Яремчук О. В. – Монографія – «Історична психологія: націєтворчий потенціал»

Яремчук О. В. Історична психологія: націєтворчий потенціал : монографія / О. В. Яремчук ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. – 142 c.

Завантажити: Яремчук2020maketEl
Завантажено разів: 330, розмір: 2.1 MB, дата: 25 Лют. 2021

У монографії уточнено та розвинуто уявлення про структуру і функції націєтворення на
основі історичної пам’яті та принципу мультикультурності, що відобразилось у комплексній
структурно-функціональній моделі націєтворчого та конфліктологічного потенціалу історичної
психології в умовах мультикультурності. Історична психологія в розробленій моделі постає і як
наукова парадигма, спільнота вчених, колективний суб’єкт націєтворення, і як даність, що відбиває
соціально-психологічні особливості історичного досвіду етнокультурних спільнот, які вибудовують
націю. У центрі моделі – ідея консолідації/деконсолідації етнокультурних спільнот у складі нації,
причому вона розгортається на основі принципу мультикультурності, який представлено у двох
взаємопротилежних варіантах: індивідуальний мультикультуралізм – культурна глобалізація.
Полюсність представлених у моделі тенденцій самоініціації/саморуйнування нації відображено в
системі соціально-психологічних механізмів, інтегральним серед яких є механізм спільного вчинку
етнокультурної міфотворчості і, відповідно, дія консолідації в цьому вчинку чи, навпаки, дія розбрату
етнокультурних спільнот. Психоісторичний дискурс політико-психологічної практики
мультикультуралізму в країнах Європейського Союзу підтвердив концептуальну схему
націєтворчого/конфліктологічного потенціалу історичної психології в умовах мультикультурності.
Теоретично обґрунтовано необхідність формування нової якості культурної ідентичності на основі
індивідуального мультикультуралізму як умови діалогу культур у процесі націєтворення, а також
необхідність розроблення відповідних соціально-психологічних технологій.
Адресована науковцям і студентам, що цікавляться проблематикою націєтворення.