Методичні рекомендації – «Соціально-психологічне супроводження діалогу між учасниками реформування загальної середньої освіти» – Л. І. Гриценок, О. М. Капустюк

Гриценок Л. І. Соціально-психологічне супроводження діалогу між учасниками реформування загальної середньої освіти : методичні рекомендації / Л. І. Гриценок, О. М. Капустюк ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2022. – 76 c.

Методичні рекомендації підготовлено за результатами виконання наукової роботи за темою «Соціально-психологічне забезпечення підтримки педагогічною спільнотою та громадськістю реформ у сфері загальної середньої освіти». Представлено комплексну соціально-психологічну технологію супроводження діалогу між учасниками реформування освіти – КСПТ «КІТ-ПРО», розроблену й апробовану науковцями лабораторії психології спілкування Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Окреслено умови, принципи і критерії реалізації технології, описано особливості застосування гугл-інструментів для забезпечення експертного оцінювання результатів групової роботи та налагодження ефективного зворотного зв’язку. Надано матеріали для організаторів та фасилітаторів діалогової технології щодо розуміння сутності та суттєвих ознак діалогу і діалогічності як характеристики процесу взаємодії учасників освітнього процесу.
Адресовано вчителям, практичним психологам, соціальним педагогам, управлінцям, викладачам, студентам, учням, батькам, представникам громадських організацій та широкому колу зацікавлених цією проблематикою читачів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *