Відділ соціальної психології особистості

Сайт лабораторії: https://personlab.ucoz.ua/

Фейсбук-сторінка: https://www.facebook.com/personlab/

Електронна бібліотека НАПН України: https://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/lcpo/


Дворник Марина Сергіївна

Завідувач відділу, кандидат психологічних наук, старший дослідник, лауреат Премії Президента України для молодих учених, стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених, гештальт-терапевт, член ВСППГП «Український гештальт інститут», Національної психологічної асоціації, Міжнародної асоціації з комунікації.

Facebook: https://www.facebook.com/dvornyk.marina

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=P72L0hgAAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1505-0169

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57224617328

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAH-7616-2019

Academia.edu: https://iupsys.academia.edu/MarynaDvornyk

email: dvornyk.marina@gmail.com

 

 


Співробітники відділу:


Титаренко Тетяна Михайлівна – головний науковий співробітник, дійсний член (академік) НАПН України, доктор психологічних наук, професор.

Facebook: https://www.facebook.com/tetyana.tytarenko

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=rQJDvOgAAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8522-0894

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57430403100

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/AFK-8170-2022

Academia.edu: https://iupsys.academia.edu/TetyanaTytarenko

e-mail: tytarenkotm@gmail.com


Лазоренко Борис Петрович – провідний науковий співробітник, кандидат філософських наук, доцент, старший науковий співробітник.

Facebook: https://www.facebook.com/boris.lazorenko

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=t3TbH2kAAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2113-0424

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/ABX-3933-2022

Academia.edu: https://ispp.academia.edu/БорисЛазоренко

e-mail: bolaz@ukr.net


Мирончак Катерина Володимирівна – старший науковий співробітник, кандидат психологічних наук, лауреат Премії Президента України для молодих учених, стипендіат імені Юрія Поправки для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні.

Facebook: https://www.facebook.com/kateryna.myronchak

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=HafBm2kAAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1378-0494

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57430274800

Academia.edu: https://iupsys.academia.edu/KMyronchak

e-mail: katerynamyronchak@gmail.com


Громова Ганна Михайлівна – науковий співробітник, кандидат психологічних наук.

Facebook: https://www.facebook.com/annagromova.coach

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=Hi34B80AAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6547-339X

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAZ-9597-2020

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58045906800

Academia.edu: https://independent.academia.edu/AnnaGromova2

e-mail: annagrom@gmail.com


Гундертайло Юлія Данилівна – молодший науковий співробітник.

Facebook: https://www.facebook.com/Hundertailo

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=4SYhkZMAAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6959-663X

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57430330800

Academia.edu: https://independent.academia.edu/ЮлияГундертайло

e-mail: juligundertaylo@gmail.com


Савінов Володимир Вікторович – молодший науковий співробітни, дослідник плейбек-театру, керівник Київського плейбек-театру “Дежа вю плюс” [https://www.facebook.com/playbackplus], гештальт-терапевт [https://www.usp-kiev.com.ua/sections/sektsiya-geshtalt-terapii/], фахівець у галузі соціально-психологічного тренінгу.

Facebook: https://www.facebook.com/volodymyr.savinov/

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=QWADP4wAAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5830-2333

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57430310800

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAA-4576-2022

Academia.edu: https://iupsys.academia.edu/VolodymyrSavinov

e-mail: volodymyr.savinov@gmail.com


Чернявська Марина Олександрівна – молодший науковий співробітник.

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011301852841

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=JBVSdzwAAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2588-9817

Academia.edu: https://iupsys.academia.edu/MarynaIvaniuk

e-mail: maryna.ivanyuk17@gmail.com


Про відділ:


Лабораторію соціальної психології особистості було створено у 1994 році. З цього часу науковий колектив під керівництвом Тетяни Михайлівни Титаренко [https://uk.wikipedia.org/wiki/Титаренко_Тетяна_Михайлівна] розробляв фундаментальні науково-дослідні теми щодо механізмів гармонізації особистісного розвитку, методів психологічної допомоги, соціально-психологічних передумов та детермінант особистісного вибору, життєвих домагань, завдань та практик самоздійснення й особистісного життєконструювання, соціально-психологічної реабілітації та супроводу постраждалих від воєнних дій (детальніше див. у розділі “Тематика наукового дослідження”).

