Автореферати: Соціальна психологія; психологія соціальної роботи

Шарапенко Ю. В. «Соціально-психологічні особливості етнічної самосвідомості лемків»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Шарапенко Юлія Віталіївна Київ – 2017

Posted in Е.Б. - Автореф. Соц. П., Зміни | Коментарі Вимкнено до Шарапенко Ю. В. «Соціально-психологічні особливості етнічної самосвідомості лемків»

Чуніхіна С. Л. «Індивідуально-стильові особливості конструювання громадянином образу державного чиновника»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Чуніхіна Світлана Леонідівна Київ – 2015

Posted in Е.Б. - Автореф. Соц. П., Зміни | Коментарі Вимкнено до Чуніхіна С. Л. «Індивідуально-стильові особливості конструювання громадянином образу державного чиновника»

Тригуб Т. М. «Медіапсихологічні чинники становлення соціометричного статусу школяра»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Тригуб Тетяна Миколаївна Київ – 2015

Posted in Е.Б. - Автореф. Соц. П., Зміни | Коментарі Вимкнено до Тригуб Т. М. «Медіапсихологічні чинники становлення соціометричного статусу школяра»

Товстокора Ю. В. «Особливості впливу комунікативних властивостей особистості на внутрішньогрупові стосунки студентської молоді»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Товстокора Юлія Віталіївна Київ – 2017

Posted in Е.Б. - Автореф. Соц. П., Зміни | Коментарі Вимкнено до Товстокора Ю. В. «Особливості впливу комунікативних властивостей особистості на внутрішньогрупові стосунки студентської молоді»

Субашкевич І. Р. «Медіапсихологічні чинники формування ціннісно-смислової сфери студентської молоді»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Субашкевич Ірина Романівна Київ – 2017

Posted in Е.Б. - Автореф. Соц. П., Зміни | Коментарі Вимкнено до Субашкевич І. Р. «Медіапсихологічні чинники формування ціннісно-смислової сфери студентської молоді»

Смотріцький А. В. «Дозвіллєво-танцювальні практики як засіб соціально-психологічної адаптації мігрантів»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Смотріцький Андрій Валерійович Київ – 2017

Posted in Е.Б. - Автореф. Соц. П., Зміни | Коментарі Вимкнено до Смотріцький А. В. «Дозвіллєво-танцювальні практики як засіб соціально-психологічної адаптації мігрантів»

Сеник О. М. «Соціально-психологічні чинники уявлень студентської молоді про часову перспективу»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Сеник Оксана Мирославівна Київ – 2016

Posted in Е.Б. - Автореф. Соц. П., Зміни | Коментарі Вимкнено до Сеник О. М. «Соціально-психологічні чинники уявлень студентської молоді про часову перспективу»

Подофєй С. О. «Вплив значущих інших на формування Я-концепції підлітка-діабетика»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Подофєй Світлана Олексіївна Київ – 2016

Posted in Е.Б. - Автореф. Соц. П., Зміни | Коментарі Вимкнено до Подофєй С. О. «Вплив значущих інших на формування Я-концепції підлітка-діабетика»

Підлипна Л. В. «Соціально-психологічні умови інтеграції шкільного психолога в педагогічний колектив»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Підлипна Людмила Віталіївна Київ – 2015

Posted in Е.Б. - Автореф. Соц. П., Зміни | Коментарі Вимкнено до Підлипна Л. В. «Соціально-психологічні умови інтеграції шкільного психолога в педагогічний колектив»

Підгірна І. С. «Становлення індивідуальних стилів медіакомунікації молоді в соціальних мережах»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Підгірна Ірина Сергіївна Київ – 2016

Posted in Е.Б. - Автореф. Соц. П., Зміни | Коментарі Вимкнено до Підгірна І. С. «Становлення індивідуальних стилів медіакомунікації молоді в соціальних мережах»

Панченко В. О. «Життєстійкість як фактор професійної адаптації менеджерів комерційних організацій»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Панченко Вікторія Олександрівна Київ – 2016

Posted in Е.Б. - Автореф. Соц. П., Зміни | Коментарі Вимкнено до Панченко В. О. «Життєстійкість як фактор професійної адаптації менеджерів комерційних організацій»

Острова В. Д. «Проспективна ідентичність як чинник соціально-психологічної адаптації студентської молоді»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Острова Вікторія Дмитрівна Київ – 2015

Posted in Е.Б. - Автореф. Соц. П., Зміни | Коментарі Вимкнено до Острова В. Д. «Проспективна ідентичність як чинник соціально-психологічної адаптації студентської молоді»

Остапенко І. В. «Соціально-психологічні особливості формування рефлексивної компетентності топ-менеджерів»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Остапенко Ірина Віталіївна Київ – 2014

Posted in Е.Б. - Автореф. Соц. П., Зміни | Коментарі Вимкнено до Остапенко І. В. «Соціально-психологічні особливості формування рефлексивної компетентності топ-менеджерів»

Овчар О. В. «Соціально-психологічні особливості стилю споживання матеріальних благ особами з низьким економічним статусом»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Овчар Ольга Володимирівна Київ – 2016

Posted in Е.Б. - Автореф. Соц. П., Зміни | Коментарі Вимкнено до Овчар О. В. «Соціально-психологічні особливості стилю споживання матеріальних благ особами з низьким економічним статусом»

Ніздрань О. А. «Соціальний капітал як чинник підтримання психологічного здоров’я осіб із низьким економічним статусом»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Ніздрань Олександра Андріївна Київ – 2017

