Анотація на монографію – Губеладзе І. Г. – «Сільська молодь у місті: Пошук ідентичності» (12,5 д.а., 2015 р.)

У монографії висвітлено результати дослідження трансформації соціальної ідентичності молоді сільського походження внаслідок міграції до міста.
Розглянуто соціально-психологічні чинники такої міграції, проаналізовано особливості соціальної ідентичності сільської і міської молоді. Розкрито суть психологічних механізмів трансформації соціальної ідентичності та особливості їхнього функціонування в різних соціально-демографічних групах молоді, обґрунтовано основні стадії таких змін.
Проаналізовано основні стратегії соціально-психологічної адаптації сільської молоді в місті та наведено можливі напрями і форми роботи з попередження і подолання негативних наслідків їхньої дезадаптації.

Монографія може бути цікавою для широкого кола читачів – зокрема, для науковців, викладачів, психологів-практиків, аспірантів, студентів, працівників органів державної влади та для всіх, хто цікавиться проблемами міграції сільської молоді до міста, а також питаннями трансформації соціальної ідентичності, що може супроводжувати цей процес.

Основні положення монографії можуть знайти застосування при розробці програм із ефективного прогнозування і формування стратегій адаптації та інтеграції молоді сільського походження до міської спільноти, реалізації програм соціальної політики і соціальної роботи із сільською молоддю.

Отримані результати можуть бути використані в роботі соціально- психологічних служб, а саме в консультативній, психокорекційній роботі, при розробці тренінгів і семінарів, із метою цілеспрямованого формування адаптивних можливостей сільської молоді в процесі міграції до міста.

Використаний у роботі психодіагностичний інструментарій може становити методичну основу подальших досліджень процесів трансформації соціальної ідентичності.