На базі лабораторії виконувались такі прикладні науково-дослідні роботи: “Науково-методичні засади добору, прогностичної оцінки ефективності, систематизації та застосування засобів профілактики наркоманії та ВІЛ/СНІДу серед неповнолітніх і молоді” на виконання національної програми “Діти України” (керівник – Лазоренко Б. П.); “Дослідження соціальних установок молоді щодо здорового способу життя” на виконання національної програми “Здоров’я нації” (керівник – Титаренко Т. М.); “Профілактика порушень соціально-психологічної адаптації молодих людей та їхніх батьків до гострого та хронічного стресу” на виконання міжгалузевої комплексної програми “Здоров’я нації” (керівник – Титаренко Т. М.); “Соціально-психологічна профілактика порушень адаптації молоді до повсякденних стресів і кризових життєвих ситуацій” на виконання міжгалузевої комплексної програми “Здоров’я нації” (керівник – Титаренко Т. М.); “Науково-методичні засади соціально-психологічної допомоги сім’ї” на виконання міжгалузевої комплексної програми “Здоров’я нації” (керівник – Кляпець О. Я.).

З 2019 року завідувач лабораторії – Марина Сергіївна Дворник [https://www.facebook.com/dvornyk.marina], з 2022 року колектив лабораторії під її керівництвом працює над фундаментальною темою “Соціально-психологічні стратегії формування здорового способу життя особистості в умовах суспільної нестабільності” [https://lib.iitta.gov.ua/view/themes/0122U001680/] (2022–2024 рр.). Метою роботи є розроблення соціально-психологічних стратегій формування здорового способу життя, що є стійкими до умов суспільної нестабільності.

У різні роки в лабораторії працювали доктори наук П. П. Горностай, О. Г. Злобіна, В. О. Климчук, О. М. Кочубейник, О. Р. Малхазов; кандидати наук Н. В. Алікіна, Я. А. Гавриленко, О. Я. Кляпець, Т. О. Ларіна, Л. А. Лєпіхова, Ю. А. Любімова, О. А. Ніздрань, В. В. Посохова, К. О. Черемних та ін.

У лабораторії здійснюється наукове керівництво аспірантами та докторантами. За час існування лабораторії було підготовлено та захищено понад 30 дисертацій за спеціальностями 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи та 19.00.01 – загальна психологія, історія психології.

За ініціативою лабораторії було укладено угоди про співпрацю Інституту із закладами освіти:

 • Чернігівським національним технологічним університетом;
 • Інститутом психічного здоров’я Українського Католицького університету (м. Львів);
 • кафедрою психології факультету психології та соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя;
 • кафедрою психології факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
 • кафедрою психології та соціальної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського”.

Співробітники лабораторії підтримують зв’язки з громадськими організаціями та беруть безпосередню участь в їхній діяльності. До них належать: International Communication Association, Всеукраїнська благодійна організація “Час життя плюс”, Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа ЛЖВС”, Благодійна організація “Допоможи життю”, Асоціація організацій і ініціатив позитивних чоловіків України, громадські організації “Українська спілка психотерапевтів”, “Арт-терапевтична асоціація” та “Асоціація гештальт-тренерів України”, українська філія міжнародної християнської благодійної організації “Армія спасіння” та ін.

Співробітники лабораторії також організовують науково-популярні та науково-практичні масові заходи, про які можна дізнатися на постійно оновлюваній публічній сторінці лабораторії в соціальній мережі фейсбук: https://www.facebook.com/personlab.

 

Тематика наукового дослідження

 • “Соціально-психологічні стратегії формування здорового способу життя особистості в умовах суспільної нестабільності” [https://lib.iitta.gov.ua/view/themes/0122U001680/] (2022–2024 рр.).
 • “Соціально-психологічний супровід постраждалих від воєнних дій у період переходу до умов мирного життя” [https://lib.iitta.gov.ua/view/themes/0119U000141/] (2019–2021 рр.).
 • “Технологічний підхід до соціально-психологічної реабілітації особистості, що переживає наслідки травматичних подій” [https://lib.iitta.gov.ua/view/themes/0116U003302/] (2016–2018 рр.).
 • “Соціально-психологічні практики особистісного життєконструювання в сучасному світі” [https://lib.iitta.gov.ua/view/themes/0111U001266/] (2011–2015 рр.).
 • “Соціально-психологічна профілактика порушень адаптації молоді до повсякденних стресів і кризових життєвих ситуацій” [https://lib.iitta.gov.ua/view/themes/0107U003533/] (2007–2011 рр.).
 • “Життєві завдання як передумова особистісного самоздійснення в соціумі” [https://lib.iitta.gov.ua/view/themes/0107U000548/] (2007–2010 рр.).
 • “Життєві домагання як соціально-психологічний механізм самоздійснення особистості” [https://lib.iitta.gov.ua/view/themes/0199U000432/] (2003–2006 рр.).
 • “Соціально-психологічні передумови та детермінанти особистісного вибору” [https://lib.iitta.gov.ua/view/themes/spcdpc/] (1999–2002 рр.).
 • “Механізми гармонізації особистісного розвитку та методи психологічної допомоги в критичних життєвих ситуаціях” [https://lib.iitta.gov.ua/721217/] (1994–1998 рр.).

