Відділ психології спілкування

Сторінка лабораторії у Фейсбуці: https://www.facebook.com/labpsycom


Співробітники відділу


Бевз Галина Михайлівна

Завідувачка відділу, докторка психологічних наук, професорка;

e-mail: galina.bevz@gmail.com

https://scholar.google.com.ua/citations?user=gG5SFi8AAAAJ

https://orcid.org/0000-0003-2487-5429

Web of Science ResearcherID F-9083-2019

Scopus Preview ResearcherID 57226495353


Каніболоцька Марія Сергіївна

Кандидатка психологічних наук, старший науковий співробітник;

e-mail: mariakanib@gmail.com

https://scholar.google.com.ua/citations?user=4pR93mcAAAAJ

https://orcid.org/0000-0002-3608-3958

Web of Science ResearcherID: AAQ-9060-2020


Чистяк Ольга Володимирівна

Кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник

e-mail: cholga1204@gmail.com

https://scholar.google.com.ua/citations?user=aY3WkMsAAAAJ

https://orcid.org/0000-0003-4583-4933

 

 


Петренко Ірина Володимирівна

Кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник;

e-mail: petrenko.iryna.vld@gmail.com

https://scholar.google.com.ua/citations?user=cHdlj0kAAAAJ&hl=uk;

https://orcid.org/0000-0002-5900-0852


Боброва Лариса Григорівна

Кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник

e-mail: Lara_69@i.ua

https://orcid.org/0000-0002-3294-9216

https://scholar.google.com.ua/citations?user=upx2YIcAAAAJ


Дзюбенко Олена Анатоліївна

Кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник

e-mail: lena4716@gmail.com

https://orcid.org/0000-0003-1053-2492

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Pi9gZQQAAAAJ


Мельник Аліна Юріївна

Науковий співробітник, психологиня(спеціаліст);

e-mail: alyamelnyk@gmail.com

https://scholar.google.com.ua/citations?user=33A0cRgAAAAJ&hl=ru&oi=ao;

https://orcid.org/0000-0002-7386-8770


Черниш Людмила Петрівна

Науковий співробітник;

e-mail: admin@ispp.org.ua

https://orcid.org/0000-0002-1708-3282

 

 


Фіськович Софія Євгеніївна

Мол. науковий співробітник;

https://orcid.org/0000-0002-5264-3564


Про відділ


Рік заснування лабораторії – 2000.

Створена як лабораторія психології політичного вибору, що у 2006 році трансформувалася у лабораторію фундаментальних і прикладних проблем спілкування, а у 2013 році – лабораторію психології спілкування.

Діяльність лабораторії направлена на вивчення психології спілкування людей у різних сферах активностей, як основи просоціальності та мирної людської взаємодії.


Тематика наукового дослідження

Тема наукового (прикладного) дослідження (далі НД) на 2022-2024рр.: «Соціально-психологічні умови підвищення ролі сім’ї як носія громадської думки щодо реформування освіти».

Керівник НД: Г. М. Бевз, докторка психологічних наук, професорка.

Мета і призначення НД: виявлення соціально-психологічних умов підвищення ролі сім’ї як носія громадської думки щодо реформування освіти.

Завдання:

 1. обґрунтувати теоретико-методологічні та методичні засади дослідження соціально-психологічних умов підвищення ролі сім’ї як носія громадської думки щодо реформування освіти;

 2. визначити специфічні ознаки сім’ї як носія громадської думки щодо реформування освіти;

 3. побудувати модель соціально-психологічних умов підвищення ролі сім’ї як носія громадської думки щодо реформування освіти; визначити показники підвищення ролі сім’ї як носія громадської думки щодо реформування освіти;

 4. емпірично дослідити типи взаємодії сім’ї та школи, розкрити досвід сімейних міжпоколінних взаємодій у ставленні до освіти та уявлень про реформування освіти, визначити стратегії соціально-психологічних інтервенцій, спрямованих на підвищення ролі сім’ї як носія громадської думки щодо освітньої реформи;

 5. розробити науково-методичні матеріали з питань підвищення ролі сім’ї щодо освіти дітей, освітнього процесу і реформування освіти та методичні рекомендації для закладів загальної середньої освіти й громади щодо стратегій заохочення сімей як стейкхолдерів освіти.

Очікувані наукові результати дослідження: модель соціально-психологічних умов підвищення ролі сім’ї як носія громадської думки щодо реформування освіти та визначення соціально-психологічних параметрів її впровадження.

Очікуваний соціальний ефект упровадження результатів наукового дослідження: визначення соціально-психологічних умов підвищення ролі сім’ї як носія громадської думки щодо реформування освіти слугуватиме налагодженню прозорих комунікацій між стейкхолдерами освіти, підвищенню рівня соціально-психологічної грамотності батьків щодо освітніх реформ, розбудові спільного поля уявлень стейкхолдерів про реформу освіти, підвищенню ефективності впровадження освітньої реформи у сфері загальної середньої освіти.

Результати виконання НД будуть оприлюднені у наступних рукописах: практичного посібника «Сім’я як носій і виразник громадської думки щодо змін у сфері освіти», навчально-методичного посібника «Підвищення ролі сім’ї як стейкхолдера освіти», методичних рекомендацій «Стратегії заохочення сімей до участі в освітянських справах дітей», довідкового видання «Психологічний словник-довідник: сім`я і освіта» та довідкового бюлетеню з питань суспільних та освітніх реформ.

Тема наукового (прикладного) дослідження (далі НД) «Cоціально-психологічне забезпечення підтримки педагогічною спільнотою та громадськістю реформ у сфері загальної середньої освіти» (2019-2021 рр.).

Керівник НД: Г. М. Бевз, доктор психологічних наук, професор.

Мета і призначення НД: розроблення комплексу соціально-психологічних технологій для забезпечення ефективної підтримки педагогічною спільнотою та громадськістю реформ у сфері загальної середньої освіти.

Завдання НД:

 1. провести аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду теоретичних напрацювань щодо динаміки змін громадської думки в процесі трансформації суспільства та соціально-психологічних технологій впливу на неї;

 2. з’ясувати зміст та особливості психологічної готовності громадськості і педагогічної спільноти до впровадження реформ в освітній галузі та визначити умови подолання супротиву реформам;

 3. здійснити апробацію наявних технологій соціально-психологічного забезпечення підтримки реформ та обґрунтувати критерії їхньої ефективності;

 4. запропонувати комплекс соціально-психологічних технологій для забезпечення ефективної підтримки реформ у сфері загальної середньої освіти;

 5. узагальнити отримані результати і підготувати рукописи колективного посібника, методичних рекомендацій для закладів загальної середньої освіти, закладів вищої освіти педагогічного профілю, закладів системи післядипломної освіти та громадських об’єднань.

Результати НД: розроблено та апробовано комплекс соціально-психологічних технологій  забезпечення підтримки реформ у сфері загальної середньої освіти, обґрунтовано критерії їхньої ефективності; поглиблено уявлення про супротив нововведенням та інноваціям з боку громадськості і педагогічної спільноти зокрема; виокремлено умови та конструктивні стратегії партнерської взаємодії учасників процесу реформування освіти.

Результати дослідження відображені у наступних рукописах: двох практичних посібниках: «Нова українська школа: соціально-психологічні технології підтримки» (5,0 авт. арк.). «Психологічні ресурси взаємодії школи, сім`ї, громади» (5,0 авт. арк.), двох методичних рекомендаціях: «Забезпечення соціально-психологічної підтримки громадськістю профільної 12-річної школи» (2,0 авт. арк.) та «Соціально-психологічне супроводження діалогу між учасниками реформування загальної середньої освіти» (2,0 авт. арк.) а також довідкових бюлетенях: «Україна в контексті зовнішніх і внутрішніх викликів сьогодення: стан суспільної свідомості» (2,0 авт. арк.), «Громадсько-політична ситуація в Україні» (1,4 авт. арк.), «Проблеми освітньої галузі у дзеркалі громадської думки» (1,3 авт. арк.).

Всеукраїнський експеримент «Формування позитивної громадської думки щодо освітніх інновацій» (2016-2020 рр.)

Виконавець: Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, лабораторія психології спілкування.

Підстави: накази МОН України: Наказ Міністерства освіти і науки України № 219 від 04.03.2016 р. «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі на базі загальноосвітніх навчальних закладів Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Київської, Львівської, Хмельницької, Херсонської, Чернігівської областей та міста Києва»; Наказ Міністерства освіти і науки України № 1128 від 08.08.2017 р. «Про розширення бази проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Формування позитивної громадської думки щодо освітніх інновацій»»

Експериментальна база: 55 закладів загальної середньої освіти, 3 заклади вищої освіти, 2 інститути післядипломної педагогічної освіти.

Цільова група: педагоги, батьки, учні закладів загальної середньої освіти.

Мета експерименту – упровадження системи технологій роботи з громадською думкою, орієнтованої на формування позитивного ставлення педагогічних працівників, учнівської молоді, батьків та широкої громадськості до освітніх інновацій: переходу загальноосвітніх навчальних закладів на 12-річний термін навчання, профілізації старшої школи, розширення практики громадсько-державного управління освітою.

Етапи Всеукраїнського експерименту:

 1. Підготовчий етап (лютий 2016 р. – грудень 2016 р.)

 2. Концептуально-діагностичний етап (січень 2017 р. – червень 2017 р.)

 3. Формувальний етап (вересень 2017 р. – червень 2018 р.)

 4. Узагальнювальний етап (вересень 2018 р. – червень 2019 р.)

 5. Корегувальний етап (вересень 2019 р. – травень 2020 р.)

Види проведеної роботи на 1-4 етапах Всеукраїнського експерименту:

 • оцінка та моніторинг громадської думки освітян щодо освітніх інновацій, залучених до експериментальної діяльності (на другому та четвертому етапах);

 • форми активізації учасників (педагогічних колективів експериментальних шкіл) щодо прийняття та формування позитивного ставлення до освітніх інновацій: тренінги, презентації, майстер-класи, круглі столи, дискусії. Тематика: «Підвищення інноваційної готовності», «Метод знаходження консенсусу в освітньому середовищі», «Діалогова компетентність у консолідації громадської думки в освітньому просторі», «Рефлексивний тренінг партнерської взаємодії», «Дослідження шляхом участі».

На 5-му (коригувальному) етапі дослідно-експериментальної роботи здійснюються такі види робіт:

 • всеукраїнський конкурс-квест «Реформа – шлях до школи моєї мрії», метою якого є привернення уваги громадськості до освітніх інновацій шляхом запровадження соціально-психологічної технології забезпечення ефективної підтримки вчителями, учнями та їхніми батьками реформи у сфері загальної середньої освіти (https://www.facebook.com/dreamschoolquest/?modal=admin_todo_tour);

 • проведення круглих столів та семінарів з метою обговорення отриманих результатів дослідно-експериментальної роботи;

 • проведення циклу регіональних масових заходів з метою популяризації результатів експерименту для сприяння впровадження технологій роботи з громадською думкою у закладах загальної середньої освіти;

 • підготовка матеріалів щодо результатів експериментальної діяльності для їх висвітлення у ЗМІ.

Тема наукового (фундаментального) дослідження: «Науково-методичні підходи до конструювання комунікативних технологій врегулювання соціальних конфліктів» (2017-2019 рр.).

Керівник НД: І. В. Петренко – кандидат психологічних наук.

Мета і призначення НД: Розроблення науково-методичних підходів конструювання комунікативних технологій врегулювання соціальних конфліктів.

Завдання НД:

 1. провести аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо теоретичних напрацювань у галузі психології соціальних конфліктів;

 2. виявити причини і передумови соціальних конфліктів та дослідити специфіку їхнього прояву на прикладі конфліктного протистояння в Україні, визначити ресурси для комунікативно-технологічного врегулювання соціальних конфліктів;

 3. визначити особливості впливу комунікативних технологій на появу нових суб’єктів (віртуальні соціальні спільноти, віртуальні коаліції) та зміну ролі й ваги традиційних та умовно традиційних суб’єктів соціальної взаємодії (учасників соціального конфлікту);

 4. розробити науково-методичні підходи до конструювання у різних сегментах соціальної реальності комунікативних технологій врегулювання соціальних конфліктів;

 5. узагальнити отримані результати і підготувати рукописи колективної монографії, посібника, методичних рекомендацій.

Результати НД: розроблено науково-методичні основи конструювання комунікативних технологій врегулювання соціальних конфліктів й визначено ресурси, що забезпечують ефективність врегулювання соціальних конфліктів, описано ефекти комунікації, які виникають внаслідок застосовування розроблених технологій, розроблено плани послідовних операцій ефективних комунікацій, що визначають особливості використання інформації при врегулюванні соціального конфлікту. Поглиблено уявлення про особливості комунікаційних мереж як системи соціальних і технічних комунікаційних каналів, побудованих відповідно до цілей та умов спілкування (врегулювання конфлікту). Розширено уявлення про комунікативні інтенції як суб’єктивні мотиви, що спонукають особистість чи спільноту вступати в процес конфліктної комунікації та визначено технології нівелювання цих інтенцій.

За результатами проведення НД підготовлені наступні наукові рукописи: колективної монографії «Комунікативні технології інформаційного суспільства» (7 д.а.), колективного посібника «Соціальний конфлікт: інноваційні  комунікативні технології врегулювання» (7,0 д.а.), методичних рекомендацій «Менеджмент соціальних конфліктів» (3,0 д.а.), що розміщені на сайті інституту.

[згорнути]
Видання:

2023-2024 роки

 

Українська сім’я в міжкультурних та трансдисциплінарних вимірах сучасності [Електронний ресурс] : зб. наук. праць наук.-практ. конф. (10–11 квіт. 2024 р.) / Ін-т соц. та політ. психології НАПН України, Ін-т мистецтвознав., фольклорист. та етнол. ім. М. Т. Рильського НАН України; [за наук. ред. Г. М. Бевз, Л. Г. Бобрової, Г. Б. Бондаренко, В. І.  Юрченко]. – Київ, 2024. – 88 с. – URL: http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_30

У збірнику представлено тези наукових праць, присвячених вивченню української сім’ї в трансдисциплінарних та міжкультурних вимірах. Збірник охоплює широкий спектр питань щодо функціонування української сім’ї в умовах російської воєнної агресії, її здатності до опору та відновлення. Проаналізовано культурно-антропологічні аспекти сучасного родинного життя, презентуються різні форми та методи надання соціально-психологічної допомоги сім’ям, і, зокрема, родинам військовослужбовців.
Для науковців, викладачів, студентів, практичних психологів, працівників соціальних служб, медичних працівників, етнографів і фольклористів, громадських діячів, а також широкого кола осіб, зацікавлених тематикою розвитку та підтримки української сім’ї.


