Методичні рекомендації – «Розвиток медіаосвіти в територіальній громаді: шляхи подолання психологічних наслідків війни» – Найдьонова Л. А.

Узагальнено практику світового досвіду поетапного зцілення повоєнних громад, що може бути застосовано для деокупованих громад. Описано послідовність фаз відновлення розірваної війною громади та завдання інформаційно-психологічного виміру. Розкрито реабілітаційний потенціал медіаосвіти в громаді на різних фазах зцілення і для протидії наслідкам Читати далі …

Методичні рекомендації – «Cоціально-психологічні інструменти промоції здорового способу життя»

Cоціально-психологічні інструменти промоції здорового способу життя [Електронний ресурс] : методичні рекомендації / за наук. ред. М. С. Дворник / Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2024. – 105 c. У методичних рекомендаціях Читати далі …

Навчальна програма для системи післядипломної освіти за напрямом «Державне управління» – «Соціально-психологічні проблеми взаємодії спільнотних ідентичностей під впливом воєнних дій»

Губеладзе, І.Г., Діброва, В.А. (2024). Соціально-психологічні проблеми взаємодії спільнотних ідентичностей під впливом воєнних дій. Навчальна програма для системи післядипломної освіти за напрямом «Державне управління». К.: Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. 26 с. Рекомендовано до друку Читати далі …

Пам’ятка для батьків – «Як говорити з дітьми про кіборгів?»

Чаплінська Ю. Як говорити з дітьми про кіборгів? Пам’ятка для батьків / Юлія Чаплінська. – Київ, 2023. – 28 с. У пам’ятці наведено корисні поради та підказки для батьків, як говорити з дітьми про кіборгів – людей, які мають роботизовані Читати далі …

Пам’ятка для дітей – «Хто такі кіборги?»

Чаплінська Ю. Хто такі кіборги? Пам’ятка для дітей / Юлія Чаплінська. – Київ, 2023. – 28 с.   Цю пам’ятку створено для дітей віком від 8 років для того, щоб допомогти їм дослідити унікальний світ кіборгів – людей, які мають роботизовані Читати далі …

Методичні рекомендації – «Ґендерна чутливість в освіті: управлінський аспект»

Ґендерна чутливість в освіті: управлінський аспект: методичні рекомендації / О. Т. Плетка. – К.: ІСПП НАПН України, 2023. – 25 с. ISBN 978-617-8352-11-0 Ґендерна чутливість в освіті – важлива ланка формування здорового колективу та розвитку ґендерної рівноваги у всіх сферах соціального життя. Читати далі …

Програма спецкурсу – «Психологія міжгрупової взаємодії»

Психологія міжгрупової взаємодії : Програма спецкурсу для магістрів та аспірантів закладів вищої освіти психологічного та педагогічного профілів, слухачів інститутів післядипломної педагогічної освіти та інших форм підвищення кваліфікації / Л. Чорна, П. Горностай, О. Яремчук, В. Вус, О. Коробанова, О. Плетка; Читати далі …

Методичні рекомендації – «Третинна профілактика суїцидів у закладі освіти: соціально-психологічні технології кризової взаємодії педагогічної спільноти, сім’ї, громади»

Третинна профілактика суїцидів у закладі освіти: соціально-психологічні технології кризової взаємодії педагогічної спільноти, сім’ї, громади : методичні рекомендації / [С. Л. Чуніхіна, Л. А. Найдьонова, Л. Г. Чорна, С. Л. Кравчук, Н. Ф. Умеренкова, Л. В. Никоненко, В. Ю. Вінков] ; Читати далі …

Навчальна програма – «Основи психології соціального прогнозування: робоча програма навчальної дисципліни» – О. В. Суший, Т. В. Данилова, В. В. Жовтянська, О. Ю. Кухарук, О. Р. Малхазов, В. О. Татенко

Основи психології соціального прогнозування: робоча програма навчальної дисципліни: третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти, система післядипломної освіти; спеціальність 053 «Психологія»; галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки / [за наук. ред. О. В. Суший ; розробники: О. В. Суший, Т. В. Данилова, В. В. Жовтянська, О. Ю. Кухарук, О. Р. Малхазов, В. О. Татенко] ; Національна Читати далі …

Програма – «Стандартний протокол проведення медіапсихологічної експертизи аудіовізуальної продукції» – Ю. С. Чаплінська, Л. А. Найдьонова, Т. А. Тамакова

Стандартний протокол проведення медіапсихологічної експертизи аудіовізуальної продукції / Ю. С. Чаплінська, Л. А. Найдьонова, Т. А. Тамакова та ін. ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2022. – 43 с. Стандартний протокол Читати далі …

Методичні рекомендації – «Проведення медіапсихологічної експертизи заподіяння аудіовізуальною продукцією шкоди психологічному здоров’ю та благополуччю дитини» – Л. А. Найдьонова, Ю. С. Чаплінська, К. Ю. Кузін

Методичні рекомендації щодо проведення медіапсихологічної експертизи заподіяння аудіовізуальною продукцією шкоди психологічному здоров’ю та благополуччю дитини / Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології ; Л. А. Найдьонова, Ю. С. Чаплінська, К. Ю. Кузін. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, Читати далі …

Програма курсу підвищення кваліфікації – «Превенція і поственція суїцидів, пов’язаних із булінгом (кібербулінгом) у закладах освіти» – С. Л. Чуніхіна, Н. Ф. Умеренкова

