Методичні рекомендації – «Проведення медіапсихологічної експертизи заподіяння аудіовізуальною продукцією шкоди психологічному здоров’ю та благополуччю дитини» – Л. А. Найдьонова, Ю. С. Чаплінська, К. Ю. Кузін

Методичні рекомендації щодо проведення медіапсихологічної експертизи заподіяння аудіовізуальною продукцією шкоди психологічному здоров’ю та благополуччю дитини / Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології ; Л. А. Найдьонова,
Ю. С. Чаплінська, К. Ю. Кузін. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2022. – 66 с.

Методичні рекомендації, розроблені в межах наукового дослідження “Критерії заподіяння аудіовізуальною продукцією негативного впливу на психологічне благополуччя дітей різного віку” (Постанова Президії НАПН України № 1-2/2-13 від 1.02.2021 за договором № 12/6/1-21 МВпр від 01.02.2021), призначаються для використання експертами в медіапсихологічній і медіаосвітній галузях. Пропоновані методики, засновані на положеннях наукової психології і досвіді сучасної практики судово-психологічної експертизи, встановлюють послідовність дій експерта під час вирішення питань, що стосуються психологічного дослідження медіатворів, під кутом зору визначення прихованих у них медіаризиків, заподіяння шкоди здоров’ю та психологічному благополуччю дитини.

Адресуються фахівцям у психологічній та медійній сферах, науковцям, судовим експертам, практичним психологам, медіапсихологам, медіапедагогам, медіавиробникам, спеціалістам із психічного здоров’я, співробітникам судових та правоохоронних органів. Можуть бути використані в системі навчання і підвищення кваліфікації судових експертів, психологів-практиків, медіапсихологів, науковців, спеціалістів із психічного здоров’я, медіавиробників та педагогів, для роботи з батьками в рамках сімейної медіаосвіти для підвищення загального рівня їхніх психологічних компетентностей в умовах інформаційного суспільства.