Методички та програми

Найдьонова Л.А. – Методичні рекомендації – «Діагностика булінгу і кібербулінгу»

Діагностика булінгу і кібербулінгу: методичні рекомендації / Любов Антонівна Найдьонова; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Вид. 2-ге, доп. – 2020. – 105 с.

Posted in Е.Б. - Методички та програми, Зміни | 2 коментарі

Навчальна програма: «Сучасні програмні засоби в психологічних дослідженнях»

Posted in АспірантиПрограми, Е.Б. - Методички та програми, Зміни | Leave a comment

Навчальна програма: «Сучасні проблеми психології особистості»

Posted in АспірантиПрограми, Е.Б. - Методички та програми, Зміни | Leave a comment

Навчальна програма: «Соціально-психологічні проблеми адаптації спільноти до кризових умов»

Коробка Л. М. Соціально-психологічні проблеми адаптації спільноти до кризових умов [Електронний ресурс]: навч. програма (для системи післядиплом. пед. освіти) / Л. М. Коробка ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. К., 2018. Навчальна програма підготовлена для системи післядипломної педагогічної Читати далі …

Posted in Е.Б. - Методички та програми | Leave a comment

Навчальна програма: «Соціально-психологічні основи здоров’я»

Posted in АспірантиПрограми, Е.Б. - Методички та програми, Зміни | Leave a comment

Навчальна програма: «Ресурси дискурс-аналізу у політикопсихологічному дослідженні»

Posted in АспірантиПрограми, Е.Б. - Методички та програми, Зміни | Leave a comment

Навчальна програма: «Психопатологія політичного життя»

Posted in АспірантиПрограми, Е.Б. - Методички та програми, Зміни | Leave a comment

Навчальна програма: «Психологія політичної соціалізації особистості»

Posted in АспірантиПрограми, Е.Б. - Методички та програми, Зміни | Leave a comment

Навчальна програма: «Психологія політичної комунікації»

Posted in АспірантиПрограми, Е.Б. - Методички та програми, Зміни | Leave a comment

Навчальна програма: «Психологія масових комунікацій»

Posted in АспірантиПрограми, Е.Б. - Методички та програми, Зміни | Leave a comment

Навчальна програма: «Психологічна публікація в іноземних журналах (дисципліна за вибором аспіранта)»

Posted in АспірантиПрограми, Е.Б. - Методички та програми, Зміни | Leave a comment

Навчальна програма: «Психологічна антропологія»

Posted in АспірантиПрограми, Е.Б. - Методички та програми, Зміни | Leave a comment

Навчальна програма: «Профілактика психопатології в медіа»

Posted in АспірантиПрограми, Е.Б. - Методички та програми, Зміни | Leave a comment

Навчальна програма: «Проблеми розробки психодіагностичного інструментарію»

Posted in АспірантиПрограми, Е.Б. - Методички та програми, Зміни | Leave a comment

Навчальна програма: «Педагогічна практика»

Posted in АспірантиПрограми, Е.Б. - Методички та програми, Зміни | Leave a comment

Навчальна програма: «Основи самопізнання та саморозвитку особистості»

Posted in АспірантиПрограми, Е.Б. - Методички та програми, Зміни | Leave a comment

Навчальна програма: «Наукові школи та теорії в сучасній психології»

Posted in АспірантиПрограми, Е.Б. - Методички та програми, Зміни | Leave a comment

Навчальна програма: «Науковий текст та академічне письмо (Academic text and academic writing in English)»

Posted in АспірантиПрограми, Е.Б. - Методички та програми, Зміни | Leave a comment

Навчальна програма: «Методологія наукових досліджень та сучасного гуманітарного пізнання»

Posted in АспірантиПрограми, Е.Б. - Методички та програми, Зміни | Leave a comment

Навчальна програма: «Методологія емпіричних досліджень у психології»

