Програма курсу підвищення кваліфікації – «Превенція і поственція суїцидів, пов’язаних із булінгом (кібербулінгом) у закладах освіти» – С. Л. Чуніхіна, Н. Ф. Умеренкова

Чуніхіна С. Л. Превенція і поственція суїцидів, пов’язаних із булінгом (кібербулінгом) у закладах освіти : Програма курсу підвищення кваліфікації для психологів, соціальних педагогів керівників та заступників керівників закладів освіти / С. Л. Чуніхіна, Н. Ф. Умеренкова; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної соціальної та політичної психології. – Кропивницький, 2022. – 29 с.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Самогубство залишається однією з найбільш розповсюджених причин загибелі дітей та підлітків в усьому світі. За даними ЮНІСЕФ, для юнаків та юнок віком 15-19 років самогубство є третьою за частотою причиною смерті. Близько 15% підлітків у країнах з низьким та середнім рівнем доходів має думки про самогубство. За інформацією Уповноваженої Верховної ради з прав людини, за перших п’ять місяців 2021 р. року неповнолітні особи вчинили 150 спроб самогубств та 56 суїцидів. Ці випадки найчастіше трапляються серед вікової групи 14-17 років. Серед основних причин здійснення дітьми суїциду називаються стосунки в сім’ї та проблемні стосунки з однолітками (булінг), у тому числі з використанням інтернет-технологій (Денісова, 2021).

Суїцидальні спроби в житті дитини або підлітка, завершені і незавершені, чинять потужний травмівний вплив як на самого суїциданта, так і на його/її оточення – родину, друзів, однокласників, педагогів, громаду в цілому. Кожний суїцид у середньому торкається 135 інших осіб. Цей травмівний вплив може мати досить важкі наслідки у вигляді суїцидальних «епідемій», ПТСР та інших психічних розладів, негативно впливаючи на здоров’я, благополуччя та продуктивний потенціал громад (Cerel et al.,2019).

Результати опитування фахівців психологічної служби системи освіти України (n=132) демонструють потребу у підвищенні кваліфікації в сфері поственційного супроводу, зокрема 60% хотіли б покращити свої уміння в наданні першої психологічної допомоги дитині після спроби суїциду та психологічному супроводі дитини, що переживає стан безпорадності. Понад половину опитаних потребують алгоритму реагування в перші 24 години після суїциду, що трапився в закладі освіти (54,5%), та підвищення кваліфікації в сфері консультування батьків, чиї діти мають знижену вітальність або перебувають на різних фазах суїцидальної тенденції (52,3%). Ще близько половини респондентів (49,2%) хотіли б покращити свою здатність допомагати дитині в стані тимчасового емоційного розладу (погіршення настрою, тривалі негативні переживання, субдепресивні стани тощо) (Найдьонова, Чуніхіна, Умеренкова, 2021).

Фокус-групи за участю фахівців психологічної служби системи освіти та представників дирекцій закладів загальної середньої освіти міста Києва, які було проведено у 2021 році (загалом 25 учасників) також засвідчують актуальність запиту на розробку конкретних протоколів дій, за якими можна діяти у випадку суїциду або його спроби в закладі освіти (Найдьнова, Чуніхіна, Умеренкова, 2021).

Існують численні наукові, у тому числі міждисциплінарні та кроскультурні дослідження та розробки, спрямовані на роботу із суїцидентом – ранню діагностику, профілактику, кризове втручання, психологічний супровід, психотерапевтичну допомогу. Між тип впливу суїцидальних ризиків на групи і громади, а також здійсненню групової превенції та поственції самогубств приділяється значно менше уваги.

Дефіцит комплексного психологічного супроводу груп і громад, що стикаються із проблемою дитячого або юнацького суїциду, є найбільш відчутним у закладах освіти. Відсутність необхідних компетенцій щодо здійснення поственції суїцидів у працівників закладів освіти та членів родин учнівської молоді накладається на той не завжди очевидний факт, що в разі вчинення учнем закладу спроби самогубства, чи скоєння самогубства, всі вони можуть бути постраждалими особами і також потребувати фахового супроводу.

Даний курс адресовано, передусім, представникам закладів освіти, які стикаються або можуть зіштовхнутися із суїцидальними ризиками учнів. Курс спрямовано на формування цілісного бачення принципів та основ профілактики суїцидів та психологічного супроводу постраждалих осіб. По завершенню даного курсу слухачі отримають чітке розуміння того, які дії вони можуть і мають виконувати в рамках своїх функціональних та/або посадових обов’язків безпосередньо в закладі освіти, за якою допомогою та підтримкою і куди вони можуть і мають звернутися у разі виникнення суїцидальної кризи.

Завантажити: chuumer-prg2022
Завантажено разів: 221, розмір: 253.6 KB, дата: 03 Лис. 2022