[згорнути]
Видання:

Колективні наукові монографії

Hyperlink: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.900123963460462

 • Психологія життєтворення особистості в сучасному світі : [наук. моногр.] / Ю. Д. Гундертайло, В. О. Климчук, О. Я. Кляпець та ін. ; за наук. ред. Т. М. Титаренко ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – К. : Міленіум, 2016. – 320 c. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/705047/.
 • Титаренко Т. М. Психологічні практики конструювання життя в умовах постмодерної соціальності : [наук. моногр.] / Т. М. Титаренко, О. М. Кочубейник, К. О. Черемних ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – К. : Міленіум, 2014. – 206 с. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/8340/.
 • Як будувати власне майбутнє: життєві завдання особистості : [наук. моногр.] / [Т. М. Титаренко, О. Г. Злобіна, Л. А. Лєпіхова та ін.] ; за наук. ред. Т. М. Титаренко ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 512 c. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/8587/.
 • Життєві домагання особистості : [наук. моногр.] / за ред. Титаренко Т. М. – К. : Педагогічна думка, 2007. – 456 с. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/9373/.
 • Особистісний вибір: психологія відчаю та надії : [наук. моногр.] / за ред. Т. М. Титаренко. – К. : Міленіум, 2005. – 336 с. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/9358/.
 • Психологія життєвої кризи : [наук. моногр.] / відп. ред. Т. М. Титаренко. – К. : Агропромвидав України, 1998. – 348 с. – Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/721217/.

[згорнути]
Індивідуальні наукові монографії

Hyperlink: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.900123963460462

 • Климчук В. О. Психологія посттравматичного зростання : монографія / В. О. Климчук ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2021. – 158 с. – Режим доступу: https://ispp.org.ua/wp-content/uploads/2022/02/klimchuk-mon21.pdf.
 • Титаренко Т. М. Посттравматичне життєтворення: способи досягнення психологічного благополуччя : монографія / Тетяна Титаренко ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. – 160 c. – Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/724758/.
 • Мирончак К. В. Зустріч зі смертю: способи організації життєвого досвіду : монографія / К. В. Мирончак ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. – 136 с. – Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/728005/.
 • Титаренко Т. М. Психологічне здоров’я особистості: засоби самодопомоги в умовах тривалої травматизації : монографія / Т. М. Титаренко / Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. – 160 c. – Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/711214/.
 • Дворник М. С. Прокрастинація в конструюванні особистісного майбутнього : монографія / М. С. Дворник ; Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. – 120 c. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/711403/.
 • Климчук В. О. Мотиваційний дискурс особистості: на шляху до соціальної психології мотивації : [наук. моногр.] / Віталій Климчук. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – 290 с. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/10813/.
 • Любімова Ю. А. Сімейний наратив: мереживо особистих історій : [наук. моногр.] / Ю. А. Любімова. – К. : Міленіум, 2015. – 194 с. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/10744/.
 • Титаренко Т. М. Випробування кризою: Одіссея подолання : [моногр.] / Т. М. Титаренко. – Вид. 2-ге, випр. – М. : Когито-Центр, 2010. – 304 с. (російською мовою). – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/10110/.
 • Лазоренко Б. П. Проблемна молодь: шляхи самоздійснення : [наук. моногр.] / Лазоренко Борис Петрович. – К. : Педагогічна думка, 2007. – 274 с. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/9357/.
 • Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності : [наук. моногр.] / Т. М. Титаренко. – К. : Либідь, 2003. – 376 с. – Режим доступу: https://www.academia.edu/31121046.