Posted in АспірантиПрограми, Е.Б. - Методички та програми, Зміни | Leave a comment

Навчальна програма: «Методика викладання психології у відкритому інформаційному просторі (цикл загальної підготовки)»

Posted in АспірантиПрограми, Е.Б. - Методички та програми, Зміни | Leave a comment

Навчальна програма: «Дослідження за методом обґрунтованої теорії»

Posted in АспірантиПрограми, Е.Б. - Методички та програми, Зміни | Leave a comment

Навчальна програма: «Грантова система підтримки наукових досліджень (цикл загальної підготовки)»

Posted in АспірантиПрограми, Е.Б. - Методички та програми, Зміни | Leave a comment

Методичні рекомендації: «Способи підвищення соціально-адаптивних можливостей людини в умовах переживання наслідків травматичних подій»

Методичні рекомендації За наук. ред. Т. М. Титаренко Кропивницький – 2017 Способи підвищення соціально-адаптивних можливостей лю- дини в умовах переживання наслідків травматичних подій : методичні рекомендації / Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології ; за наук. Читати далі …

Posted in Е.Б. - Методички та програми, Зміни | Leave a comment

Методичні рекомендації: «Подолання негативних наслідків належності до неефективних субкультур: соціально-психологічний тренінг»

Методичні рекомендації За наук. ред. В. О. Васютинського Київ – 2016 Подолання негативних наслідків належності до неефектив- них субкультур: соціально-психологічний тренінг : метод. рекомендації / Т. І. Бєлавіна, В. О. Васютинський, В. Ю. Вінков та ін. ; за ред. В. Читати далі …

Posted in Е.Б. - Методички та програми, Зміни | Leave a comment

Методичні рекомендації: «Методи групової роботи в системі освіти»

Методичні рекомендації За наук. ред. доктора психологічних наук П. П. Горностая Київ – 2017 Методи групової роботи в системі освіти : методичні рекомендації / [П. П. Горностай, В. В. Горбунова, О. Л. Коробанова, О. Т. Плетка, Г. В. Циганенко, Л. Читати далі …

Posted in Е.Б. - Методички та програми, Зміни | Leave a comment

Методичні рекомендації: «Забезпечення соціально-психологічної підтримки громадськістю профільної 12-річної школи» – Капустюк О. М., Петренко І. В.

Капустюк О. М., Петренко І. В. Забезпечення соціально-психологічної підтримки громадськістю профільної 12-річної школи: методичні рекомендації / Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. Київ, 2021. 53 с.   Методичні рекомендації підготовлено за результатами виконання наукової роботи за Читати далі …

Posted in Е.Б. - Методички та програми, Зміни | Leave a comment

Методичні рекомендації «Психологічні засоби колективного подолання наслідків воєнного конфлікту»

У методичних рекомендаціях представлено соціально-психологічні засоби активізації ресурсів підвищення адаптивності спільноти до наслідків воєнного конфлікту на основі моделей: зміцнення громадського здоров’я, опрацювання травматичного досвіду, застосування медіапрактик, родинної взаємодії, трансформації соціального капіталу, ціннісного порозуміння. Проблематика представлених у методичних рекомендаціях матеріалів є Читати далі …

Posted in Е.Б. - Методички та програми, Зміни | Leave a comment

Лазоренко Б.П. – Навчальна програма – “Як здійснювати соціально-психологічний супровід ветеранів, волонтерів та ВПО в умовах переходу від війни до миру”

Завантажити: Навчальна програма “Як здійснювати соціально-психологічний супровід ветеранів, волонтерів та ВПО в умовах переходу від війни до миру”  

Posted in Е.Б. - Методички та програми, Зміни | Leave a comment

Збірник статей методологічного семінару: «Медіаосвіта в Україні: Наукова рефлексія викликів, практик, перспектив»

2013, Квітень – Київ

Posted in Е.Б. - Методички та програми, Зміни | Leave a comment