Анотація на монографію – Татенка В. О. – «Соціальна психологія націєтворення: суб’єктно-вчинковий підхід»

У монографії доктора психологічних наук, професора, члена-кореспонбента НАПН України Віталія Олександровича Татенка «Соціальна психологія націєтворення: суб’єктно-вчинковий підхід», підготовленої  за результатами фундаментального наукового дослідження «Націєтворчий та конфліктологічний потенціал форм соціально-психологічного мислення», представлена спроба розробки теоретично-методологічних засад дослідження та конструювання  соціально-психологічного алгоритму організації націєтворчої діяльності народу як її колективного суб’єкта,  що здійснюється ним свідомо, цілеспрямовано, креативно,  відповідально і вчинково.  У можливості скористатися цим алгоритмом вбачається значення результатів виконаної наукової роботи  для теорії і  практики націєтворення.

Зміст публікації може становити інтерес для дослідників процесу становлення нації як соціально-психологічного феномену, викладачів курсів соціальної та політичної психології, студентів, а також усіх тих, хто  бере і готовий брати участь у цьому процесі.