Навчальна програма для системи післядипломної освіти за напрямом «Державне управління» – «Соціально-психологічні проблеми взаємодії спільнотних ідентичностей під впливом воєнних дій»

Губеладзе, І.Г., Діброва, В.А. (2024). Соціально-психологічні проблеми взаємодії спільнотних ідентичностей під впливом воєнних дій. Навчальна програма для системи післядипломної освіти за напрямом «Державне управління». К.: Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. 26 с.

Рекомендовано до друку вченою радою Інституту соціальної та політичної психології НАПН України,протокол No 03/24 від 29 лютого 2024 року

 

Рецензенти:
О. М. Кочубейник, доктор психологічних наук;
Н. М. Теслик, кандидат психологічних наук

Навчальна програма «Соціально-психологічні проблеми взаємодії спільнотних ідентичностей під впливом воєнних дій» для системи післядипломної освіти за напрямом «Державне управління» спрямована на розгляд актуальних питань множинності українських спільнотних ідентичностей та варіантів їхньої взаємодії під впливом воєнних дій.

Матеріали навчальної програми розроблено з урахуванням сучасних теоретичних напрацювань, пов’язаних із проблемами соціально-психологічного підходу до вивчення ідентичності, видів ідентичностей, їхньої взаємодії під впливом воєнних дій.

Адресована слухачам курсів системи післядипломної освіти за напрямом «Державне управління» та іншим фахівцям, які опікуються проблемою ідентичностей.