Відгуки офіційних опонентів

Відгуки на дисертацію Ю. Г. Павлік – «Наративні моделі конструювання особистістю усвідомленої тілесності»

Posted in Е.Б. - Відгуки на дисертації, Зміни | Коментарі Вимкнено до Відгуки на дисертацію Ю. Г. Павлік – «Наративні моделі конструювання особистістю усвідомленої тілесності»

Відгуки на дисертацію Ю. В. Шарапенко – «Соціально-психологічні особливості етнічної самосвідомості лемків»

Posted in Е.Б. - Відгуки на дисертації, Зміни | Коментарі Вимкнено до Відгуки на дисертацію Ю. В. Шарапенко – «Соціально-психологічні особливості етнічної самосвідомості лемків»

Відгуки на дисертацію Тригуб Т. М. – «Медіапсихологічні чинники становлення соціометричного статусу школяра»

Posted in Е.Б. - Відгуки на дисертації, Зміни | Коментарі Вимкнено до Відгуки на дисертацію Тригуб Т. М. – «Медіапсихологічні чинники становлення соціометричного статусу школяра»

Відгуки на дисертацію Товстокори Ю. В. – «Особливості впливу комунікативних властивостей особистості на внутрішньогрупові стосунки студентської молоді»

Posted in Е.Б. - Відгуки на дисертації, Зміни | Коментарі Вимкнено до Відгуки на дисертацію Товстокори Ю. В. – «Особливості впливу комунікативних властивостей особистості на внутрішньогрупові стосунки студентської молоді»

Відгуки на дисертацію Т. Ю. Завади – «Мотиваційні чинники перфекціонізму студентської молоді»

Posted in Е.Б. - Відгуки на дисертації, Зміни | Коментарі Вимкнено до Відгуки на дисертацію Т. Ю. Завади – «Мотиваційні чинники перфекціонізму студентської молоді»

Відгуки на дисертацію Т. М. Траверсе – «Психологія політичного мислення: системно-стратегіальний підхід»

Posted in Е.Б. - Відгуки на дисертації, Зміни | Коментарі Вимкнено до Відгуки на дисертацію Т. М. Траверсе – «Психологія політичного мислення: системно-стратегіальний підхід»

Відгуки на дисертацію Т. М. Євменової – «Психологічні бар’єри самореалізації жінки як політичного лідера»

Posted in Е.Б. - Відгуки на дисертації, Зміни | Коментарі Вимкнено до Відгуки на дисертацію Т. М. Євменової – «Психологічні бар’єри самореалізації жінки як політичного лідера»

Відгуки на дисертацію С. О. Подофєй – «Вплив значущих інших на формування Я-концепції підлітка-діабетика»

Posted in Е.Б. - Відгуки на дисертації, Зміни | Коментарі Вимкнено до Відгуки на дисертацію С. О. Подофєй – «Вплив значущих інших на формування Я-концепції підлітка-діабетика»

Відгуки на дисертацію С. Л. Чуніхіної – «Індивідуально-стильові особливості конструювання громадянином образу державного чиновника»

Posted in Е.Б. - Відгуки на дисертації, Зміни | Коментарі Вимкнено до Відгуки на дисертацію С. Л. Чуніхіної – «Індивідуально-стильові особливості конструювання громадянином образу державного чиновника»

Відгуки на дисертацію С. Д. К. Пуертас – «Ситуативна актуалізація цінностей як чинник електорального вибору студентської молоді»

Posted in Е.Б. - Відгуки на дисертації, Зміни | Коментарі Вимкнено до Відгуки на дисертацію С. Д. К. Пуертас – «Ситуативна актуалізація цінностей як чинник електорального вибору студентської молоді»

Відгуки на дисертацію С. Б. Капідінової – «Толерантність як чинник розвитку культури міжетнічних відносин студентів»

Posted in Е.Б. - Відгуки на дисертації, Зміни | Коментарі Вимкнено до Відгуки на дисертацію С. Б. Капідінової – «Толерантність як чинник розвитку культури міжетнічних відносин студентів»

Відгуки на дисертацію П. І. Блозви – «Соціальний капітал як психологічний ресурс становлення політичної культури молоді»