[згорнути]
2021-2022 роки

Нова українська школа: соціально-психологічні технології підтримки : практичний посібник / за ред. Г. М. Бевз, С. Л. Кравчук ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соці­альної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2021. – 162 с.

https://ispp.org.ua/2021/11/30/praktichnij-posibnik-nova-ukraiinska-shkola-socialno-psixologichni-texnologiii-pidtrimki/


Психологічні ресурси взаємодії школи, сім’ї, громади : практичний посібник / за ред. Г. М. Бевз, М. С. Каніболоцької ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2022. – 106 с.

https://ispp.org.ua/2022/08/31/praktichnij-posibnik-psixologichni-resursi-vzayemodiii-shkoli-simii-gromadi-g-m-bevz-m-s-kanibolocka/

‌‌‌


Капустюк О. М. Забезпечення соціально-психологічної підтримки громадськістю профільної 12-річної школи : методичні рекомендації / О М. Капустюк, І. В. Петренко ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. Кропивницький, 2022. 54 с.

https://ispp.org.ua/2022/08/31/metodichni-rekomendaciii-zabezpechennya-socialno-psixologichnoii-pidtrimki-gromadskistyu-profilnoii-12-richnoii-shkoli-kapustyuk-om-petrenko-iv/

‌‌


Гриценок Л. І. Соціально-психологічне супроводження діалогу між учасниками реформування загальної середньої освіти : методичні рекомендації / Л. І. Гриценок, О. М. Капустюк ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2022. – 76 c.

https://ispp.org.ua/2022/08/31/metodichni-rekomendaciii-socialno-psixologichne-suprovodzhennya-dialogu-mizh-uchasnikami-reformuvannya-zagalnoii-serednoii-osviti-l-i-gricenok-o-m-kapustyuk/

‌‌


[згорнути]
2020 рік

Приходько Ю.О., Юрченко В.І. Психологічний словник-довідник: Навч. посіб., 4-те вид., випр. і доп. – К.: Каравела, 2020. – 420 c.

 

 

 

 


Електронні ресурси (відзначені золотою медаллю НАПН України)


Менеджмент соціальних конфліктів: методичні рекомендації [О. В. Івачевська, Н. С. Малєєва, І. В. Петренко, О. Г. Цукур] / за наук. ред. І. В. Петренко; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології, 2020. 77 с.

https://ispp.org.ua/2020/10/15/petrenko-i-posibnik-menedzhment-socialnix-konfliktiv/

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/722666


Соціальний конфлікт: інноваційні комунікативні технології врегулювання: практичний посібник [Г. М. Бевз, І. В. Петренко, А. І. Гусєв, В. І. Давидов, О. В. Івачевська, Н. С. Малєєва, О. Г. Цукур] / за наук. ред. Г. М. Бевз, І. В. Петренко; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології, 2020. 144 с.

https://ispp.org.ua/2020/11/17/praktichnij-posibnik-socialnij-konflikt-innovacijni-komunikativni-texnologi%D1%97-vregulyuvannya/

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/722660


Комунікативні технології інформаційного суспільства : монографія / [А. І. Гусєв, Н. О. Довгань, О. В. Івачевська, Н. С. Малєєва, І. В. Петренко] ; за наук. ред. А. І. Гусєва ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. 142 c.

https://ispp.org.ua/2020/10/15/monografiya-komunikativni-texnologi%D1%97-informacijnogo-suspilstva/

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/722653


Програма cпецкурсу підвищення кваліфікації: «Соціально-психологічні засади та технології забезпечення реформи освіти в Україні» (30 год. 1 кредит ЄКТС). Розробники: Бевз Г.М. – завідувач лабораторії психології спілкування, д. психол. наук, професор; Гриценок Л.І. – науковий співробітник лабораторії психології спілкування; Каніболоцька М.С. – науковий співробітник лабораторії психології спілкування, к. психол. наук; Кравчук С.Л. – ст. науковий співробітник лабораторії психології спілкування, к. психол. наук, доцент; Мельник А.Ю. – науковий співробітник лабораторії психології спілкування; Чуніхіна С.Л. – ст. науковий співробітник лабораторії психології спілкування, к. психол. наук; Юрченко В.І. – ст. науковий співробітник лабораторії психології спілкування, к. психол. наук, доцент.


https://ispp.org.ua/2020/12/02/teoriya-ta-praktika-socialno-psixologichnogo-zabezpechennya-osvitnix-reform-speckurs-pidvishhennya-kvalifikaci%d1%97/


[згорнути]
2017-2019 роки

Хоріна О. І. Рефлексивні основи соціально-психологічного супроводу модернізаційних процесів в освіті : методичні рекомендації / О. І. Хоріна ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. – 48 c.

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/711898

 

 


Іванченко С. М. Організація заходів з громадської підтримки освітніх інновацій : методичні рекомендації / С. М. Іванченко ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соці­альної та політичної психології. – 2-ге вид., переробл. і допов. –
К. : Талком, 2018. – 48 с.

 

 


Психолого-педагогічні технології формування позитивної громадської думки щодо освітніх реформ / С. В. Баранова, О. І. Гоменюк, С. М. Іванченко, О. І. Хоріна ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2019. – 56 с.

 

 

 


 

[згорнути]

[згорнути]
Збірники наукових праць за матеріалами науково-практичних заходів


Комунікація і спілкування в XXI столітті: Збірник наукових робіт учасників Всеукраїнського круглого столу: «Комунікація і спілкування у ХХІ столітті» (22 лютого 2022 р., Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, лабораторія психології спілкування) [Електронний ресурс] / за наук. ред. Г. М. Бевз, І. В. Петренко, В. І. Юрченко // Вісник педагогіки і психології. – Вип. 29. – К. : ІСПП НАПН України, 2022. – 103 с. – URL: https://www.psyh.kiev.ua/%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97_%D1%96_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8._%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA._%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8C._-_%D0%92%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA_29


 

Збірник наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (30 листопада 2021 р.). «Актуальні проблеми підтримки педагогічною спільнотою та громадськістю реформ у сфері загальної середньої освіти», Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, лабораторія психології спілкування) [Електронний ресурс] /за наук. ред. Г.М. Бевз, С. Л. Кравчук, В. І. Юрченко. Вісник педагогіки і психології. Вип. 28. К. : ІСПП НАПН України, 2021. с. URL: (9,4 авт. арк., укр. мовою).

https://www.psyh.kiev.ua/images/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%86%D0%A1%D0%9F%D0%9F_30_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0_21.pdf


УДК 316.6+37.01/.09:37.04. Збірник наукових робіт учасників круглого столу та науково-методичного семінару «Технології забезпечення роботи практичного психолога з дітьми та молоддю з особливими освітніми потребами» (19 березня 2021 р., Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, лабораторія психології спілкування) [Електронний ресурс] / за наук. ред. Г. М. Бевз, І. В. Петренко, В. І. Юрченко // Вісник педагогіки і психології. – Вип. 27. – К. : ІСПП НАПН України, 2021. – 148 с. http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._–_Випуск_27

‌‌


УДК 159.9:316.6 + 37.06. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Технології формування позитивної громадської думки щодо освітніх інновацій» (30 квітня 2020 р., Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, лабораторія психології спілкування) [Електронний ресурс] /за наук. ред. Г.М. Бевз; упор. Л.І. Гриценок, В.І. Юрченко // Вісник психології і педагогіки. – Випуск 26. – К.: ІСПП НАПН України, 2020. – 174 с. – URL: http://www.psyh.kiev.ua/ Збірник_наук._праць._-_Випуск_26


