Практичний посібник: Чаплінська Ю. С. «Фільманаліз в роботі психолога» (3,5 д. а., 2019 р.)

Актуальність висвітлення у практичному посібнику проблематики пов’язана з запитами сучасної системи освіти в інноваційних методах і технологій реалізації в освітньому процесі гуманістичної парадигми, взаємозв’язку освіти, навчання, виховання і розвитку особистості. Запропоновані в посібнику підходи реалізації ресурсної медіапсихології  направлені на розвиток Читати далі …

Монографія: Валерія Жовтянська, Ольга Кухарук «Конфліктогенність соціальних уявлень: виклики націєтворенню»

Проблема націєтворення, якій, здавалося б, було приділено достатньо уваги в минулому столітті, у двадцять першому столітті не втрачає гострої актуальності. З одного боку, це пов’язано з так званим «правим поворотом» в ідеологічному житті доволі сталих націй західного світу, в результаті Читати далі …

Навчально-методичний посібник «Медіакультура: викладання в старших класах» (6,0 д. а., 2019 р.)

Актуальність посібника пов’язана з гострим соціальним запитом на підвищення культури споживання медіа в часи гібридної війни, демократичних змін у країні, реформування освіти. Старшокласники не тільки мають бути захищені від деструктивних інформаційних впливів, а й навчитися безпечно та ефективно взаємодіяти з Читати далі …

Монографія: Мирончак К. В. «Зустріч зі смертю: способи організації життєвого досвіду» (2019)

Актуальність монографії обумовлена посиленням у сучасному світі тенденції витіснення смерті із смислового поля культури. Звичайна байдужість, танатологічна некомпетентність, нехтування конструктивним діалогом на тему смерті між суспільством і молодою людиною можуть призводити до негативних, а часом і трагічних наслідків: збільшення кількості Читати далі …

Практичний посібник «Медіапсихологічні ресурси подолання травми війни»

Актуальність посібника «Медіапсихологічні ресурси подолання травми війни» обумовлена такими реаліями, як збройний конфлікт на сході України та нагальною потребою у розширенні практичного інструментарію психологічної підтримки комбатантів, який би стимулював їх до вирішення власних проблем і підвищував соціальну адаптивність. У представленому Читати далі …

Методичні рекомендації «Психолого-педагогічні технології формування позитивної громадської думки щодо освітніх реформ» (2 друк. арк.)

У методичних рекомендаціях висвітлено особливості сучасних психолого-педагогічних технологій супроводу освітніх реформ, які відбуваються в Україні у реальному житті. Висвітлено сутність проблеми супроводу освітніх реформ та особливості психолого-педагогічних технологій для його здійснення. Значну увагу приділено прикладним аспектам використання методів консолідації громадської Читати далі …

Практичний посібник «Соціально-психологічні технології відновлення особистості після травматичних подій» (10,0 д. а., 2018 р.)

Актуальність висвітлюваної у посібнику проблематики пов’язана, насамперед, із спробою системного, фундаментального вивчення процесів збереження соціально-адаптивних можливостей людини, оновлення та підвищення життєвої активності в умовах переживання довготривалих травматичних подій. Результати проведеного дослідження створюють теоретико-методологічний та методичний базис для соціально-психологічних інтервенцій, спрямованих Читати далі …

Рукопис методичних рекомендацій «Психологічні засоби колективного подолання наслідків воєнного конфлікту» (2,0 д.а., 2018 р.)

Актуальність висвітлюваної у методичних рекомендацій проблематики пов’язана із потребою розробки соціально-психологічних засобів активізації колективних зусиль із підвищення рівня індивідуальної та колективної адаптації та ефективних стратегій адаптації до умов і наслідків воєнного конфлікту як окремої особи, так і різних спільнот. Застосування Читати далі …

Методичний посібник «Стратегії та технології активізації самоідентифікування молоді» (3,0 д.а., 2018 р.)

У посібнику розкрито особливості активізації самоідентифікування молоді. Проаналізовано актуальні  проблеми  становлення та формування національної та громадянської ідентичності молоді. Визначено основні підходи до вивчення особливостей національної та громадянської ідентичності молоді. Розкрито специфіку використання сучасних методів та методик дослідження особливостей національної та Читати далі …