Методичні рекомендації – «Поственція суїциду (буліциду): робота з колективом закладу освіти» – С. Л. Чуніхіна, Л. А. Найдьонова, Н. Ф. Умеренкова

Поственція суїциду (буліциду): робота з колективом закладу освіти: методичні рекомендації / за ред. С. Л. Чуніхіної, Л. А. Найдьонової, Н. Ф. Умеренкової ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2022. – 76 с.

У методичних рекомендаціях представлено психологічно обґрунтовану модель поственційного супроводу колективу закладу освіти, у якому трапилися суїцид (буліцид) або його спроба. Досліджено чинники розвитку у жертв булінгу суїцидальної тенденції та психологічні засоби її припинення. Запропоновано моделькризового втручання у випадку булінгу (кібербулінгу), яка містить чотири складові: інформування; декларування нових правил; моніторинг соціально-психологічних процесів у закладі освіти; реагування на випадки насильства та профілактика самоушкоджувальної поведінки. На основі наукових уявлень про особливості колективного проживання травматичного досвіду в закладі освіти означено напрями запобігання розвитку індуктивних ефектів від суїциду (буліциду) або його спроби, зокрема у вигляді суїцидальних кластерів. Сформовано принципи і вимоги до комунікації щодо суїциду (буліциду) або його спроби в закладі освіти.

Адресовано вчителям, психологам-практикам, соціальним педагогам, управлінцям, викладачам, студентам, учням, батькам, представникам громадських організацій та широкому колу зацікавлених цією проблематикою читачів.