[згорнути]
Практичний досвід співробітників

Бевз Галина Михайлівна, докторка психологічних наук, професорка

ВИЩА ОСВІТА ТА НАУКОВИЙ СТУПІНЬ:

 • 2014р. – захист докторської дисертації на тему: «Соціально-психологічні та організаційні засади фукціонування інституту замінної сім’ї». (19.00.05). Інститут соціальної та політичної психології НАПН України), н.консультант – д.пс.н. Т. В. Говорун;
 • 2002р. – захист кандидатської дисертації на тему: «Соціально-психологічні чинники виникнення та розвитку прийомного батьківства». (19.00.05), Інститут психології ім. Г. С. Костюка, н.керівник – к.пс.н. Т. В. Говорун.
 • Інститут практичної психології і соціальної роботи «Психогенез» (1995-96рр). Спеціальність – практична психологія, кваліфікація – практичний психолог в системі освіти.
 • Київський державний педагогічний інститут ім. М. Горького, педагогічний факультет (1976-1980рр.). Спеціальність – педагогіка і психологія (дошкільна); кваліфікація: викладач педагогіки та психології (дошкільної), методист з дошкільного виховання.

 

ДОДАТКОВА КВАЛІФІКАЦІЙНА ПІДГОТОВКА: тренерка, ведуча великих груп, консультантка, психотерапевтка

 • психотерапевтка із правом застосування кататимно-імагінативної психотерапії (диплом ISGI (м.Гьоттинген; Е. Вільке,) та МОКПО (м.Київ; Я. Обухов,) № 003 від 27.03.2002р. 570а/год.);
 • психодраматистка-терапевтка (сертифікат про закінчення програми Європейського інституту психодрами, м.Київ, 10.04.2011р. 803а/год.);
 • спеціалізація по роботі з сім’ями: сертифікат МГІ «Інтегративна сімейна психотерапія: гештальт-підхід у роботі з сім’єю» (м.Київ, 05.05.2005р., 150а/год.);
 • соціальна посередниця: сертифікат УМШ «Школа соціальних посередників» від 15.02.2018р.; 300а/год., м. Харків,); сертифікати Миколаївської школи медіації «Основи медіації» (74а/год) та «Медіація у сімейних спорах» (24а/год);

 

ПРОФЕСІЙНА РОБОТА: науково-викладацька діяльність, психологічна допомога, консультування

 • організація та проведення наукових досліджень за напрямом «соціальна психологія» (19.00.05).
 • викладання дисциплін соціально-психологічного профілю у ЗВО України: «Школа соціальної роботи» НаУКМА; НПУ ім. Михайла Драгоманова, «Університет менеджменту освіти»; (1999р. – по цей час), Гуманітарно-Природничий університет ім. Яна Длугоша в Ченстохово (республіка Польща, 2017р. та 2021р.) та системі післядипломної освіти (ЦІППО НАПН України, 1999-2006рр.);
 • робота у системі дошкільної освіти (вихователь, методист, психолог, 1981-1998рр.);
 • робота у системі соціальних служб м. Києва з питань підготовки та підтримки замінних сімей (прийомних і патронатних сімей, опікунів та усиновителів, батьків-вихователів ДБСТ) – 1998-2005рр.;
 • стажування у республіці Польща з питань опіки над дітьми (Фонд польської науки «Каса ім. Мяновського», 2006 р.), підготовки наречених до одруження та молодят – до батьківства (Католицький університет в Любліні, 2015 – 2016рр.);
 • проведення досудової експертизи дітей у шлюбно-розлучних процесах (2008-2013рр., ЦСССДМ Солом’янського району м. Києва) та опитування дітей у процесуально-слідчих діях (2022р);

 

ГРОМАДСЬКА АКТИВНІСТЬ

 • участь пілотному впровадженню в Україні інституту прийомних сімей (1999-2006рр.) та подальшому його становленні й розвитку;
 • консультування з питань експериментальної діяльності у закладах загальної середньої освіти (Волинська область, 2009-2016рр.) та розвитку організацій недержавного сектору (ГО «Калинове гроно» та «Сумське громадське коло», 2009 – 2019рр.);
 • психолог-волонтер у програмах по зниженню впливу травматичних подій війни на якість життя (м. Київ, 2022р)

 

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

 • Bevz, Galina M. (2018). Child psychological safety in social systems: in the context of interdisciplinary knowledge. Napora E., Stawiarska-Lietzau М., & Kornacka-Skwara E. (Red.). Psychospołeczne aspekty bezpieczeństwa w wymiarze indywidualnym i społecznym. Częstochowa. Polska: Wydawnictwo im. Stanislawa Podobinskiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, pp. 63 – 78.
 • Бевз, Г. М. (Ред). Я – Є!… Шастя! Дитина в освітньому просторі: метод ведення випадку. (2016), Володимир-Волинський, ПП Іванюк.
 • Бевз, Г. М. (2010). Прийомна сім’я: соціально-психологічні виміри. Київ: Видавничий Дім «Слово».
 • Бевз, Г. М., & Боришевський, М. Й. (Ред.). Діти державної опіки: проблеми, розвиток, підтримка: навчально-методичний посібник в 2-х кн. (2005). Київ: Міленіум.
 • Бевз, Г. М. Кількість дітей в сім’ї як модератор динаміки подружніх презентацій в контексті сімейних та соціальних координат. (2014). Rochniki Teologiczne Praca SocjalnaTowarzystwo Naukowe KUL Uniwersytet Lubelski Jana Pawla. II Tom LXI, zeszyt 1, 173-186
 • Бевз, Г. (2017). Корупція як соціально-психологічне явище. Проблеми політичної психології : зб. наук. праць, 6(20), 154 – 171

[згорнути]
Каніболоцька Марія Сергіївна, кандидат психологічних наук

ВИЩА ОСВІТА ТА НАУКОВИЙ СТУПІНЬ:

 • 2020р. – захист кандидатської дисертації на тему: «Соціально-психологічні особливості ставлення до здоров’я молоді з різним економічним статусом». (19.00.05), Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, н.керівник – к. психол.н. – Л. М. Коробка.
 • Запорізький національний університет (2005-2010рр.). Спеціальність – психологія, кваліфікація – психолог, викладач вищого навчального закладу.
 • Запорізький національний університет (2006-2011рр.). Спеціальність – філологія, кваліфікація – бакалавр філології, вчитель англійської мови та літератури;

 

ДОДАТКОВА КВАЛІФІКАЦІЙНА ПІДГОТОВКА

 • НЛП-практик (сертифікат № 1928120803 від 28.12.2008). Більше 10 років практичного досвіду індивідуального консультування;
 • підвищення кваліфікації: сертифікована фахівчиня з профорієнтації підлітків (сертифікат № МА-00231 від 7.02.2020) та дорослих (сертифікат № SDS-0112 від 7.06.2020); сертифікована фахівчиня з пісочної терапії та казкотерапії у роботі з дітьми (сертифікат № 13 від 03.02.2016); «Діагностика РАС за методиками ADOS та ADI-R» (сертифікат № АА-0036 від 20.03.2016);
 • міжнародне стажування у республіці Польща (Wloclawek, 2020 р.) за напрямком «Organization of educational process in the field of pedagogical and psychological sciences in Ukraine and EU countries»;
 • міжнародне стажування в Німеччині (Hamburg, 2022 р.) на базі Університету Гамбург «Hamburg University» за напрямком «Емоційне навчання та пам’ять».