[згорнути]
Навчальні, навчально-методичні та практичні посібники

Hyperlink: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.900123963460462

 • Титаренко Т. М. Випробування кризою. Одіссея подолання : навч. посіб. для закладів вищої освіти. 3-тє вид., доп. – К. : Каравела, 2021. – 248 с. – Режим доступу: https://www.academia.edu/63840863/.
 • Соціально-психологічні технології відновлення особистості після травматичних подій : практичний посібник / [Т. М. Титаренко, М. С. Дворник, В. О. Климчук та ін.] ; за наук. ред. Т. М. Титаренко / Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2019. – 220 с. – Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/717518/.
 • Титаренко Т. М. Сучасна психологія особистості : [навч. посіб.] / Т. М. Титаренко. – 2-ге вид. – К. : Каравела, 2013. – 372 с. – Режим доступу: https://www.academia.edu/31100016.
 • Профілактика порушень адаптації молоді до повсякденних стресів і кризових життєвих ситуацій : [навч. посіб.] / Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології ; за наук. ред. Т. М. Титаренко. – К. : Міленіум, 2011. – 272 c. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/8803/.
 • Титаренко Т. М. Життєстійкість особистості: соціальна необхідність та безпека : [навч. посіб.] / Титаренко Т. М., Ларіна Т. О. – К. : Марич, 2009. – 76 с. – (серія “Бібліотечка соціального працівника”). Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/9065/.
 • Методики визначення повсякденного стресу і способів розв’язання кризових життєвих ситуацій : [навч.-метод. посіб.] / О. Я. Кляпець, Б. П. Лазоренко, Л. А. Лєпіхова, В. В. Савінов ; за ред. Т. М. Титаренко. – К. : Міленіум, 2009. – 120 с. – Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/707742/.
 • Титаренко Т. М. Життєві кризи: технології консультування : [навч. посіб.]. У 2-х ч. / Тетяна Титаренко. – К. : Главник, 2007. – (Серія “Психологічний інструментарій”). – Режим доступу: https://www.academia.edu/31085766.
 • Титаренко Т. М. Запобігання емоційному вигоранню в сім’ї як фактор гармонізації сімейних взаємин : [наук.-метод. посіб.] / Т. М. Титаренко, О. Я. Кляпець. – К. : Міленіум, 2007. – 142 с. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/8741/.
 • Титаренко Т. М. Психологічна профілактика стресових перевантажень серед шкільної молоді : [наук.-метод. посіб.] / Т. М. Титаренко, Л. А. Лєпіхова. – К. : Міленіум, 2006. – 204 c. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/707741/.
 • Титаренко Т. М. Кризове психологічне консультування : [наук.-метод. посіб.] / Т. М. Титаренко. – К. : Главник, 2004. – 96 с. – (Серія “Психологічний інструментарій”).
 • Титаренко Т. М. Повсякденна психологічна травматизація: психологічна допомога та самодопомога : підрозділ 2 розділу IV // Життєві кризи особистості : [наук.-метод. посіб.]. У 2-х ч. / ред. рада: В. М. Доній (голова), Г. М. Несен (заст. голови), Л. В. Сохань, І. Г. Єрмаков (керівники авторського колективу) та ін. – К. : ІЗМН, 1998. – Ч. 1. Психологія життєвих криз особистості. – 360 с. – С. 160–185. – Режим доступу: https://www.academia.edu/35246451.

[згорнути]
Методичні рекомендації

Hyperlink: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.900123963460462

 • Способи підвищення соціально-адаптивних можливостей людини в умовах переживання наслідків травматичних подій : методичні рекомендації / Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології ; за наук. ред. Т. М. Титаренко. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. – 80 c. – Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/708240/.
 • Соціально-психологічна профілактика порушень адаптації молоді до повсякденного стресу : [метод. рек.] / Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології ; за наук. ред. Т. М. Титаренко. – К. : Міленіум, 2010. – 84 c. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/8802/.
 • Кляпець О. Я. Підготовка молоді до подружнього життя : [метод. рек.] / Кляпець О. Я., Ларіна Т. О. – К. : Міленіум, 2009. – 104 с. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/8763/.
 • Титаренко Т. М. Формування в молоді настанов на здоровий спосіб життя : [метод. рек.] / Т. М. Титаренко, Л. А. Лєпіхова, О. Я. Кляпець. – К. : Міленіум, 2006. – 124 с. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/8874/.

[згорнути]

 

[згорнути]
Підготовлено до друку
[згорнути]
Практичний досвід співробітників
[згорнути]
Пропонуємо послуги

 • Кількісні та якісні психологічні дослідження особистості в умовах суспільної нестабільності, особливостей її адаптації, самоздійснення та розвитку, методів та форм сучасної психологічної допомоги.
 • Експертиза й рецензування наукових і методичних матеріалів, програм, надання відгуків на автореферати дисертацій, дипломні роботи тощо.
 • Розробка і реалізація навчальних програм та соціально-психологічних тренінгів.
 • Індивідуальне та групове психологічне консультування, психотерапія, супервізія, супровід.
 • Науково-практичний супровід, супервізія діяльності плейбек-театру.
 • Проведення науково-методичних та науково-практичних заходів на базі Інституту.

[згорнути]