Увага! Зміна дати проведення круглого столу «Дослідження соціально-психологічного стану населення україни в умовах війни: виклики для фахової спільноти»

Шановні колеги! Круглий стіл «Дослідження соціально-психологічного стану населення україни в умовах війни: виклики для фахової спільноти», запланований на 11 червня, перенесено на іншу дату. Про точну дату і час проведення заходу буде повідомлено зареєстрованим учасникам, а також відвідувачам сайту Інституту Читати далі …

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ до аспірантури та докторантури з 2024 р.

Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ до аспірантури та докторантури денної та заочної форм навчання: здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 053 «Психологія»; здобуття ступеня доктора наук за спеціальністю 053 «Психологія». Адреса: 04070, Читати далі …

Оголошено конкурс на заміщення посад

Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення посад: Лабораторія методології психосоціальних і політико-психологічних досліджень: старшого наукового співробітника – 1; наукового співробітника – 1. Лабораторія психології політичної поведінки молоді: наукового співробітника – 1. Лабораторія Читати далі …

Анонс – Всеукраїнська науково-практична конференція «Український соціум: Політико-психологічний вимір зміни поколінь» – 15.12.2023

15 грудня 2023 р. відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція “Український соціум: Політико-психологічний вимір зміни поколінь”. Організатори конференції – Інститут політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, Асоціація політичних наук України, Асоціація політичних психологів Читати далі …

Анонс – Круглий стіл “Мирні та воєнні виміри соціальної згуртованості: практика та механізми досягнення” – 20.11.2023

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ЛАБОРАТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ, ПОЛІТОЛОГІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН КАФЕДРА ПОЛІТОЛОГІЇ ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА Шановні колеги! Запрошуємо Вас Читати далі …

Aнонс – методологічний семінар «Актуальні проблеми психічного здоров’я українського народу у воєнний і повоєнний час» – 16.11.2023

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ВІДДІЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ІМЕНІ Г.С. КОСТЮКА НАПН УКРАЇНИ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ НАПН УКРАЇНИ ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ ІМЕНІ МИКОЛИ ЯРМАЧЕНКА НАПН УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРАКТИЧНОЇ Читати далі …

Анонс – Відкрита лекція в рамках просвітницького проекту АППУ НАПНУ “Експертний клуб”: “Ставлення до кіборгів. Як говорити з дітьми про кіборгів?” – 25.10.2023

Шановні колеги! Запрошуємо вас на чергову відкриту лекцію в рамках просвітницького проекту Асоціації політичних психологів України та Інституту соціальної та політичної психології НАПН України – “Експертний клуб” “Ставлення до кіборгів. Як говорити з дітьми про кіборгів?” 25 жовтня 2023 року, 15.00 Ви Читати далі …

Анонс – ІІ Круглий стіл «Проблеми розвитку ідентичності особистості в освітньому просторі» (PDPIES) – 19.10.2023

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Факультет психології Кафедра соціальної психології ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ НАПН УКРАЇНИ Лабораторія психології політичної поведінки молоді ІІ Круглий стіл  «Проблеми розвитку ідентичності особистості в освітньому просторі» (PDPIES) 19 жовтня 2023 року, Київ Шановні Читати далі …

Анонс – Круглий стіл “Мирні та воєнні виміри соціальної згуртованості: практика та механізми досягнення” – 20.11.2023

 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ЛАБОРАТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ, ПОЛІТОЛОГІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН КАФЕДРА ПОЛІТОЛОГІЇ ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти Читати далі …

Оголошено набір на навчання методу SEE FAR CBT

Оголошується наступний набір в групу по навчанню методу SEE FAR CBT – протоколу лікування ПТСР та проблем, пов’язаних із тривогою. Підготовлений навчальний курс прирівнюється до підвищення кваліфікації (1 кредит ЄКТС) і підтверджується сертифікатом. Учасниками навчання можуть стати психологи (кваліфікаційний рівень Читати далі …

Віталій Олександрович Татенко (1947-2023 рр.)

Віталія Олександровича Татенка знають не лише у кожному куточку нашої країни, а й далеко за її межами. Він залишив по собі величезну наукову школу. Десятки аспірантів і докторантів, сотні колег-науковців, тисячі психологів – дослідників і практиків – мали в його Читати далі …

«Дискурс-аналіз соціальних течій»

Курс побудовано з опорою на методологію критичного дискурс аналізу,  де дискурс розглядається як комунікативний ресурс,  що забезпечує  формування і відтворення нерівного розподілу влади між соціальними групами. Дискурсивні  практики аналізуються з позиції вироблених ними ідеологічних ефектів, –  того, як вони формують Читати далі …

«Аналіз соціальних даних: методологія, дескриптивна статистика, алгоритми»

Курс включає  розгляд низки методологічних положень, пов’язаних з  особливостями постановки  дослідницьких завдань у соціальних орієнтованих дисциплінах, формує уявлення про  зв’язок емпіричних соціальних досліджень з математичною статистикою, розкриває специфіку застосування алгоритмів аналізу даних  в соціальних площинах знання. Відібрано методи, найбільш адекватні Читати далі …

«Психологія Публічної та Переговорної діяльності»

Курс включає в себе серію психологічних тренінгів для фахівців, що по роду своєї діяльності займаються переговорами, презентацією та продажами. Засвоєння матеріалів курсу передбачає розвиток навичок діагностування різних планів публічних виступів, навичок підготовки та проведення презентаційних заходів, роботу з запитаннями та Читати далі …

«Психологія Влади та Впливу в управлінській діяльності»

