Соціально-психологічні та психолого-педагогічні засади організації медіаосвіти молоді: монографія

Колективну монографію підготовлено в межах виконання науково-дослідної роботи «Соціально-психологічні та психолого-педагогічні засади організації медіаосвіти молоді», що виконувалася лабораторією психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України протягом 2014–2016 рр. Розглянуто соціально-психологічні та психолого-педагогічні засади організації медіаосвіти молоді в умовах посталих перед українським суспільством сучасних викликів, зокрема  інформаційної війни, яка супроводжує гібридний воєнний конфлікт на сході України. Представлено теорію саморегуляції взаємодії особистості з медійним простором; висвітлено особливості стильового підходу в медіапсихологічних дослідженнях, який має забезпечити індивідуалізацію медіаосвіти. Проаналізовано найкращі практики медіаосвіти з досвіду всеукраїнського медіаосвітнього експерименту, наведено корисні практичні рекомендації щодо розгортання масової медіаосвіти в Україні.

Для викладачів, учителів, шкільних психологів, дослідників, студентів, усіх, хто цікавиться впливом медіа на молоде покоління.

Соціально-психологічні та психолого-педагогічні засади організації медіаосвіти молоді : [монографія] / Л. А. Найдьонова, О. Л. Вознесенська, Г. В. Мироненко, М. І. Найдьонов, Н. О. Обухова, Ю. С. Чаплінська, Н. І. Череповська, Н. С. Шишко ; за ред. Л. А. Найдьонової ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соці­альної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2022. –  278 с.

Завантажити можна тут