Чуніхіна С. Л. Превенція і поственція суїцидів, пов’язаних із булінгом (кібербулінгом) у закладах освіти : Програма курсу підвищення кваліфікації для психологів, соціальних педагогів керівників та заступників керівників закладів освіти / С. Л. Чуніхіна, Н. Ф. Умеренкова; Національна академія педагогічних наук Читати далі …

Методичні рекомендації – «Поственція суїциду (буліциду): робота з колективом закладу освіти» – С. Л. Чуніхіна, Л. А. Найдьонова, Н. Ф. Умеренкова

Поственція суїциду (буліциду): робота з колективом закладу освіти: методичні рекомендації / за ред. С. Л. Чуніхіної, Л. А. Найдьонової, Н. Ф. Умеренкової ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2022. – 76 с. Читати далі …

Методичні рекомендації – «Забезпечення соціально-психологічної підтримки громадськістю профільної 12-річної школи» – Капустюк О. М., Петренко І. В.

Капустюк О. М., Петренко І. В. Забезпечення соціально-психологічної підтримки громадськістю профільної 12-річної школи : методичні рекомендації / Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. Кропивницький, 2022. 54 с. Методичні рекомендації підготовлено за результатами виконання наукової роботи за Читати далі …

Методичні рекомендації – «Соціально-психологічне супроводження діалогу між учасниками реформування загальної середньої освіти» – Л. І. Гриценок, О. М. Капустюк

Гриценок Л. І. Соціально-психологічне супроводження діалогу між учасниками реформування загальної середньої освіти : методичні рекомендації / Л. І. Гриценок, О. М. Капустюк ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2022. – 76 Читати далі …

Методичні рекомендації: «Медіаконтент як засіб розвитку громадянської компетентності молоді»

Остапенко І. В. Медіаконтент як засіб розвитку громадянської компетентності молоді : методичні рекомендації / І. В. Остапенко ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2022. – 36 с. У методичних рекомендаціях висвітлено потенціал розвитку громадянської компетентності молоді засобами Читати далі …

Методичні рекомендації – «Соціально-психологічні засоби підвищення толерантності до інакшості і різноманіття в освітньому середовищі»

У методичних рекомендаціях представлено соціально-психологічні засоби підвищення толерантності до інакшості в освітньому середовищі та протидії стигматизації в контексті проблеми майнової нерівності, гендерних аспектів стигматизації, кібербулігу і дискримінації в медіапросторі. Проблематика представлених в методичних рекомендаціях матеріалів є актуальною для освітньої та Читати далі …

Навчальна програма – «Соціально-психологічні проблеми стигматизації у сфері освіти»

Навчальну програму “Соціально-психологічні проблеми стигматизації у сфері освіти” підготовлено для системи післядипломної педагогічної освіти та спрямовано на розгляд актуальних питань, що стосуються соціально-психологічних проблем стигматизації, соціально-педагогічної і психологічної підтримки представників груп, меншин, які зазнають стигматизації в різних освітніх середовищах; проблем Читати далі …

Методичні рекомендації: «Забезпечення соціально-психологічної підтримки громадськістю профільної 12-річної школи» – Капустюк О. М., Петренко І. В.

Капустюк О. М., Петренко І. В. Забезпечення соціально-психологічної підтримки громадськістю профільної 12-річної школи: методичні рекомендації / Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. Київ, 2021. 53 с.   Методичні рекомендації підготовлено за результатами виконання наукової роботи за Читати далі …

Лазоренко Б.П. – Навчальна програма – “Як здійснювати соціально-психологічний супровід ветеранів, волонтерів та ВПО в умовах переходу від війни до миру”

Завантажити: Навчальна програма “Як здійснювати соціально-психологічний супровід ветеранів, волонтерів та ВПО в умовах переходу від війни до миру”  

Найдьонова Л.А. – Методичні рекомендації – «Діагностика булінгу і кібербулінгу»

Діагностика булінгу і кібербулінгу: методичні рекомендації / Любов Антонівна Найдьонова; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Вид. 2-ге, доп. – 2020. – 105 с.

Методичні рекомендації: «Подолання негативних наслідків належності до неефективних субкультур: соціально-психологічний тренінг»

Методичні рекомендації За наук. ред. В. О. Васютинського Київ – 2016 Подолання негативних наслідків належності до неефектив- них субкультур: соціально-психологічний тренінг : метод. рекомендації / Т. І. Бєлавіна, В. О. Васютинський, В. Ю. Вінков та ін. ; за ред. В. Читати далі …

Методичні рекомендації: «Способи підвищення соціально-адаптивних можливостей людини в умовах переживання наслідків травматичних подій»

Методичні рекомендації За наук. ред. Т. М. Титаренко Кропивницький – 2017 Способи підвищення соціально-адаптивних можливостей лю- дини в умовах переживання наслідків травматичних подій : методичні рекомендації / Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології ; за наук. Читати далі …

Методичні рекомендації: «Методи групової роботи в системі освіти»

Методичні рекомендації За наук. ред. доктора психологічних наук П. П. Горностая Київ – 2017 Методи групової роботи в системі освіти : методичні рекомендації / [П. П. Горностай, В. В. Горбунова, О. Л. Коробанова, О. Т. Плетка, Г. В. Циганенко, Л. Читати далі …