Анотація до навчально-методичного посібника – Череповська Н. І. – «Медіаосвітні ресурси розвитку патріотизмі і критичного мислення молоді» (6,0 д.а., 2017 р. )

У навчально-методичному посібнику «Медіаосвітні ресурси розвитку патріотизму і критичного мислення молоді» здійснено теоретичний аналіз соціокультурного, психологічного феномену патріотизму, описано його види, основні критерії, обґрунтовано взаємозв’язок з національною ідентичністю та запропоновано оновлений варіант патріотизму молоді відповідно до вимог часу.

Виховання патріотизму пропонується здійснювати за допомогою інноваційних медіаосвітніх ресурсів, що обумовлено оновленим варіантом Концепції впровадження медіаосвіти в Україні.
У посібнику розкривається сутність такої важливої якості молодого патріота, як його медіаінформаційна грамотність та її безумовна затребуваність для кожної особистості в умовах гібридної, інформаційної війни.
Також детально прописані технології розвитку основних складових медіаінформаційної грамотності: здатності до рефлексії емоцій, почуттів щодо сприйнятої інформації, її критичне опрацювання і оцінювання, творче переосмислення сприйнятого тощо.

Посібник містить методику розвитку патріотизму молоді «Я патріот» та практичні рекомендації до її застосування, а також словник основних термінів, Програму патріотичного виховання та інше.

Посібник актуальний для освітньої та суспільної практики, оскільки сприятиме розв’язанню такого важливого для українського суспільства завдання, як розвиток патріотизму молоді. Ефективність розвитку забезпечується інноваційними практичними засобами медіаосвіти.

Для медіапедагогів, педагогів загальноосвітніх шкіл та позашкільних закладів, для студентів педагогічних закладів, батьків та усіх, хто цікавиться патріотичним вихованням молоді.