Методичні рекомендації – «Соціально-психологічне супроводження діалогу між учасниками реформування загальної середньої освіти» – Л. І. Гриценок, О. М. Капустюк

Гриценок Л. І. Соціально-психологічне супроводження діалогу між учасниками реформування загальної середньої освіти : методичні рекомендації / Л. І. Гриценок, О. М. Капустюк ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2022. – 76 c.

Методичні рекомендації підготовлено за результатами виконання наукової роботи за темою «Соціально-психологічне забезпечення підтримки педагогічною спільнотою та громадськістю реформ у сфері загальної середньої освіти». Представлено комплексну соціально-психологічну технологію супроводження діалогу між учасниками реформування освіти – КСПТ «КІТ-ПРО», розроблену й апробовану науковцями лабораторії психології спілкування Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Окреслено умови, принципи і критерії реалізації технології, описано особливості застосування гугл-інструментів для забезпечення експертного оцінювання результатів групової роботи та налагодження ефективного зворотного зв’язку. Надано матеріали для організаторів та фасилітаторів діалогової технології щодо розуміння сутності та суттєвих ознак діалогу і діалогічності як характеристики процесу взаємодії учасників освітнього процесу.
Адресовано вчителям, практичним психологам, соціальним педагогам, управлінцям, викладачам, студентам, учням, батькам, представникам громадських організацій та широкому колу зацікавлених цією проблематикою читачів.