Навчально-методичний посібник «Медіакультура: викладання в старших класах» (6,0 д. а., 2019 р.)

Актуальність посібника пов’язана з гострим соціальним запитом на підвищення культури споживання медіа в часи гібридної війни, демократичних змін у країні, реформування освіти. Старшокласники не тільки мають бути захищені від деструктивних інформаційних впливів, а й навчитися безпечно та ефективно взаємодіяти з медіаресурсами для розв’язання актуальних поточних життєвих завдань.

Навчально-методичний посібник базується на вітчизняній соціально-психологічній моделі медіаосвіти, яка передбачає створення майданчика для дружнього і розвивального паритетного спілкування, обміну досвідом і медіатворчості, завдяки яким формується медіаграмотність і свідома світоглядна позиція взаємодії з медіа.

Навчально-методичний посібник повністю відповідає структурі навчальної програми для учнів 9, 10, 11 класів закладів загальної середньої освіти (три роки навчання), яка має гриф «Схвалено» МОН України (Лист № 221/10-1767 від 04.06.2018 р.). Він складається з розробок занять для кожного класу за чотирма модулями, що забезпечує циклічність розвитку медіакомпетентності учнів у сферах: медіаграмотності, кіберкультури, аудіавізуальної культури, інформаційної культури. Заняття побудовано за принципом мотиваційної відповідності, коли медіаосвіта стає ресурсом розв’язання проблем, які хвилюють старшокласників: як вибрати професію в інформаціно перенасиченому і невизначеному сучасному світі, як визначити свою громадянську позицію, як зберегти здоров’я в умовах підвищених стресових перевантажень.

Учителю пропонуються план уроків, матеріали для учнів і пояснення механізмів розвитку компетентностей, враховано також обмеження і можливість широкої варіабельності занять на запит учнів. У посібнику узагальнено багаторічний досвід експериментального впровадження медіаосвіти.

Навчально-методичний посібник адресовано медіапедагогам, вчителям і методистам для підвищення кваліфікації. Може бути корисним студентам педагогічних спеціальностей.