Татенко В. О. – Монографія – «Соціальна психологія націєтворення: суб’єктно-вчинковий підхід» – 2-ге видання

Татенко В. О. Соціальна психологія націєтворення: суб’єктно-вчинковий підхід : монографія / В. О. Татенко ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2021. – 142 c.

У монографії представлено теоретико-методологічні засади дослідження та конструювання націєтворчої діяльності народу, що здійснюється ним як колективним суб’єктом. Наголошено на свідомому, цілеспрямованому, креативному, відповідальному і вчинковому характері цієї діяльності. Розкрито значення суб’єктно-вчинкового підходу для теорії і практики націєтворення.

Може становити інтерес для дослідників процесу становлення нації, викладачів курсів соціальної та політичної психології, студентів, а також усіх, хто бере і готовий брати участь у процесі націєтворення.

Завантажити: tatenko-mon21
Завантажено разів: 166, розмір: 1.1 MB, дата: 10 Лют. 2022