ПРОФЕСІЙНА РОБОТА: науково-викладацька діяльність, консультування, розвитково-корегувальні заняття

 • проведення наукових досліджень: Інститут соціальної та політичної психології НАПН України (з 2014р.);
 • викладання в ЗВО навчальних дисциплін: «Психологія бізнесу», «Етнічна психологія» та підготовка здобувачів PhD в університеті Економіки і Права «КРОК» (тренінг «Подолання прокрастинації»);
 • авторка та ведуча проєкту Школа лідерів для дітей: «Kinder Leader», «Емоційна грамота» та «Комунікативний клуб»;
 • перекладачка «AGA Trading Ukraine, LTD» (2009-2011рр.);

 

ГРОМАДСЬКА АКТИВНІСТЬ

 • інформування через ЗМІ (радіо) а також серед молодіжним ГО щодо професійного вигоряння та профорієнтації молоді;
 • авторка колонки «Емоційна грамотність (педагогічнf преса «Шкільний світ»)

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

 • Каніболоцька, М. С. (2021). Зміст та процедура фасилітації почуття причетності вчителів до реформи в освіті. Наукові студії із соціальної та політичної психології, 47 (50), 219-227. https://doi.org/10.33120/ssj.vi47(50).226
 • Каніболоцька, М. С. (2016). Теоретичні засади дослідження соціальних мереж у контексті соціально-психологічного супроводу освітніх інновацій. Наука і освіта, 7 99-105.  https://app.webofknowledge.com/author/record/33988372?lang=ru_RU&SID=E3vL4GuY3jqKk3SqyZ1
 • Каніболоцька, М.С. (2021). Ставлення молоді до здоров’я: соціально-психологічні аспекти. Монографія. Запоріжжя : Просвіта, 158 с.
 • Kanibolotska, M. S. (2021). The ability of young people to self-regulate emotions as mental health sing. Wiadomości Lekarskie, LXXIVN, 11 (1), 2806-2811. https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2021/WLek202111122.pdf
 • Kanibolotska, M. (2022). The Peculiarities of Verbalisation of Emotions by the Teachers in Distance Learning. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 14(1), 356-369. https://doi.org/10.18662/rrem/14.1/523

[згорнути]
Чистяк Ольга Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцентка

ВИЩА ОСВІТА ТА НАУКОВИЙ СТУПІНЬ:

 • 2018р.- захист кандидатської дисертації на тему: «Психолого-педагогічні умови формування міжособистісних стосунків вихованців дитячого будинку сімейного типу». (19.00.07). Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, науковий керівник О.Я. Митник.
 • Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова (2012-2013рр.). Спеціальність – початкова освіта, кваліфікація – викладач педагогіки.

 

ДОДАТКОВА КВАЛІФІКАЦІЙНА ПІДГОТОВКА: консультантка, тренерка, ведуча груп

 • терапія травми у дітей: «Хібукі» (17.07.-01.08.2022р.)
 • ведуча груп по кризовій самодопомозі та зниженню впливу травматичної події на якість життя (О. Гершанов, Ізраїль, 01.-31.07.2022р.)

 

ПРОФЕСІЙНА РОБОТА: науково-викладацька діяльність, психологічна допомога, консультування

 • проведення наукових досліджень: Інститут соціальної та політичної психології НАПН України (з 2022р.);
 • розроблення та викладання програм психологічних дисциплін у НПУ імені М. П. Драгоманова: «Основи психопрофілактики», «Психологічний супровід в організації», «Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами», «Основи інклюзивної освіти та соціальна реабілітація»;
 • експертка з питань здійснення експертизи електронних версій підручників за програмою НУШ (крім електронних) для закладів загальної середньої освіти (2019-2020р.); членкиня Експертної комісії з психології та педагогіки МОН України (2021-2022рр.);
 • психологиня спеціалізованої школа І-ІІІ ступенів №207 з поглибленим вивченням англійської мови (жовтень 2021 – по цей час);
 • проведення психологічного консультування в онлайн та офлайн форматах: міжособистісні стосунки – сімейні та подружні, дитячо-батьківські; психологічна допомога сім’ї в кризовій ситуації і при розлученні; виховання та розвиток дітей у підлітковому віці, дітей з ООП та дітей «групи ризику»; психологічна профілактика відхилень і порушень у розвитку дітей підліткового віку; психодіагностика на основі комплексних методик, а також проективних методів дослідження особистості

ГРОМАДСЬКА АКТИВНІСТЬ

 • ведуча колонки для батьків дитячого журналу «Розумашки» (2021-2022рр.);
 • психологиня міжнародного благодійного фонду «Допомога дітям Чорнобиля» (2020 р.- по цей час).
 • ведуча груп програми «Israel Trauma Coalition» з питань кризової самодопомоги та зниження впливу травматичної події на якість життя працівників ЗЗСО м. Києва.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 • Чистяк, О.В. (2017). Психологічні механізми формування міжособистісних стосунків у вихованців-підлітків дитячого будинку сімейного типу. Психологічний часопис, 1(5) 5, 32–40.
 • Чистяк, О.В., Митник, О.Я. (2017), Підготовка батьків-вихователів до формування міжособистісних стосунків вихованців дитячого будинку сімейного типу. Початкова школа,. 8(578), 47–49 та 9(579), 51–55.
 • Чистяк, О.В. (2017), Вплив психолого-педагогічних умов на стан сформованості міжособистісних стосунків вихованців дитячого будинку сімейного типу. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Психологічні науки, 3, 251–261.
 • Чистяк, О. В. (2020). Середовищний підхід у вивченні структури міжособистісних стосунків дітей в умовах дитячого будинку сімейного типу. Психологічні науки: проблеми і здобутки. 1(15), 266-289. https://kymu.edu.ua/zbirnik-naukovikh-prats-psikhologichni-nauki-problemi-i-zdobutki/
 • Chystiak, O., Yakymchu, B., Padalka, R., Moskalyk, H., Denha, N. (2020). Fostering Cognitive and Creative Thinking Styles Using Educational Tools Aimed at the «Creative Economy» Model in the Process of Vocational Education and Training/ Psychology аnd Education journal, 57(1), 1-7.

[згорнути]
Петренко Ірина Володимирівна, кандидат психологічних наук

ВИЩА ОСВІТА ТА НАУКОВИЙ СТУПІНЬ:

 • 2012р. – захист кандидатської дисертації на тему: «Особливості саморегуляції довільної активності у школярів з різною навчальною успішністю». (19.00.07), Інститут психології ім. Г. С. Костюка, н. керівник – к.психол.н, с.н.с. М.Т. Дригус.
 • Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (1987-1992рр.). Спеціальність – психологія; кваліфікація – психолог, викладач.

 

ПРОФЕСІЙНА РОБОТА: науково-викладацька діяльність, психологічна допомога, консультування

 • проведення наукових досліджень: Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України (1992-2014рр.), Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України (1993-1994рр.); розробка і реалізація програм психологічних досліджень у площині врегулювання соціальних конфліктів у різних сегментах суспільної практики (ІСПП НАПН України, 2014р. по даний час);
 • викладання дисциплін психологічного профілю; розробка навчальних програм, спецкурсів;
 • лекторка програм підвищення кваліфікації працівників освіти за результатами виконання наукових робіт в ІСПП НАПН України (ІСПП НАПН України, 2014р. по даний час);
 • проведення майстер-класів, тренінгів, практичних семінарів з питань запобігання і врегулювання соціальних конфронтацій;
 • консультування.

