Склад Спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук

Спеціалізована вчена рада з присудження наукового
ступеня доктора наук Д 26.457.01 

(затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України №185 від 20.02.2023)

 

Голова ради:

Губеладзе Ірина Гурамівна, завідувач лабораторії психології мас та спільнот, доктор психологічних наук, спеціальність 19.00.05


Заступники голови:

Кочубейник Ольга Миколаївна, головний науковий співробітник лабораторії психології  політико-правових відносин, доктор психологічних наук, спеціальність 19.00.05

Жовтянська Валерія Вікторівна, провідний науковий співробітник лабораторії методології психосоціальних і політико-психологічних досліджень, доктор психологічних наук, спеціальність
19.00.01


Вчений секретар:  

Жадан Ірина Василівна, головний науковий співробітник лабораторії психології політичної поведінки молоді, кандидат психологічних наук, спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія


Члени ради:

Бевз Галина Михайлівна, завідувач лабораторії психології спілкування, доктор психологічних наук, спеціальність 19.00.05

Васютинський Вадим Олександрович, головний науковий співробітник лабораторії психології  мас та спільнот, доктор психологічних наук, спеціальність 19.00.05

Дроздов Олександр Юрійович, завідувач, професор кафедри загальної, вікової та соціальної психології НУЧК імені Т.Г. Шевченка, доктор психологічних наук, спеціальність 19.00.11

Карпенко Зіновія Степанівна, професор кафедри теоретичної та практичної психології в Національному університеті «Львівська політехніка», доктор психологічних наук, спеціальність 19.00.07

Лозова Ольга Миколаївна, завідувач кафедри практичної психології в Київському університеті імені Бориса Грінченка МОН України, доктор психологічних наук, сспеціальність 19.00.01

Малхазов Олександр Ромуальдович, головний науковий співробітник лабораторії методології психосоціальних і політико-психологічних досліджень, доктор психологічних наук, спеціальність 19.00.02

Найдьонова Любов Антонівна, заступник директора з наукової роботи, доктор психологічних наук, спеціальність 19.00.05

Титаренко Тетяна Михайлівна, головний науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості, доктор психологічних наук ,  спеціальність 19.00.01

Хазратова Нігора Вікторівна, професор кафедри теоретичної та практичної психології в Національному університеті «Львівська політехніка», доктор психологічних наук, спеціальність 19.00.05