Курс включає в себе серію психологічних тренінгів для управлінців різного рівня комерційних та державних структур. Програма курсу орієнтована на засвоєння та відпрацювання навичок ефективного використання психологічного інструментарію задля управління колективом та вирішення завдань групової та індивідуальної діяльності. Ознайомлення з матеріалами Читати далі …

Оголошено конкурс на заміщення посад

Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення посад: Лабораторія методології психосоціальних і політико-психологічних досліджень: завідувача лабораторії – 1; головного наукового співробітника – 1. Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення. Особи, Читати далі …

Українська психологія. ХХІ століття. Початок. (Дні української психології в Берліні): матеріали науково-практичної конференції

Українська психологія. ХХІ століття. Початок. (Дні української психології в Берліні): матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 27-28 квітня 2023 року: Зб. матеріалів // За ред. В.Г. Панка. Київ: 2023. 507  с. (електронне наукове видання) У збірнику матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною Читати далі …

Постреліз – науковий семінар «Медіаосвіта як чинник соціалізації особистості в умовах системних змін»

4 листопада  2022 р. у Києві відбувся онлайн науковий семінар «Медіаосвіта як чинник соціалізації особистості в умовах системних змін». Згідно з програмою співпраці НАН України і НАПН України організували семінар три академічні інститути: Інститут соціології НАН України, Інститут психології ім.Г.С.Костюка Читати далі …

Нове покоління українського політикуму в умовах війни та повоєнних суспільних трансформацій – Круглий стіл

15 листопада 2022 року відбудеться круглий стіл на тему “Нове покоління українського політикуму в умовах війни та повоєнних суспільних трансформацій”. Захід організовано Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України спільно з Інститутом політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН Читати далі …

Медіаосвіта як чинник соціалізації особистості в умовах системних змін: науковий семінар НАН України і НАПН України

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у Науковому семінарі НАН України і НАПН України «Медіаосвіта як чинник соціалізації особистості в умовах системних змін», який відбудеться 4 листопада з 10:00 до 14:00 на платформі Zoom Семінар присвячено представленню результатів соціологічних і психологічних досліджень сучасного Читати далі …

Соціально-психологічні та психолого-педагогічні засади організації медіаосвіти молоді: монографія

Колективну монографію підготовлено в межах виконання науково-дослідної роботи «Соціально-психологічні та психолого-педагогічні засади організації медіаосвіти молоді», що виконувалася лабораторією психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України протягом 2014–2016 рр. Розглянуто соціально-психологічні та психолого-педагогічні засади організації медіаосвіти Читати далі …

Матеріали Всеукраїнського круглого столу “Психологія російсько-української війни: внутрішній погляд”

Психологія російсько-української війни: внутрішній погляд [Електронний ресурс] : матеріали Всеукраїнського круглого столу (7 квітня 2022 року) / за наук. ред. М. Слюсаревського, С. Чуніхіної, Л. Найдьонової; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології, Асоціація політичних психологів України. Читати далі …

2022 – Прес-реліз – Дослідження психологічного стану населення в умовах повномасштабної війни

12 вересня 2022 року на прес-конференції в Interfax Благодійний фонд адаптації до мирного життя “Майнді” та компанія Kantar Україна, що є експертом у сфері маркетингових даних та аналітики, спільно з Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України оприлюднили результати всеукраїнського Читати далі …

Вітаємо нових аспірантів!

За результатами складання вступних іспитів рішенням Приймальної комісії (Протокол №4 від 22.08.2022) до аспірантури Інституту соціальної та політичної психології НАПН України зараховано: Бялоновича Сергія Володимировича (внутрішньовідомчий бюджет) Казначеєва Максима Вячеславовича (внутрішньовідомчий бюджет) Хаперець Віту Сергіївну (внутрішньовідомчий бюджет) Рекомендувано до зарахування Читати далі …

Триває прийом документів в аспірантуру

Запрошуємо на навчання в аспірантурі за спеціальністю “053 Психологія”! У 2022 році Інститут соціальної та політичної психології НАПН України прийме на навчання за кошти державного бюджету (за державним замовленням) три особи – в аспірантуру, одну особу – в докторантуру. Всього ліцензований Читати далі …

Пост-реліз – Круглий стіл «Міжгрупова взаємодія в умовах війни: ідентичності, картини світу, долання травми»

09 червня 2022 року відбувся Круглий стіл «Міжгрупова взаємодія в умовах війни: ідентичності, картини світу, долання травми». Круглий стіл проходив в онлайн- та офлайн-форматах, на платформі ZOOM та в приміщенні Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Організатором Круглого столу, Читати далі …

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції – «Публічне управління та адміністрування в умовах війни і в поствоєнний період в Україні» – Том 1

Публічне управління та адміністрування в умовах війни і в поствоєнний період в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. у трьох томах, м. Київ, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 15-28 квітня 2022 р.; ред. колегія : І.О. Дегтярьова, В.С. Куйбіда, Читати далі …

Створено спеціалізовану разову вчену раду для захисту дисертації «Соціально-психологічні стратегії життєвої успішності внутрішньо переміщених осіб»

Для захисту дисертації «Соціально-психологічні стратегії життєвої успішності внутрішньо переміщених осіб» здобувача ступеня доктора філософії з галузі знань 053 – Психологія за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи Боровинської І. Є. створено спеціалізовану разову вчену раду (витяг з протоколу № Читати далі …

Соціально-психологічний стан українського суспільства в умовах повномасштабного російського вторгнення: нагальні виклики і відповіді – науково-аналітична доповідь

Науково-аналітична доповідь директора Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, члена-кореспондента НАПН України М. М. Слюсаревського «Соціально-психологічний стан українського суспільства в умовах повномасштабного російського вторгнення: нагальні виклики і відповіді» проголошено під час засідання Президії Національної академії педагогічних наук України 21 Читати далі …