Автореферати: Соціальна психологія; психологія соціальної роботи

Шарапенко Ю. В. «Соціально-психологічні особливості етнічної самосвідомості лемків»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Шарапенко Юлія Віталіївна Київ – 2017

Posted in Е.Б. - Автореф. Соц. П., Зміни | Leave a comment

Чуніхіна С. Л. «Індивідуально-стильові особливості конструювання громадянином образу державного чиновника»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Чуніхіна Світлана Леонідівна Київ – 2015

Posted in Е.Б. - Автореф. Соц. П., Зміни | Leave a comment

Тригуб Т. М. «Медіапсихологічні чинники становлення соціометричного статусу школяра»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Тригуб Тетяна Миколаївна Київ – 2015

Posted in Е.Б. - Автореф. Соц. П., Зміни | Leave a comment

Товстокора Ю. В. «Особливості впливу комунікативних властивостей особистості на внутрішньогрупові стосунки студентської молоді»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Товстокора Юлія Віталіївна Київ – 2017

Posted in Е.Б. - Автореф. Соц. П., Зміни | Leave a comment

Субашкевич І. Р. «Медіапсихологічні чинники формування ціннісно-смислової сфери студентської молоді»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Субашкевич Ірина Романівна Київ – 2017

Posted in Е.Б. - Автореф. Соц. П., Зміни | Leave a comment

Смотріцький А. В. «Дозвіллєво-танцювальні практики як засіб соціально-психологічної адаптації мігрантів»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Смотріцький Андрій Валерійович Київ – 2017

Posted in Е.Б. - Автореф. Соц. П., Зміни | Leave a comment

Сеник О. М. «Соціально-психологічні чинники уявлень студентської молоді про часову перспективу»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Сеник Оксана Мирославівна Київ – 2016

Posted in Е.Б. - Автореф. Соц. П., Зміни | Leave a comment

Подофєй С. О. «Вплив значущих інших на формування Я-концепції підлітка-діабетика»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Подофєй Світлана Олексіївна Київ – 2016

Posted in Е.Б. - Автореф. Соц. П., Зміни | Leave a comment

Підлипна Л. В. «Соціально-психологічні умови інтеграції шкільного психолога в педагогічний колектив»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Підлипна Людмила Віталіївна Київ – 2015

Posted in Е.Б. - Автореф. Соц. П., Зміни | Leave a comment

Підгірна І. С. «Становлення індивідуальних стилів медіакомунікації молоді в соціальних мережах»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Підгірна Ірина Сергіївна Київ – 2016

Posted in Е.Б. - Автореф. Соц. П., Зміни | Leave a comment

Панченко В. О. «Життєстійкість як фактор професійної адаптації менеджерів комерційних організацій»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Панченко Вікторія Олександрівна Київ – 2016

Posted in Е.Б. - Автореф. Соц. П., Зміни | Leave a comment

Острова В. Д. «Проспективна ідентичність як чинник соціально-психологічної адаптації студентської молоді»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Острова Вікторія Дмитрівна Київ – 2015

Posted in Е.Б. - Автореф. Соц. П., Зміни | Leave a comment

Остапенко І. В. «Соціально-психологічні особливості формування рефлексивної компетентності топ-менеджерів»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Остапенко Ірина Віталіївна Київ – 2014

Posted in Е.Б. - Автореф. Соц. П., Зміни | Leave a comment

Овчар О. В. «Соціально-психологічні особливості стилю споживання матеріальних благ особами з низьким економічним статусом»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Овчар Ольга Володимирівна Київ – 2016

Posted in Е.Б. - Автореф. Соц. П., Зміни | Leave a comment

Ніздрань О. А. «Соціальний капітал як чинник підтримання психологічного здоров’я осіб із низьким економічним статусом»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Ніздрань Олександра Андріївна Київ – 2017

Posted in Е.Б. - Автореф. Соц. П., Зміни | Leave a comment

Низовець О. М. «Соціально-психологічна підготовка неповнолітніх засуджених до звільненя»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Низовець Олена Миколаївна Київ – 2015

Posted in Е.Б. - Автореф. Соц. П., Зміни | Leave a comment

Молдован Н. О. «Соціально-психологічні чинники участі жінок у діяльності жіночих громадських об’єднань»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Молдован Наталія Олександрівна Київ – 2014

Posted in Е.Б. - Автореф. Соц. П., Зміни | Leave a comment

Малєєва Н. С. «Комунікативні інтернет-практики залежної від соціальних мереж молоді»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Малєєва Наталія Сергіївна Київ – 2017

Posted in Е.Б. - Автореф. Соц. П., Зміни | Leave a comment

Ляльчук Г. Д. «Соціально-психологічні чинники деструкції родинних зв’язків у сім’ях трудових мігрантів»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Ляльчук Галина Дмитрівна Київ – 2015

Posted in Е.Б. - Автореф. Соц. П., Зміни | Leave a comment

Крупник І. Р. «Особливості уявлень дітей трудових мігрантів про майбутнє сімейне життя»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Крупник Іван Романович Київ – 2015

Posted in Е.Б. - Автореф. Соц. П., Зміни | Leave a comment

Климчук В. О. «Мотиваційний дискурс особистості в інтеракційному просторі»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук Климчук Віталій Олександрович Київ – 2015

Posted in Е.Б. - Автореф. Соц. П., Зміни | Leave a comment

Капідінова С. Б. «Толерантність як Чинник розвитку культури міжетнічних відносин студентів»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Капідінова Сусанна Бекірівна Київ – 2015

Posted in Е.Б. - Автореф. Соц. П., Зміни | Leave a comment

Каніболоцька М. С. «Соціально-психологічні особливості ставлення до здоров’я молоді з різним єкономічним статусом»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Каніболоцька Марія Сергіївна Київ – 2014

Posted in Е.Б. - Автореф. Соц. П., Зміни | Leave a comment

Єфімова І. В. «Соціально-психологічні особливості зворотнього зв’язку між суб’єктами допологової підготовки»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Єфімова Ірина Вікторівна Київ – 2015

Posted in Е.Б. - Автореф. Соц. П., Зміни | Leave a comment

Гуменюк О. І. «Соціально-психологічні особливості трансформації способу життя учасників ліквідації аварії на ЧАЕС»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Гуменюк Ольга Ігорівна Київ – 2016

Posted in Е.Б. - Автореф. Соц. П., Зміни | Leave a comment

Горбунова В. В. «Психологія командотворення: цінністно-рольова парадигма»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук Горбунова Вікторія Валеріївна Київ – 2014

Posted in Е.Б. - Автореф. Соц. П., Зміни | Leave a comment

Горбаль І. С. «Соціально-психологічні чинники суб’єктивного благополуччя пенсіонерів»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Горбаль Ірина Степанівна Київ – 2016

Posted in Е.Б. - Автореф. Соц. П., Зміни | Leave a comment

Голентовська О. С. «Цінністно-рольова регуляція особистністної успішності у командній діяльності»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Голентовська Ольга Святославівна Київ – 2017

Posted in Е.Б. - Автореф. Соц. П., Зміни | Leave a comment

Бондаренко Н. Б. «Психологічні особливості підтримки осіб з проблемами психічнного здоров’я у групах самодопомоги»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Бондаренко Наталія Борисівна Київ – 2017

Posted in Е.Б. - Автореф. Соц. П., Зміни | Leave a comment