Posted in Е.Б. - Відгуки на дисертації, Зміни | Коментарі Вимкнено до Відгуки на дисертацію П. І. Блозви – «Соціальний капітал як психологічний ресурс становлення політичної культури молоді»

Відгуки на дисертацію Овчар О. В. – «Соціально-психологічні особливості стилю споживання матеріальних благ особами з низьким економічним статусом»

Posted in Е.Б. - Відгуки на дисертації, Зміни | Коментарі Вимкнено до Відгуки на дисертацію Овчар О. В. – «Соціально-психологічні особливості стилю споживання матеріальних благ особами з низьким економічним статусом»

Відгуки на дисертацію О. Ю. Дроздова – «Психологія масової геополітичної свідомості»

Posted in Е.Б. - Відгуки на дисертації, Зміни | Коментарі Вимкнено до Відгуки на дисертацію О. Ю. Дроздова – «Психологія масової геополітичної свідомості»

Відгуки на дисертацію О. С. Голентовської – «Ціннісно-рольова регуляція особистісної успішності у командній діяльності»

Posted in Е.Б. - Відгуки на дисертації, Зміни | Коментарі Вимкнено до Відгуки на дисертацію О. С. Голентовської – «Ціннісно-рольова регуляція особистісної успішності у командній діяльності»

Відгуки на дисертацію О. О. Лози – «Особливості перфекціонізму як особистісної риси державних службовців»

Posted in Е.Б. - Відгуки на дисертації, Зміни | Коментарі Вимкнено до Відгуки на дисертацію О. О. Лози – «Особливості перфекціонізму як особистісної риси державних службовців»

Відгуки на дисертацію О. М. Сєник – «Соціально-психологічні чинники уявлень студентської молоді про часову перспективу»

Posted in Е.Б. - Відгуки на дисертації, Зміни | Коментарі Вимкнено до Відгуки на дисертацію О. М. Сєник – «Соціально-психологічні чинники уявлень студентської молоді про часову перспективу»

Відгуки на дисертацію О. М. Низовець – «Соціально-психологічна підготовка неповнолітніх засуджених до звільнення»

Posted in Е.Б. - Відгуки на дисертації, Зміни | Коментарі Вимкнено до Відгуки на дисертацію О. М. Низовець – «Соціально-психологічна підготовка неповнолітніх засуджених до звільнення»

Відгуки на дисертацію О. І. Зімовіна – «Рефлексія та креативність як чинники саморозвитку особистості на різних етапах життєвого шляху»

Posted in Е.Б. - Відгуки на дисертації, Зміни | Коментарі Вимкнено до Відгуки на дисертацію О. І. Зімовіна – «Рефлексія та креативність як чинники саморозвитку особистості на різних етапах життєвого шляху»

Відгуки на дисертацію О. І. Гуменюк – «Соціально-психологічні особливості трансформації способу життя учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС»

Posted in Е.Б. - Відгуки на дисертації, Зміни | Коментарі Вимкнено до Відгуки на дисертацію О. І. Гуменюк – «Соціально-психологічні особливості трансформації способу життя учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС»

Відгуки на дисертацію О. Є. Клименко – «Становлення життєвої перспективи особистості в ситуації набутої інвалідності»

Posted in Е.Б. - Відгуки на дисертації, Зміни | Коментарі Вимкнено до Відгуки на дисертацію О. Є. Клименко – «Становлення життєвої перспективи особистості в ситуації набутої інвалідності»

Відгуки на дисертацію О. В. Боличевої – «Персоніфікація професійних знань як чинник розвитку особистості студента-психолога»

Posted in Е.Б. - Відгуки на дисертації, Зміни | Коментарі Вимкнено до Відгуки на дисертацію О. В. Боличевої – «Персоніфікація професійних знань як чинник розвитку особистості студента-психолога»

Відгуки на дисертацію О. А. Ніздрань – «Соціальний капітал як чинник підтримання психологічного здоров’я осіб з низьким економічним статусом»

Posted in Е.Б. - Відгуки на дисертації, Зміни | Коментарі Вимкнено до Відгуки на дисертацію О. А. Ніздрань – «Соціальний капітал як чинник підтримання психологічного здоров’я осіб з низьким економічним статусом»

Відгуки на дисертацію Н. С. Малєєвої – «Комунікативні інтернет-практики залежної від соціальних мереж молоді»

