Практичний посібник: Чаплінська Ю. С. «Фільманаліз в роботі психолога» (3,5 д. а., 2019 р.)

Актуальність висвітлення у практичному посібнику проблематики пов’язана з запитами сучасної системи освіти в інноваційних методах і технологій реалізації в освітньому процесі гуманістичної парадигми, взаємозв’язку освіти, навчання, виховання і розвитку особистості. Запропоновані в посібнику підходи реалізації ресурсної медіапсихології  направлені на розвиток критичного та аналітичного мислення української молоді, її духовний та моральний розвиток, зміцнення колективу й оптимізації роботи в команді, профілактики адиктивної поведінки підлітків, зокрема “булінгової”, розвиток в учнів рефлексії, емпатії і толерантного ставлення до інших, не схожих на них людей.

У практичному посібнику представлено теоретичний аналіз можливостей ресурсної медіапсихології та висвітлено її основні напрямки.  Розроблено та описано дев’ять різних, підходів до фільманалізу із значним доробком з практичних вправ для кожного з підходів. Створено два інноваційних формати проведення “Медіаклубних занять” зі школярами різного віку. Описано і розроблено в різних психологічних парадигмах п’ять авторських  методик, як приклад можливостей широкого застосування медіапсихологічних практик у різних  психологічних контекстах.

Посібник адресується психологам,  викладачам вищих навчальних закладів, студентам, науковцям-психологам і педагогам, бізнес-тренерам, медіапедагогам, медіапсихологам, фахівцям у галузі освіти – вчителям, практичним психологам.