«Дискурс-аналіз соціальних течій»

Курс побудовано з опорою на методологію критичного дискурс аналізу,  де дискурс розглядається як комунікативний ресурс,  що забезпечує  формування і відтворення нерівного розподілу влади між соціальними групами. Дискурсивні  практики аналізуються з позиції вироблених ними ідеологічних ефектів, –  того, як вони формують і відтворюють нерівність в соціальних відносинах, створюють ідентичності шляхом позиціонування і категоріальної класифікації спільнот та осіб, стають інструментом стигматизації або дестигматизації певних груп та людей.

Завдяки опанованим знанням формуються компетентності, пов’язані із аналізом різних соціальних феноменів і політичних процесів, структур і особливостей соціальних відносин, спільнот та спільностей, інститутів суспільства з використанням можливостей і правил методу дискурс-аналізу; виробляється вміння типологізувати й іншим чином узагальнювати теоретичну і емпіричну інформацію при аналізі соціальної дійсності.

Слухачі отримують знання, які дадуть можливість  застосовувати дискурс-аналіз як окремий метод дослідження, а також в комбінації з іншими методами; брати участь в проектних формах роботи і реалізовувати самостійні аналітичні проекти;  представляти результати дослідницької та аналітичної роботи перед професійною та масовою аудиторіями; використовувати соціально-психологічні  знання для вирішення практичних завдань.

Курс  розраховано на студентів та аспірантів, що спеціалізуються у соціальних дисциплінах, а також  на всіх осіб, які бажають отримати уміння ефективно орієнтуватися у соціальних та політичних течіях та особливостях їхнього функціонування.