 

ГРОМАДСЬКА АКТИВНІСТЬ

 • надання соціально-психологічної підтримки внутрішньо-переміщеним особам (з 2014 року);
 • надання соціально-психологічної підтримки особам, постраждалих внаслідок російської агресії (м. Київ, 2022 р.);
 • екологічне волонтерство та захист безпритульних тварин.

 

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

 • Петренко, І. В. (2020). Особливості комунікативно-технологічного врегулювання соціальних конфліктів у різних сферах суспільної практики. Наукові студії із соціальної та політичної психології, 46(49), 168-178. DOI: https://doi.org/10.33120/ssj.vi46(49).166 – 1,1 авт. арк.
 • Петренко І. В. Особливості комунікативно-технологічного розв’язання соціального конфлікту в освітньому просторі / І. В. Петренко // Теорія і практика сучасної психології. – № 6. – Запоріжжя, 2019. – С. 142-147. – DOI http://www.tpsp-journal.kpu.zp.ua/archive/6_2019/part_1/31.pdf 0,9 друк. арк.
 • Петренко І. В. Комунікативні технології врегулювання соціального конфлікту: ознаки інноваційності / І. В. Петренко // Теорія і практика сучасної психології. – № 5. – Т. 1. – Запоріжжя, 2019. – С. 167–173. – DOI https://doi.org/10.32840/2663-6026.2019.5-1.29 0,7 друк. арк.
 • Петренко І. В. Психологічні комунікативні технології розв’язання соціальних конфліктів в освітньому просторі // International scientific-practical conference: «Personality, family and society: issue of pedagogy, psychology, politology and sociology» : Conference Proceedings, June 16-17, 2017, Shumen : Konstantin Preslavsky University of Shumen, Faculty of Education, 2017. – P. 189-192.
 • Petrenko I. V. Features of functioning social dialogue in an educational space // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології ; [редакційна рада: М.М. Слюсаревський (голова), В.Г. Кремень, С.Д. Максименко та ін.] – К. : Міленіум, 2016. – Вип. 37 (40). – с.211-218.

[згорнути]
Боброва Лариса Григорівна, кандидат психологічних наук

ВИЩА ОСВІТА ТА НАУКОВИЙ СТУПІНЬ:

 • Національний педагогічний інститут ім. М. П. Драгоманова (1987-1992рр.). Спеціальність: психологія; кваліфікація: психолог
 • 2014р. – захист кандидатської дисертації на тему: «Психологічні особливості внутрішньоособистісних конфліктів майбутніх психологів». (19.00.07), Національний педагогічний інститут ім. М. П. Драгоманова, н.керівник – д.пс.н. Ю. О. Приходько.

 

ДОДАТКОВА КВАЛІФІКАЦІЙНА ПІДГОТОВКА

 • сертифікована психотерапевтка у методі позитивної психотерапії: (сертифікат Українсько-Німецького Центру Вісбаденської Академії Позитивної Психотерапії, 240 а/год.; диплом № 007 від 07.04.2008р.);
 • коуч-спеціалізація у методі позитивної психотерапії: міжнародний центр «Positum Phenomenon»: «Динаміка конфлікту, психодинаміка й особистісний розвиток, салютогенез, здібності до відновлення» (cертифікат №85183 від 29.11.2020 року, 60 а/годин); «Застосування Позитивної Психотерапії у коучингу» 2021 року (cертифікат №8007 від 07.11.2021 року, 30 а/годин);
 • «Sandplay: теорія і практика» (72 а/годин cвідоцтво від 13.04.2014 року);
 • психокорегувальна робота з дітьми з гіперактивністю: нейропсихологічний підхід» (сертифікат Центру Нейропедагогіки «СДУГ» 10/12 від 08.07.2018);
 • професійне володіння англійською (Advanced) Школа English prime (сертифікат № 3366 від 20.10.2021 р. 760 а/год).

ПРОФЕСІЙНА РОБОТА: науково-викладацька діяльність, психологічна допомога, консультування

 • проведення наукових досліджень: Інститут соціальної та політичної психології НАПН України (з 2022р.);
 • розроблення програм та викладання психологічних дисциплін і спецкурсів у НПУ імені М. П. Драгоманова: «Теоретичні та прикладні аспекти персонології», «Гендерна психологія», «Внутрішньоособистісний конфлікт: теорія і практика», «Вікова психологія», «Соціальна психологія», «Загальна психологія», «Арт-терапія», «Сучасні напрями персонології», «Позитивна психотерапія» (2007р.-2021рр.);
 • приватна практика у сфері консультування та психотерапії в онлайн та офлайн форматах: індивідуальна психологічна допомога в стресових ситуаціях, консультування з питань особистісного зростання, сімейних, міжособистісних стосунків; психодіагностика на основі комплексних методик, а також проективних методів дослідження особистості.

 

ГРОМАДСЬКА АКТИВНІСТЬ

волонтерська психологічна допомога:

 1. в умовах пандемії «COVID-19» (НПУ ім.М.П. Драгоманова,2020-2021рр);
 2. під час повномасштабного вторгнення росії на територію України (2022р. – Закарпатська та Київська обл.).

 

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

 • Bobrova L. (Eds.). (2021). Positive and negative aspects of the social media influence on value orientations in adolescence, International Scientific Conference Trends in Development of Innovative Scientific Research in the Context of Global Changes: Conference Proceedings 2021. Riga, Latvia: «Baltija Publishing».
 • Боброва Л. Г. (Ред.). (2017). Внутрішній конфлікт як основа психосоматичних захворювань, Intenational researchandpractice conference «Modern methods, Innovations and operational experience in the field of psychology and pedagogics» Conference procedings 2017. Lublin: izdivniecha «Baltiya Publishing».
 • Боброва, Л. Г. (2016). Позитивна психотерапія як метод гармонізації психологічного благополуччя особистості. Особистість у соціальному, віковому та кліничному вимірі сучасного життя, № 8, 69–76.
 • Bobrova L. (2013). Psychological features of inner conflicts of future psychologists. The Advanced Science Jornal, 2013(11), 67–70.
 • Боброва, Л. Г. (2011). Внутрішні конфлікти як проблема психології особистості. Актуальні проблеми психології: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості, 11(4), ч. 1, 111–116.

[згорнути]
Дзюбенко Олена Анатоліївна, кандидат психологічних наук, доцентка

ВИЩА ОСВІТА ТА НАУКОВИЙ СТУПІНЬ:

 • 2013 р. – захист кандидатської дисертації на тему: «Психологічні особливості адаптації молодших підлітків до навчання в основній школі». (19.00.07), Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, науковий керівник – д. психол. н., проф. Ю. О. Приходько.
 • Міжрегіональна академія управління персоналом (2002-2007 рр.) Спеціальність – психологія, кваліфікація – магістр психології.

ДОДАТКОВА КВАЛІФІКАЦІЙНА ПІДГОТОВКА

 • 2019 – стажування у ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України за категорією «Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів. Тема: «Особливості оптимізації шлюбно-сімейних стосунків у межах спецкурсу «Соціально-психологічна адаптація особистості»» (Свідоцтво СП № 35830447/2601-19, реєстраційний 2601/19 Ц від 22.09.2019 р.), (210 ак. годин/7 кр.);
 • 2007 – підвищення кваліфікації за програмами: «Пре- та перинатальна психологія. Психологія батьківства. Психологія особистості», 240 ак. годин (диплом виданий МБФ «Свідоме батьківство», 05.2008); «Робота з дітьми-підлітками та їх батьками», 30 ак. годин (сертифікат № 242 від 27.02.2007); «Позитивна психотерапія», 30 ак. годин (сертифікат № 213 від 07.02.2007);
 • 2006 – підготовка на рівні «НЛП-практик» (сертифікат № 0074 від 16.04.2006 р.).

