Навчальна програма: «Соціально-психологічні проблеми адаптації спільноти до кризових умов»

Коробка Л. М. Соціально-психологічні проблеми адаптації спільноти до кризових умов [Електронний ресурс]: навч. програма (для системи післядиплом. пед. освіти) / Л. М. Коробка ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. К., 2018.

Навчальна програма підготовлена для системи післядипломної педагогічної освіти. Матеріали навчальної програми розроблено з урахуванням  сучасних теоретичних напрацювань із проблеми адаптації в психологічній науці та практики надання соціально-психологічної підтримки різним групам населення, що переживають наслідки травматичних подій.

Програма відображає зв’язок дисципліни з базисними і профільними дисциплінами: загальною, соціальною та віковою психологією, психологічним консультуванням та психокорекцією.

Завантажити: Laboratory3 report
Завантажено разів: 149, розмір: 587.2 KB, дата: 20 Бер. 2019