Найдьонова Л.А. – Методичні рекомендації – «Діагностика булінгу і кібербулінгу»

Діагностика булінгу і кібербулінгу: методичні рекомендації / Любов Антонівна Найдьонова; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Вид. 2-ге, доп. – 2020. – 105 с.

Методичні рекомендації: «Подолання негативних наслідків належності до неефективних субкультур: соціально-психологічний тренінг»

Методичні рекомендації За наук. ред. В. О. Васютинського Київ – 2016 Подолання негативних наслідків належності до неефектив- них субкультур: соціально-психологічний тренінг : метод. рекомендації / Т. І. Бєлавіна, В. О. Васютинський, В. Ю. Вінков та ін. ; за ред. В. Читати далі …

Методичні рекомендації: «Способи підвищення соціально-адаптивних можливостей людини в умовах переживання наслідків травматичних подій»

Методичні рекомендації За наук. ред. Т. М. Титаренко Кропивницький – 2017 Способи підвищення соціально-адаптивних можливостей лю- дини в умовах переживання наслідків травматичних подій : методичні рекомендації / Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології ; за наук. Читати далі …

Методичні рекомендації: «Методи групової роботи в системі освіти»

Методичні рекомендації За наук. ред. доктора психологічних наук П. П. Горностая Київ – 2017 Методи групової роботи в системі освіти : методичні рекомендації / [П. П. Горностай, В. В. Горбунова, О. Л. Коробанова, О. Т. Плетка, Г. В. Циганенко, Л. Читати далі …

Методичні рекомендації «Психологічні засоби колективного подолання наслідків воєнного конфлікту»

У методичних рекомендаціях представлено соціально-психологічні засоби активізації ресурсів підвищення адаптивності спільноти до наслідків воєнного конфлікту на основі моделей: зміцнення громадського здоров’я, опрацювання травматичного досвіду, застосування медіапрактик, родинної взаємодії, трансформації соціального капіталу, ціннісного порозуміння. Проблематика представлених у методичних рекомендаціях матеріалів є Читати далі …

Навчальна програма: «Соціально-психологічні проблеми адаптації спільноти до кризових умов»

Коробка Л. М. Соціально-психологічні проблеми адаптації спільноти до кризових умов [Електронний ресурс]: навч. програма (для системи післядиплом. пед. освіти) / Л. М. Коробка ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. К., 2018. Навчальна програма підготовлена для системи післядипломної педагогічної Читати далі …