ПРОФЕСІЙНА РОБОТА: науково-викладацька діяльність, психологічна допомога, консультування

 • проведення наукових досліджень: Інститут соціальної та політичної психології НАПН України (з 2023 р.);
 • розроблення програм та викладання психологічних дисциплін і спецкурсів у НПУ імені М. П. Драгоманова: «Історія психології», «Педагогічна психологія», «Тренінг спілкування та самопізнання», «Вступ до спеціальності», «Методологія та методи психологічних досліджень», «Психофізіологія та психосоматика», «Профілактика та корекція відхилень у поведінці», «Етнічна психологія», «Основи перинатальної психології», «Соціально-психологічна адаптація особистості» (2008-2023 рр.);
 • приватна практика у сфері психологічного консультування (соціально-психологічна адаптація-дезадаптація особистості, зокрема шкільна та сімейна; психологія розвитку; психосоматика; методи активного соціально-психологічного пізнання; самопізнання та особистісне зростання);
 • психологиня Київської міської психіатричної лікарні № 1 ім. І. П. Павлова (2007-2008 рр.).

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

 • Дзюбенко О. А., Жиденко Л. А. (2021). Психологічні особливості емоційного вигорання вчителів.The 8 th International scientific and practical conference “Results of modern scientific research and development”, 2021, Madrid, 318-323. https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/10/RESULTS-OF-MODERN-SCIENTIFIC-RESEARCH-AND-DEVELOPMENT-17-19.10.21.pdf
 • Дзюбенко О. А. (2018). Гендерні відмінності в уявленнях про сімейне життя у студентів із повних та розлучених родин. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південноукраїнського Національного Педагогічного університету імені К.Д.Ушинського, 3/СLXIII, 92-98. http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/6248
 • Дзюбенко О. А. (2018). Особливості адаптації першокласників до навчальної діяльності в умовах впровадження концепції нової української школи. Наукові записки Національного університету «Острозька академія», 2018 (7), 14–18. https://journals.oa.edu.ua/Psychology/article/view/2178
 • Дзюбенко О. А. (2018). Виникнення панічних атак в юнацькому віці як наслідок труднощів соціально-психологічної адаптації особистості. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: збірник наукових праць, 2018, 7(52), 107-114. http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21494
 • Дзюбенко О. А. (2017). Емоційно-ціннісне ставлення до проблеми адаптації учнів-п’ятикласників їх батьків та вчителів. International research and conferens «Modern methods, innovations and operational experience in the field of psychology and pedagogics» : Conference proceedings, 2017, Lublin, 192-195. http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/38566

 

[згорнути]
Мельник Аліна Сергіївна – психолог (спеціаліст)

ВИЩА ОСВІТА ТА НАУКОВИЙ СТУПІНЬ:

 • здобувачка наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 053 Психологія (19.00.05). Тема дисертаційного дослідження: «Соціально-психологічні чинники безпечної комунікації в інклюзивному освітньому середовищі» (з 2020р. по цей час);
 • Міжрегіональна Академія Управління Персоналом (2013-2016рр.), диплом спеціаліста, кваліфікація – психолог;
 • Український Інститут Туризму (2009р). Спеціальність – екскурсовод;
 • Міжнародний Соломонів Університет (1994-1999рр.). Спеціальність – маркетинг, кваліфікація – спеціаліст-маркетолог.

 

ДОДАТКОВА КВАЛІФІКАЦІЙНА ПІДГОТОВКА: консультантка, тренерка, психотерапевтка

 • сфера інклюзивної освіти:
  • «Інклюзія в університетському середовищі в Чехії» (сертифікат; 64 а/год.); «Найкращі практики впровадження інклюзивної освіти в Ізраїлі» (сертифікат; 64 а/год.) «Інклюзивна освіта-співпраця сім’ї, школи та ПМПК в Чехії» (сертифікат; 64 а/год); Teach peace: можливості миротворчої освіти для НУШ (сертифікат 04.12.2020; 6 а/год.); Прикладні аспекти застосування психотерапії у роботі практичного психолога: точки дотику (сертифікат LCRP №00476 від 29.04.2021; 15 а/год.); участь у міжнародній конференції №46=47. Арифметика перспектив для дітей із синдромом Дауна»; участь у міжнародній науково-практичній конференції «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти» (сертифікат №077/21-05-К від 21.05.2021, 6год.); модерування міжнародної українсько-чеської конференції «Партнерство громадського сектору, батьків та держави у розвитку інклюзії» (сертифікат 23.06.2021; 6 а/год); участь в I Міжнародному форумі зі спеціальної психології (сертифікат 25.08.2021; 8а/год.); практико-орієнтований курс по підготовці освітніх стартапів «Мій освітній стартап» (сертифікат від 8.08.2021; 120 а/год.);
  • авторська програма на платформі «EDWAY» з підвищення кваліфікації «Професійні аспекти діяльності педагога в інклюзивному освітньому середовищі» https://edway.in.ua/uk/mpk/249/detail/;
 • ведуча тренінгових програм (сертифікат НПУ імені Михайла Драгоманова №Т0614111626, 30 а/год.); методологія ведення тренінгу (2006р., 24 а/год.), тренінг для тренерів (2007; 64 а/год.), психологічне консультування (сертифікат №944 від 18.09.2014; 45 а/год.);
 • психологічне консультування (сертифікат №468/2016, 45 а/год);
 • підготовка у сфері психотерапії: групова психотерапія кататимно-імагінативним методом (сертифікат №932 від 14.08.2014р., 30 а/год.); психологічна робота та надання психосоціальної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій та криз; перша кризова допомога та інтервенція; (сертифікат 04.10.2020р; 30 а/год.); практики психологічної стійкості в умовах лих та травм і емоційного благополуччя для вчителів та допоміжного персоналу (МІІЕ & НПУ, 15 а.г., 2022); кризова самодопомога та зниження впливу травматичної події на якість життя (30а,г., Ізраїль, 2022р.);
 • ігропрактика (ігрові МАК-платформи в терапії та коучінгу) (сертифікат №4124 від 06.02.2020р. 72 а/год.); МАК в роботі психолога (сертифікат №925 від 11.07.2014р., 30 а/год.); ассоціативні методи роботи в консультуванні та психотерапії (сертифікат № 00016 від 2014р. 80 а/год.);

 

ПРОФЕСІЙНА РОБОТА: наукова діяльність, консультування, тренерська робота та менеджмент

 • проведення наукових досліджень: Інститут соціальної та політичної психології НАПН України (з 2021р.);
 • інноваційне впровадження в Україні Інклюзивно-ресурсних центрів (ІРЦ) та проведення регіональних тренінгів для фахівців по роботі з батьками дітей з ООП (ГО «Фонд Порошенка» 2017-2019рр.);
 • тренер шкіл та таборів для батьків дітей з ООП за напрямами: комунікативна, емоційно-етична компетентність у спілкуванні з дітьми з ООП, компетентність з питань інклюзивної освіти для батьків дітей з ООП та педагогів; консультування та групова робота з батьками дітей з ОО(з 2014р.).
 • приватна практика в онлайн та офлайн форматах: індивідуальне та групове психологічне консультування дорослих; перша кризова допомога та інтервенція; надання психосоціальної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій; тренінги професійного зростання, комунікативної компетентності, цілепокладання, мотивації та досягнення мети, управляння часом (з 2013р.).
 • робота у сфері маркетингових комунікацій та менеджменту: Видавничий дім «АСС», журнал PINK, видання «CRN / UE.IT – bussiness », «10 днів» і «10 days», (2004-2008рр.), Релком-Україна (1996-2001рр.);

