Монографія – «Колективна інтуїція у прогнозуванні соціальних явищ» – Татенко В. О.

У монографії представлено результати психологічного дослідження колективної інтуїції як механізму прогнозування соціальних явищ. Здійснено аналіз проблемних моментів у розумінні природи інтуїтивної активності людини. В основу формування уявлень про сутність інтуїтивного покладено категорії несвідомого та ірраціонального. Запропоновано авторське концептуальне тлумачення поняття «колективна інтуїція», визначено чинники та умови її ефективного функціонування в ролі соціально-психологічного механізму прогнозування соціальних явищ. Обґрунтовано теоретико-методологічні засади соціально-психологічного дослідження участі колективної інтуїції в процесі прогнозування соціальних явищ.

Для дослідників, викладачів, студентів, а також широкого кола читачів, які виявляють інтерес до дослідження феноменів колективної психіки і проблем пізнання майбутнього.

 

Колективна інтуїція у прогнозуванні соціальних явищ : монографія / В. О. Татенко ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД , 2023. – 100 с.