Монографія – «Психологічне забезпечення прогнозування соціальних процесів» – Т. Данилова, В. Жовтянська, О. Кухарук, О. Малхазов, О. Суший

У монографії вперше подано обґрунтування теоретичних і методологічних засад психологічного забезпечення соціального прогнозування як науково-теоретичної та предметно-практичної діяльності. Представлено психологічні принципи розроблення стратегій і технологій соціального прогнозування. Запропоновано психологічні підходи до прогнозування соціальних процесів. Окреслено перспективи соціально-психологічного прогнозування процесів повоєнного відновлення України.
Адресовано широкому колу представників соціогуманітарних наук – психологам, соціологам, політологам, соціальним філософам, представникам органів державної влади та управління, а також усім, кого цікавить проблематика досліджень майбутнього та соціального прогнозування.

 

Психологічне забезпечення прогнозування соціальних процесів : монографія / О. Суший (наук. ред.) ; авт. кол.: Т. Данилова, В. Жовтянська, О. Кухарук, О. Малхазов, О. Суший ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД , 2023. – 171 c.