Posted in Е.Б. - Відгуки на дисертації, Зміни | Коментарі Вимкнено до Відгуки на дисертацію Н. С. Малєєвої – «Комунікативні інтернет-практики залежної від соціальних мереж молоді»

Відгуки на дисертацію Н. О. Молдован – «Соціально-психологічні чинники участі жінок у діяльності жіночих громадських об’єднань»

Posted in Е.Б. - Відгуки на дисертації, Зміни | Коментарі Вимкнено до Відгуки на дисертацію Н. О. Молдован – «Соціально-психологічні чинники участі жінок у діяльності жіночих громадських об’єднань»

Відгуки на дисертацію Н. Б. Бондаренко – «Психологічні особливості соціальної підтримки осіб з проблемами психічного здоров’я у групах самодопомоги»

Posted in Е.Б. - Відгуки на дисертації, Зміни | Коментарі Вимкнено до Відгуки на дисертацію Н. Б. Бондаренко – «Психологічні особливості соціальної підтримки осіб з проблемами психічного здоров’я у групах самодопомоги»

Відгуки на дисертацію М. С. Каніболоцької – «Соціально-психологічні особливості ставлення до здоров’я молоді з різним економічним статусом»

Posted in Е.Б. - Відгуки на дисертації, Зміни | Коментарі Вимкнено до Відгуки на дисертацію М. С. Каніболоцької – «Соціально-психологічні особливості ставлення до здоров’я молоді з різним економічним статусом»

Відгуки на дисертацію М. Б. Перун – «Типологія материнської ідентичності жінок на ранньому етапі материнства»

Posted in Е.Б. - Відгуки на дисертації, Зміни | Коментарі Вимкнено до Відгуки на дисертацію М. Б. Перун – «Типологія материнської ідентичності жінок на ранньому етапі материнства»

Відгуки на дисертацію Л. Р. Синецької – «Психологічні механізми конформної поведінки учасників ухвалення групових політичних рішень»

Posted in Е.Б. - Відгуки на дисертації, Зміни | Коментарі Вимкнено до Відгуки на дисертацію Л. Р. Синецької – «Психологічні механізми конформної поведінки учасників ухвалення групових політичних рішень»

Відгуки на дисертацію Л. В. Підлипної – «Соціально-психологічні умови інтеграції шкільного психолога в педагогічний колектив»

Posted in Е.Б. - Відгуки на дисертації, Зміни | Коментарі Вимкнено до Відгуки на дисертацію Л. В. Підлипної – «Соціально-психологічні умови інтеграції шкільного психолога в педагогічний колектив»

Відгуки на дисертацію К. О. Лисак – «Когнітивно – особистісні та індивідуальні чинники успішності переносу знань»

Posted in Е.Б. - Відгуки на дисертації, Зміни | Коментарі Вимкнено до Відгуки на дисертацію К. О. Лисак – «Когнітивно – особистісні та індивідуальні чинники успішності переносу знань»

Відгуки на дисертацію К. В. Мирончак – «Страх смерті як спосіб організації життєвого досвіду особистості в культурних традиціях України та Китаю»

Posted in Е.Б. - Відгуки на дисертації, Зміни | Коментарі Вимкнено до Відгуки на дисертацію К. В. Мирончак – «Страх смерті як спосіб організації життєвого досвіду особистості в культурних традиціях України та Китаю»

Відгуки на дисертацію І. С. Підгірної – «Становлення індивідуальних стилів медіакомунікації молоді в соціальних мережах»

Posted in Е.Б. - Відгуки на дисертації, Зміни | Коментарі Вимкнено до Відгуки на дисертацію І. С. Підгірної – «Становлення індивідуальних стилів медіакомунікації молоді в соціальних мережах»

Відгуки на дисертацію І. С. Горбаль – «Соціально-психологічні чинники суб’єктивного благополуччя пенсіонерів»

Posted in Е.Б. - Відгуки на дисертації, Зміни | Коментарі Вимкнено до Відгуки на дисертацію І. С. Горбаль – «Соціально-психологічні чинники суб’єктивного благополуччя пенсіонерів»

Відгуки на дисертацію І. Р. Субашкевич – «Медіапсихологічні чинники формування ціннісно-смислової сфери студентської молоді»

