Українська психологія. ХХІ століття. Початок. (Дні української психології в Берліні): матеріали науково-практичної конференції

Українська психологія. ХХІ століття. Початок. (Дні української психології в Берліні): матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 27-28 квітня 2023 року: Зб. матеріалів // За ред. В.Г. Панка. Київ: 2023. 507  с. (електронне наукове видання)

У збірнику матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю висвітлюються досягнення, актуальні проблеми та перспективи розвитку психологічної науки в Україні на початку ХХІ століття; сучасний стан психологічної практики і прикладної психології та важливі для сьогодення питання професійної підготовки психологів у закладах вищої і післядипломної освіти.

У збірнику представлено доповіді, виголошені на пленарному засіданні, та тези доповідей учасників конференції за секціями.

Матеріали конференції розраховані на вчених-психологів, освітян, управлінців, усіх, хто забезпечує функціонування і розвиток освіти, здійснює її психологічний науково-методичний супровід.

Збірник розміщено в Електронній бібліотеці НАПН України за посиланням https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/735227

Завантажити.