Титаренко Т. М. – Монографія – 2-ге видання – «Посттравматичне життєтворення: способи досягнення психологічного благополуччя» – Фрагмент

Титаренко Т. М. Посттравматичне життєгворення: способи до­сягнення психологічного благополуччя: монографія / Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та полі­ тичної психології. – Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2022. – 160 с. ISBN 978-966-189-659-7

Монографію присвячено особливостям побудови особистістю власного життя після пережитої травми. Досліджено вплив воєнних травм і травм, пов’язаних з пандемією COVID-19, на зміни в житті людини, особливості осмислення нею власного минулого, теперіш­нього і майбутнього. Виділено ціннісні домінанти, навколо яких ви­ будовується життя під час і після травми, та визначено ландшафти життєтворення, характерні для жінок і чоловіків, представників
різних вікових груп. Розглянуто можливості досягнення психоло­гічного благополуччя в травматичний і посттравматичний періоди та стратегії травмочутливоrо соціально-психологічного супроводу.

Для науковців, викладачів, студентів і аспірантів, психологів­-практиків, соціальних працівників, а також для широкої читацької аудиторії.