молоді у першому півріччі 2019-2020 навчального року   № п/п Дата консультації Години Кількість годин Науковий керівник (консультант) В е р е с е н ь 1 11.09.19 14.00 – Читати далі …

Posted in АспірантураГрафіки, Зміни | Leave a comment

Графік консультацій аспірантам/докторантам лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин

ГРАФІК  надання консультацій аспірантам/докторантам лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин у першому півріччі 2019-2020 навчального року   № п/п Дата консультації Години Кількість годин Науковий керівник (консультант) В е р е с е н ь 1 10.09.19 11.00 – 12.00 1,0 Горностай Читати далі …

Posted in АспірантураГрафіки, Зміни | Leave a comment

Графік консультацій аспірантам (пошукачам) лабораторії соціальної психології особистості

ГРАФІК  надання консультацій аспірантам (пошукачам) лабораторії соціальної психології особистості у першому півріччі 2019-2020 навчального року   № п/п Дата консультації Години Кількість годин Науковий керівник (консультант) В е р е с е н ь 1. 02.09.19 11:00–12:00 1,0 Мирончак К.В., к.психол.н. 2. Читати далі …

Posted in АспірантураГрафіки, Зміни | Leave a comment