Posted in Е.Б. - Автореф. Соц. П., Зміни | Коментарі Вимкнено до Ніздрань О. А. «Соціальний капітал як чинник підтримання психологічного здоров’я осіб із низьким економічним статусом»

Низовець О. М. «Соціально-психологічна підготовка неповнолітніх засуджених до звільненя»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Низовець Олена Миколаївна Київ – 2015

Posted in Е.Б. - Автореф. Соц. П., Зміни | Коментарі Вимкнено до Низовець О. М. «Соціально-психологічна підготовка неповнолітніх засуджених до звільненя»

Молдован Н. О. «Соціально-психологічні чинники участі жінок у діяльності жіночих громадських об’єднань»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Молдован Наталія Олександрівна Київ – 2014

Posted in Е.Б. - Автореф. Соц. П., Зміни | Коментарі Вимкнено до Молдован Н. О. «Соціально-психологічні чинники участі жінок у діяльності жіночих громадських об’єднань»

Малєєва Н. С. «Комунікативні інтернет-практики залежної від соціальних мереж молоді»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Малєєва Наталія Сергіївна Київ – 2017

Posted in Е.Б. - Автореф. Соц. П., Зміни | Коментарі Вимкнено до Малєєва Н. С. «Комунікативні інтернет-практики залежної від соціальних мереж молоді»

Ляльчук Г. Д. «Соціально-психологічні чинники деструкції родинних зв’язків у сім’ях трудових мігрантів»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Ляльчук Галина Дмитрівна Київ – 2015

Posted in Е.Б. - Автореф. Соц. П., Зміни | Коментарі Вимкнено до Ляльчук Г. Д. «Соціально-психологічні чинники деструкції родинних зв’язків у сім’ях трудових мігрантів»

Крупник І. Р. «Особливості уявлень дітей трудових мігрантів про майбутнє сімейне життя»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Крупник Іван Романович Київ – 2015

Posted in Е.Б. - Автореф. Соц. П., Зміни | Коментарі Вимкнено до Крупник І. Р. «Особливості уявлень дітей трудових мігрантів про майбутнє сімейне життя»

Климчук В. О. «Мотиваційний дискурс особистості в інтеракційному просторі»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук Климчук Віталій Олександрович Київ – 2015

Posted in Е.Б. - Автореф. Соц. П., Зміни | Коментарі Вимкнено до Климчук В. О. «Мотиваційний дискурс особистості в інтеракційному просторі»

Капідінова С. Б. «Толерантність як Чинник розвитку культури міжетнічних відносин студентів»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Капідінова Сусанна Бекірівна Київ – 2015

Posted in Е.Б. - Автореф. Соц. П., Зміни | Коментарі Вимкнено до Капідінова С. Б. «Толерантність як Чинник розвитку культури міжетнічних відносин студентів»

Каніболоцька М. С. «Соціально-психологічні особливості ставлення до здоров’я молоді з різним єкономічним статусом»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Каніболоцька Марія Сергіївна Київ – 2014

Posted in Е.Б. - Автореф. Соц. П., Зміни | Коментарі Вимкнено до Каніболоцька М. С. «Соціально-психологічні особливості ставлення до здоров’я молоді з різним єкономічним статусом»

Єфімова І. В. «Соціально-психологічні особливості зворотнього зв’язку між суб’єктами допологової підготовки»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Єфімова Ірина Вікторівна Київ – 2015

Posted in Е.Б. - Автореф. Соц. П., Зміни | Коментарі Вимкнено до Єфімова І. В. «Соціально-психологічні особливості зворотнього зв’язку між суб’єктами допологової підготовки»

Гуменюк О. І. «Соціально-психологічні особливості трансформації способу життя учасників ліквідації аварії на ЧАЕС»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Гуменюк Ольга Ігорівна Київ – 2016

Posted in Е.Б. - Автореф. Соц. П., Зміни | Коментарі Вимкнено до Гуменюк О. І. «Соціально-психологічні особливості трансформації способу життя учасників ліквідації аварії на ЧАЕС»

Горбунова В. В. «Психологія командотворення: цінністно-рольова парадигма»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук Горбунова Вікторія Валеріївна Київ – 2014

Posted in Е.Б. - Автореф. Соц. П., Зміни | Коментарі Вимкнено до Горбунова В. В. «Психологія командотворення: цінністно-рольова парадигма»

Горбаль І. С. «Соціально-психологічні чинники суб’єктивного благополуччя пенсіонерів»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Горбаль Ірина Степанівна Київ – 2016

Posted in Е.Б. - Автореф. Соц. П., Зміни | Коментарі Вимкнено до Горбаль І. С. «Соціально-психологічні чинники суб’єктивного благополуччя пенсіонерів»

Голентовська О. С. «Цінністно-рольова регуляція особистністної успішності у командній діяльності»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Голентовська Ольга Святославівна Київ – 2017

Posted in Е.Б. - Автореф. Соц. П., Зміни | Коментарі Вимкнено до Голентовська О. С. «Цінністно-рольова регуляція особистністної успішності у командній діяльності»

Бондаренко Н. Б. «Психологічні особливості підтримки осіб з проблемами психічнного здоров’я у групах самодопомоги»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Бондаренко Наталія Борисівна Київ – 2017

Posted in Е.Б. - Автореф. Соц. П., Зміни | Коментарі Вимкнено до Бондаренко Н. Б. «Психологічні особливості підтримки осіб з проблемами психічнного здоров’я у групах самодопомоги»