Збірник матеріалів міжнародної конференції «Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програм: виклики, можливості та варіанти впровадження» 25-26 червня 2020 р. (м. Одеса)

«Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програм: виклики, можливості та варіанти впровадження»: [Текст]: Зб. матер. міжнар. конф. (Одеса, 25-26 червня 2020 р.) / Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. — Одеса, 2020. — 92 с.

Баз Л.; Мельник А.; Гусєва Н.; Громова Г. – Тези – Матеріали VI international Research & Training Conference

Liubov Baz – «Postmodern literature as a psychological mirror of public health» Мельник Аліна – «Інклюзивне освітнє середовище: пошук напрямів психологічного дослідження» Гусєва Наталія – «Парламентські вибори в Україні 21 липня 2019 року: психологічний експрес-аналіз» Hromova Hanna – «Intolerance of Читати далі …

Зелінська Т.; Діброва В.; Резніков О. – Тези – Матеріали VI international Research & Training Conference

Зелінська Т. – «Stereotypes in intercultural communication»; Діброва В. – «Research perspectives of the role of basic beliefs in the construction of personal future of internal migrants» Резніков О. – «Теоретичний аналіз проблеми партнерства у освітньому середовищі “вчитель, учень, батьки” Читати далі …

Матеріали ХVІІ Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Простір арттерапії: творчість як задзеркалля реальності» 27–29 лютого 2020 р. (м. Київ)

Простір арттерапії: творчість як задзеркалля реальності: матеріали ХVІІ Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Київ, 27–29 лютого 2020 р.) / [за наук. ред. Л.А. Найдьонової, О.Л. Вознесенської, О.М. Скнар]. – Київ : ФОП Назаренко Т.В, 2020. – 203 с.

Матеріали ХVІ Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Простір арт-терапії: мінливість і стабільність – пошуки балансу» 15–17 лютого 2019 р. (м. Харків)

Простір арт-терапії: мінливість і стабільність – пошуки балансу: матеріали ХVІ Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Харків, 15 – 17 лютого 2019 р.) / [за наук. ред. А.П. Чуприкова, Л.А. Найдьонової, О.Л. Вознесенської, О.М. Скнар]. – Харків : СПД ФО Степанов Читати далі …

Матеріали ХV Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Простір арт-терапії: творча інтеграція та трансформація в епоху плинного модерну» 16-18 лютого 2018 р. (м. Львів)

Простір арт-терапії: творча інтеграція та трансформація в епоху плинного модерну: матеріали ХV Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Львів, 16-18 лютого 2018 р.) / [за наук. ред. А.П. Чуприкова, Л.А. Найдьонової, О.Л. Вознесенської, О.М. Скнар]. – К. : Золоті ворота, 2018. Читати далі …

Збірник тез круглого столу, присвяченого 72-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини – 10 грудня 2020 р. (м. Київ)

Збірник тез круглого столу, присвяченого 72-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини (м. Київ, 10 грудня 2020 р.). Київ : ДНДІ МВС України, 2021. 165 с.

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-психологічні проблеми суспільства» 10 квітня 2020 р. (м. Київ)

Соціально-психологічні проблеми суспільства : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 10 квітня 2020 р. – К.: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2020. – 256 с.

Добірка щирих книжок: Розвиток емоційного інтелекту в дитини – Голота А. С.

Одним із найважливіших факторів гармонійного розвитку дитини є емоційний розвиток. Аби малюк навчився керувати власними емоціями, відчувати настрої та стани близьких людей та щасливо будувати стосунки з ними, необхідно розвивати емоційний та соціальний інтелект дитини з самого малечку. Дитячі книги Читати далі …

Розвиток емоційного інтелекту дошкільників: практичні рекомендації – Голота А. С.

    Усі батьки бажають, аби їхня дитина росла щасливою та успішною. З цією метою багато мам прагнуть розвивати малюка з пелюшок: навчати цифрам та літерам, розмовляти іноземними мовами, тренувати увагу та пам’ять. Однак, для гармонійного розвитку та благополуччя у Читати далі …

Татенко В. О. – Монографія – «Соціальна психологія націєтворення: суб’єктно- вчинковий підхід»

Татенко В. О. Соціальна психологія націєтворення: суб’єктно-вчинковий підхід : монографія / В. О. Татенко ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. – 140 c.

Суший О. В. – Монографія – «Українська нація: мистецтво творення – філософія руйнування»

Суший О. В. Українська нація: мистецтво творення – філософія руйнування: монографія / О. В. Суший ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. – 152 c.

Навчальний посібник – «Теоретичні напрями соціальної психології»

Теоретичні напрями соціальної психології: навч. посібник / М. М. Слюсаревський, Н. В. Хазратова. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 104 с.

Матеріали VІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери в ситуаціях сьогодення» 18–20 травня 2018 року (Київ-Мелітополь)

Підручник для закладів вищої освіти – «Основи соціальної психології»

Основи соціальної психології : підручник для закладів вищої освіти / П. П. Горностай, М. М. Слюсаревський, В. О. Татенко, Т. М. Титаренко, Н. В. Хазратова та ін. ; за ред. М. М. Слюсаревського. – Київ : Талком, 2018. – 580 Читати далі …

Коробка Л. М. – Тези – Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (3-4 квітня 2020 р., м. Київ) – «Громадське здоров’я та його підтримання як умова адаптації спільноти до наслідків воєнного конфлікту»