Підвищення кваліфікації

Документи Інституту соціальної та політичної психології НАПН України (сертифікати/свідоцтва) як суб’єкта підвищення кваліфікації повністю відповідають вимогам пункту 13 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №800 від 21.08.2019 р., і набув чинності 03 вересня 2019 року.

Документи про підвищення кваліфікації (сертифікати/свідоцтва) містять:

  • повне найменування Інституту соціальної та політичної психології НАПН України як суб’єкта підвищення кваліфікації, який надає освітні послуги з підвищення кваліфікації педагогічним та/або науково-педагогічним працівникам;

  • тему (напрям, найменування) підвищення кваліфікації;

  • обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації у годинах та/або кредитах ЄКТС;

  • прізвище, ім’я та по батькові особи, яка підвищила кваліфікацію;

  • опис досягнутих результатів навчання;

  • дату видачі документа;

  • обліковий запис документа;

  • посаду, прізвище, ініціали особи, яка підписала документ – директора Інституту Слюсаревського Миколи Миколайовича;

  • підпис директора Інституту Слюсаревського Миколи Миколайовича.

Право на здійснення Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України діяльності з підвищення професійної кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників підтверджено пунктом 9 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №800 від 21.08.2019 р., і забезпечено відповідним кодом за класифікацією видів економічної діяльності (85.59 «Інші види освіти, н.в.і.у. »), який включає діяльність курсів з підвищення професійної кваліфікації.

«Психологічні технології самодопомоги та супроводу військовими психологами особового складу військових підрозділів у опрацюванні травмівних стресових станів»

Спецкурс «Психологічні технології самодопомоги та супроводу військовими психологами особового складу військових підрозділів у опрацюванні травмівних стресових станів» (обсягом 18 навчальних годин, 0,6 ECTS), пройшли такі учасники: 1 23.05.2024 сертифікат 23-5/24 Цюрик Софія Сергіївна 2 23.05.2024 сертифікат 24-5/24 Дячук Валерія Ярославівна 3 23.05.2024 Читати далі …

Posted in Зміни, Кваліфікація | Leave a comment

«Робота вчителів під час війни»

Підвищення кваліфікації «Робота вчителів під час війни» (тривалість 6 годин / 0,2 ЄКТС) пройшли такі учасники: Халієва Галина Григоріївна – сертифікат 01-2/24 (від 15 лютого 2024 р.) Кривонос Максим Олегович – сертифікат 02-2/24 (від 15 лютого 2024 р.) Турянська Олена Читати далі …

Posted in Зміни, Кваліфікація | Коментарі Вимкнено до «Робота вчителів під час війни»

«Дискурс-аналіз соціальних течій»

Курс побудовано з опорою на методологію критичного дискурс аналізу,  де дискурс розглядається як комунікативний ресурс,  що забезпечує  формування і відтворення нерівного розподілу влади між соціальними групами. Дискурсивні  практики аналізуються з позиції вироблених ними ідеологічних ефектів, –  того, як вони формують Читати далі …

Posted in Кваліфікація | Коментарі Вимкнено до «Дискурс-аналіз соціальних течій»

«Аналіз соціальних даних: методологія, дескриптивна статистика, алгоритми»

Курс включає  розгляд низки методологічних положень, пов’язаних з  особливостями постановки  дослідницьких завдань у соціальних орієнтованих дисциплінах, формує уявлення про  зв’язок емпіричних соціальних досліджень з математичною статистикою, розкриває специфіку застосування алгоритмів аналізу даних  в соціальних площинах знання. Відібрано методи, найбільш адекватні Читати далі …

Posted in Кваліфікація | Коментарі Вимкнено до «Аналіз соціальних даних: методологія, дескриптивна статистика, алгоритми»

«Психологія Публічної та Переговорної діяльності»

Курс включає в себе серію психологічних тренінгів для фахівців, що по роду своєї діяльності займаються переговорами, презентацією та продажами. Засвоєння матеріалів курсу передбачає розвиток навичок діагностування різних планів публічних виступів, навичок підготовки та проведення презентаційних заходів, роботу з запитаннями та Читати далі …

Posted in Кваліфікація | Коментарі Вимкнено до «Психологія Публічної та Переговорної діяльності»

«Психологія Влади та Впливу в управлінській діяльності»

Курс включає в себе серію психологічних тренінгів для управлінців різного рівня комерційних та державних структур. Програма курсу орієнтована на засвоєння та відпрацювання навичок ефективного використання психологічного інструментарію задля управління колективом та вирішення завдань групової та індивідуальної діяльності. Ознайомлення з матеріалами Читати далі …

Posted in Кваліфікація | 1 Comment

Підвищення кваліфікації за програмою: «Діагностика медіакультури здобувачів освіти в умовах пандемії: технологія репрезентативної рефлексії»

Підвищення кваліфікації за навчальною програмою: «Діагностика медіакультури здобувачів освіти в умовах пандемії: технологія репрезентативної рефлексії» (Наказ: № 11/1-осн. Від 1.10.2020 р.) за напрямами: розвиток професійних компетентностей; використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі з набуттям таких компетентностей, передбачених стандартами Читати далі …

Posted in Зміни, Кваліфікація | Коментарі Вимкнено до Підвищення кваліфікації за програмою: «Діагностика медіакультури здобувачів освіти в умовах пандемії: технологія репрезентативної рефлексії»

“Теорія та практика соціально-психологічного забезпечення освітніх реформ”: спецкурс підвищення кваліфікації

Спецкурс передбачає підвищення рівня професійної компетентності слухачів у питаннях реформування цілісної системи та впровадження інноваційних змін в освіті засобом уточнення основ їх соціально-психологічного забезпечення. Спецкурс призначено для наступних категорій слухачів: працівники органів державної влади (апарат МОН, Державна служба якості), органів місцевого Читати далі …

Posted in Зміни, Кваліфікація, СуперАнонс | 1 Comment