 

ГРОМАДСЬКА АКТИВНІСТЬ

 • волонтерська діяльність з питань підтримки розвитку інклюзивної освіти у закладах освіти України;
 • модерування заходів просвітницького спрямування на локально-регіональному, всеукраїнському та міжнародному рівнях;
 • авторський курс «Психологічна допомога собі та оточуючим під час війни» https://demo.davintoo.com/courses/view-info/535642

[згорнути]

[згорнути]
Пропонуємо послуги

Формування позитивної громадської думки щодо освітніх реформ: майстер-класи
 • Організаційне консультування для керівників та педагогів закладів загальної середньої освіти з питань впровадження освітньої реформи (працівники лабораторії)
 • Соціально-психологічна технологія розвитку рефлексивної культури в освітній практиці (автори: Г. Барнетт та Г. О’Махоні, адаптація С. Л. Кравчук). Рефлексивна технологія дає можливість учасникам вчитись на власному досвіді та через реальні практики без відторгнення та знецінення, що є важливим при опануванні освітніми змінами.(6 а/год)
 • Соціально-психологічна технологія розвитку рефлексивної компетентності вчителів (автори: О. Мерзон, І. Нургатіна та Г. Бекхаєва; адаптація С. Л. Кравчук). Технологія передбачає розвиток рефлексивної компетентності вчителів на основі їх індивідуально-психологічних характеристик, зокрема мотивації, інтересів, цінностей, освітніх потреб, досвіду педагогічної діяльності в процесі розробки та реалізації індивідуальних освітніх шляхів у професійному розвитку. .(6а/год)
 • Соціально-психологічна технологія «ШЛЯХ-процес» в освітній реформі. Розроблена на основі методу P.A.T.H. (Planning Alternative Tomorrows with Hope – планування завтрашньої альтернативи з надією) Джека Пірпойнта, Джона О’Брайена, Марші Форест. (адаптація Г. М. Бевз та С. Г. Ставкової). СПТ базується на ідеї, що зміни реально можливо здійснити лише тоді, коли люди візьмуть участь в оцінюванні власних життєвих ситуацій, власних сильних та слабких сторін, відреагують на обмеження, приймуть їх як виклики і лише тоді зможуть віднайти відповідні інструменти для спільних дій задля змін. Ця технологія може зробити процес реформування більш екологічним, коректним і наснажуючим до позитивних змін.(дво/триденна групова робота – 12/18 а/год.).
 • Соціально-психологічна технологія за пірамідою Роберта Ділтса для визначення освітнього шляху розвитку інтересанта освіти (вчителя, учня). (адаптація А.Ю. Мельник). Технологія передбачає проявлення зацікавленості з боку учасника, та запит на інформацію щодо освітнього процесу з покроковим роздумом над цим шляхом. СПТ спирається на транс-теоретичну модель зміни поведінки, що поетапно дозволяє супроводжувати учасника на кожному етапі в його освітньому шляху.(6 а/год.)
 • Комплексна інтерактивна технологія підтримки реформи освіти «КІТ-ПРО» є сукупністю зорієнтованих у часі методів, технік, способів і прийомів реалізації завдань послідовних етапів (модулів) діяльності через систему конкурсних задач пошукового спрямування (квестів) з метою інтеріоризації закладених у змісті цінностей, положень та ставлень учасників до предмету діяльності – положень реформи, наразі, «НУШ». Розробники: О. Капустюк та Л. Гриценок. (12 /18 а/год).
 • Акціональна соціально-психологічна технологія «Фасилітація почуття причетності» вчителя до освітніх реформ представляє собою комплекс рефлексивних технік, який виконується у формі послідовного ланцюжку (Каніболоцька М.С.). Перша з технік полягає у розвитку емоційної грамотності педагогів за моделлю 4F Р. Гринавей, а друга передбачає ціннісне самовизначення педагога у контексті освітніх змін відповідно до техніки «Компас цінностей» у модифікації М. Каніболоцької. (6 а/год).
 • Соціально-психологічна технологія забезпечення громадської підтримки реформ у сфері загальної середньої освіти на основі відкритості суджень (open-mindedness) (С. Л. Чуніхіна, 6 а/год.). (6 а/год.);
 • Соціально-психологічні технології розвитку партнерської взаємодії стейкхолдерів освіти: «Пошук майбутнього»; «Саміт позитивних змін»; «Стратегічні зміни у реальному часі» (ведуча І. В. Петренко; кожний захід по 3 а/год.)

[згорнути]
Тренінги комунікативної компетентності; сімейне психологічне консультування і психотерапія
 • онлайн-курс «Професійні аспекти діяльності педагога в інклюзивному освітньому середовищі» (сертифікований курс; ведуча А. Мельник; 40а/год.);
 • підготовка наречених для одруження (сертифікований курс: ведучі: Г. Бевз; О. Капустюк; 10 занять по 3 а/год.)
 • батьківська школа та консультування батьків (О. Чистяк, Л. Гриценок)
 • психопрофілактика сімейно-подружніх стосунків (Г. Бевз; Л. Боброва.)

[згорнути]
Підвищення кваліфікації (сертифікація)

Реєстр сертифікатів про підвищення кваліфікації: https://drive.google.com/file/d/1feDupEGHW5bs8fi6jSpDA2cOFCdnwHb/view?usp=sharing

 • Програма спецкурсу: «Теорія і практика соціально-психологічного забезпечення освітніх реформ» для підвищення кваліфікації працівників органів державної влади (апарат МОН, Державна служба якості), органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» та керівників закладів освіти галузі знань 01 «Освіта». – К. ІСПП, – 2020р. (30 а/год. – 1 кредит ЄКТС) – https://ispp.org.ua/2020/12/02/teoriyatapraktikasocialnopsixologichnogozabezpechennyaosvitnixreformspeckurspidvishhennyakvalifikaci%D1%97/

Перелік проведених сертифікаційних заходів:

реєстр сертифікатів: https://drive.google.com/file/d/1feDupEGHW5bs8fi6jSpDA2cOFCdnwHb/view?usp=sharing

 • майстер-клас: «Три рівні контракту в організації освітнього процесу: батьки – учні – адміністрація». Ведуча: Бевз Галина Михайлівна, д. психол.н., проф., (.21.01.2021р.);

 • майстер-клас: «Фасилітація причетності вчителів до реформи в освіті». Ведуча: Каніболоцька Марія Сергіївна, к.психол.н., (22.01.2021р.);

 • майстер-клас: «Комунікація: педагоги-учні-батьки». Ведуча: Мельник Аліна Юрієвна, науковий співробітник лабораторії психології спілкування (22.01.2021р.);

 • круглий стіл та науково-методичний семінар «Технології забезпечення роботи практичного психолога з дітьми та молоддю з особливими освітніми потребами» 19 березня 2021 р.

[згорнути]
Практика для студентів ЗВО: наукова/виробнича

Напрями:

 • профорієнтація для дітей та дорослих (консультування та дослідження);

 • психологія сімї (консультування та психотерапія, індивідуальна та групова робота; методи дослідження);

 • методи дослідження у політичній та соціальній психології;

[згорнути]

[згорнути]