Практичний посібник: Чаплінська Ю. С. «Фільманаліз в роботі психолога» (3,5 д. а., 2019 р.)

Актуальність висвітлення у практичному посібнику проблематики пов’язана з запитами сучасної системи освіти в інноваційних методах і технологій реалізації в освітньому процесі гуманістичної парадигми, взаємозв’язку освіти, навчання, виховання і розвитку особистості. Запропоновані в посібнику підходи реалізації ресурсної медіапсихології  направлені на розвиток Читати далі …

Монографія: Валерія Жовтянська, Ольга Кухарук «Конфліктогенність соціальних уявлень: виклики націєтворенню»

Проблема націєтворення, якій, здавалося б, було приділено достатньо уваги в минулому столітті, у двадцять першому столітті не втрачає гострої актуальності. З одного боку, це пов’язано з так званим «правим поворотом» в ідеологічному житті доволі сталих націй західного світу, в результаті Читати далі …

Навчально-методичний посібник «Медіакультура: викладання в старших класах» (6,0 д. а., 2019 р.)

Актуальність посібника пов’язана з гострим соціальним запитом на підвищення культури споживання медіа в часи гібридної війни, демократичних змін у країні, реформування освіти. Старшокласники не тільки мають бути захищені від деструктивних інформаційних впливів, а й навчитися безпечно та ефективно взаємодіяти з Читати далі …

Монографія: Мирончак К. В. «Зустріч зі смертю: способи організації життєвого досвіду» (2019)

Актуальність монографії обумовлена посиленням у сучасному світі тенденції витіснення смерті із смислового поля культури. Звичайна байдужість, танатологічна некомпетентність, нехтування конструктивним діалогом на тему смерті між суспільством і молодою людиною можуть призводити до негативних, а часом і трагічних наслідків: збільшення кількості Читати далі …