Методичні рекомендації – «Третинна профілактика суїцидів у закладі освіти: соціально-психологічні технології кризової взаємодії педагогічної спільноти, сім’ї, громади»

Третинна профілактика суїцидів у закладі освіти: соціально-психологічні технології кризової взаємодії педагогічної спільноти, сім’ї, громади : методичні рекомендації / [С. Л. Чуніхіна, Л. А. Найдьонова, Л. Г. Чорна, С. Л. Кравчук, Н. Ф. Умеренкова, Л. В. Никоненко, В. Ю. Вінков] ; за ред. С. Л. Чуніхіної ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2022. – 144 с.

ISBN 978-966-189-693-1

У методичних рекомендаціях представлено модель кризової взаємодії суб’єктів освітнього процесу з питань третинної профілактики (поственції) суїциду або його спроби в закладі освіти. Модель розроблено за результатами емпіричного дослідження актуальних запитів освітян і на основі аналізу описаних у науковій літературі найкращих світових практик. Надано деталізований опис соціально-психологічних технологій кризової взаємодії педагогічної спільноти, сім’ї і громади на кожному з етапів реалізації заходів третинної профілактики (поственції) суїцидів у закладі освіти. Це технології: оцінювання готовності закладу освіти до реалізації поственційних заходів у разі суїциду або його спроби; неіндуктивного і нетравматичного повідомлення про суїцид у міжособовій комунікації та медіасередовищі; оцінювання і підтримки вітальності свідків суїциду. Представлено сучасні підходи до виявлення суїцидальних тенденцій у вихованців закладу освіти в умовах дистанційного навчання і стратегії подолання важких почуттів в індивідуальній та колективній реакції на суїцид або його спробу в закладі освіти.

Адресовано вчителям, психологам-практикам, соціальним педагогам, управлінцям, викладачам, студентам, учням, батькам, представникам громадських організацій та широкому колу зацікавлених цією проблематикою читачів.