Posted in Е.Б. - Відгуки на дисертації, Зміни | Коментарі Вимкнено до Відгуки на дисертацію І. Р. Субашкевич – «Медіапсихологічні чинники формування ціннісно-смислової сфери студентської молоді»

Відгуки на дисертацію І. Р. Крупника – «Особливості уявлень дітей трудових мігрантів про майбутнє сімейне життя»

Posted in Е.Б. - Відгуки на дисертації, Зміни | Коментарі Вимкнено до Відгуки на дисертацію І. Р. Крупника – «Особливості уявлень дітей трудових мігрантів про майбутнє сімейне життя»

Відгуки на дисертацію І. О. Никоненко – «Особистістні чинники формування копінг-стратегій лікарів-хірургів»

Posted in Е.Б. - Відгуки на дисертації, Зміни | Коментарі Вимкнено до Відгуки на дисертацію І. О. Никоненко – «Особистістні чинники формування копінг-стратегій лікарів-хірургів»

Відгуки на дисертацію І. В. Остапенко – «Соціально-психологічні особливості формування рефлексивної компетентності топ-менеджерів»

Posted in Е.Б. - Відгуки на дисертації, Зміни | Коментарі Вимкнено до Відгуки на дисертацію І. В. Остапенко – «Соціально-психологічні особливості формування рефлексивної компетентності топ-менеджерів»

Відгуки на дисертацію Єфимової Ірини – «Соціально-психологічні особливості зворотного зв’язку між суб’єктами допологової підготовки»

Posted in Е.Б. - Відгуки на дисертації, Зміни | Коментарі Вимкнено до Відгуки на дисертацію Єфимової Ірини – «Соціально-психологічні особливості зворотного зв’язку між суб’єктами допологової підготовки»

Відгуки на дисертацію Д. О. Шапошник-Домінської – «Психологічні особливості розвитку самоефективності особистості»

Posted in Е.Б. - Відгуки на дисертації, Зміни | Коментарі Вимкнено до Відгуки на дисертацію Д. О. Шапошник-Домінської – «Психологічні особливості розвитку самоефективності особистості»

Відгуки на дисертацію Г. Д. Ляльчук – «Соціально-психологічні чинники деструкції родинних зв’язків у сім’ях трудових мігрантів»

Posted in Е.Б. - Відгуки на дисертації, Зміни | Коментарі Вимкнено до Відгуки на дисертацію Г. Д. Ляльчук – «Соціально-психологічні чинники деструкції родинних зв’язків у сім’ях трудових мігрантів»

Відгуки на дисертацію В. О. Панченко – «Життєстійкість як фактор професійної адаптації менеджерів комерційних організацій»

Posted in Е.Б. - Відгуки на дисертації, Зміни | Коментарі Вимкнено до Відгуки на дисертацію В. О. Панченко – «Життєстійкість як фактор професійної адаптації менеджерів комерційних організацій»

Відгуки на дисертацію В. О. Климчука – «Мотиваційний дискурс особистості в інтеракційному просторі»

Posted in Е.Б. - Відгуки на дисертації, Зміни | Коментарі Вимкнено до Відгуки на дисертацію В. О. Климчука – «Мотиваційний дискурс особистості в інтеракційному просторі»

Відгуки на дисертацію В. Д. Острової – «Проспективна ідентичність як чинник соціально-психологічної адаптації студентської молоді»

Posted in Е.Б. - Відгуки на дисертації, Зміни | Коментарі Вимкнено до Відгуки на дисертацію В. Д. Острової – «Проспективна ідентичність як чинник соціально-психологічної адаптації студентської молоді»

Відгуки на дисертацію В. В. Горбунової – «Психологія командотворення: ціннісно-рольова парадигма»

Posted in Е.Б. - Відгуки на дисертації, Зміни | Коментарі Вимкнено до Відгуки на дисертацію В. В. Горбунової – «Психологія командотворення: ціннісно-рольова парадигма»

Відгуки на дисертацію А. В. Смотрицького – «Дозвіллєво-танцювальні практики як засіб соціально-психологічної адаптації мігрантів»

Posted in Е.Б. - Відгуки на дисертації, Зміни | Коментарі Вимкнено до Відгуки на дисертацію А. В. Смотрицького – «Дозвіллєво-танцювальні практики як засіб соціально-психологічної адаптації мігрантів»