Анонс – ІІ Круглий стіл «Проблеми розвитку ідентичності особистості в освітньому просторі» (PDPIES) – 19.10.2023

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Факультет психології
Кафедра соціальної психології

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ НАПН УКРАЇНИ
Лабораторія психології політичної поведінки молоді

ІІ Круглий стіл 
«Проблеми розвитку ідентичності особистості в освітньому просторі» (PDPIES)
19 жовтня 2023 року, Київ

Шановні колеги!

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ФАКУЛЬТЕТУ ПСИХОЛОГІЇ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ТА ЛАБОРАТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДІ ІНСТИТУТУ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ НАПН УКРАЇНИ

запрошують взяти участь у роботі ІІ Круглого столу «Проблеми розвитку ідентичності особистості в освітньому просторі» (PDPIES).

Круглий стіл відбудеться 19 жовтня 2023 року з 10.00 до 12.00  в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

(м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 2а, факультет психології).

До участі в роботі круглого столу запрошуються провідні науковці, практики, молоді вчені, аспіранти, студенти у галузі психології.

Проведення  ІІ Круглого столу «Проблеми розвитку ідентичності особистості в освітньому просторі» є необхідним  та доцільним з огляду на те, що основними векторами освітньої політики в сучасних умовах визнаються: 1) інтенсифікація межрегіональних та міжнародних контактів та обмінів в освітньому середовищі; 2) розширення застосування української мови в освітній сфері; 3) орієнтація на європейські моделі гармонійного поєднання регіональних та національних особливостей в освітній політиці, що можуть виступати основою для формування української національної ідеї та сприятимуть консолідації суспільства через освітні практики. Відтак існує потреба в детальному вивченні особливостей розвитку ідентичності учнівської та студентської молоді,  дослідженні особливостей проектування майбутнього молоддю та визначенні особливостей її ідентифікації в інтернет-середовищі.  Це дасть змогу визначити стратегічні напрями планування та вибору засобів здійснення державної політики у сфері освіти. Розв`язання зазначених проблем є міждисциплінарним завданням для психологів, соціологів, політологів та освітян. Метою заходу є об`єднання зусиль українських та зарубіжних науковців щодо вирішення проблем корекції впливів державної освітньої політики з урахуванням  особливостей ідентичності молоді  під час війни та у повоєнний період. Проведення круглого столу започатковано в 2022 році, за підсумками якого було прийнято рішення про необхідність організації таких наукових дискусій щорічно.

ОРІЄНТОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КРУГЛОГО СТОЛУ

  • Проблеми становлення та розвитку різних видів ідентичності особистості: національної, етнічної, громадянської, культурної, соціальної, економічної, професійної та політичної
  • Ідентичність в освітньому просторі: імплементація евроінтеграційних ідей
  • Трансформація ідентичності в умовах інтенсифікації міграційних процесів
  • Актуальні тенденції прояву регіональної ідентичності в умовах військових дій
  • Розвиток ідентичності особистості: умови та агенти впливу

Робочі мови круглого столу: українська, англійська.

Пропонуємо такі види роботи круглого столу: доповіді, дискусії, публікація статей.

Форми участі: очна та заочна. Круглий стіл буде проводитись в онлайн-форматі.

Необхідна інформація

Для участі у круглому столі необхідно не пізніше 18.10.2023 р. заповнити заявку у Google-формі за посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/1RNNY_IGNQLDDtKq4bEfkkgySxWdOeqXI7A_mriH bAvY/edit

Можливі 2 варіанти публікації статті:

  • у збірнику матеріалів круглого столу (статтю до 6 сторінок) надсилати до 22.10.2023 (включно) на адресу  oleh.sosniuk@gmail.com
  • у фаховому науковому виданні «Український психологічний журнал» – статтю (від 12 сторінок) на адресу knu.soc_psy@ukr.net

Вимоги до оформлення статті у збірнику матеріалів круглого столу:

Перший рядок, праворуч – прізвище, ім’я по-батькові автора (напівжирним), науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, структурний підрозділ (кафедра, лабораторія, тощо), повна назва установи, де навчається або працює автор, місто, електронна пошта, ORCID. Шрифт Times New Roman № 14.

Через рядок – назва доповіді посередині (великими літерами, без крапки): шрифт Times New Roman № 14, напівжирний.

Через рядок – анотація статті 4-5 рядків та ключові слова (4-6), шрифт Times New Roman № 14, курсив.

Через один інтервал текст статті, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см; шрифт Times New Roman № 14; міжрядковий інтервал 1,5; відступ по тексту – 1,25.

Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел». Оформлюється в APA Style.

Обсяг тексту: до 6 сторінок зі списком використаних джерел.

Умови участі та оплата

Участь та публікація статті у збірнику матеріалів круглого столу безкоштовна
Вартість публікації статті в «Українському психологічному журналі» – 85 грн. За 1 сторінку (від 12 сторінок)

Контактні особи

З усіх питань щодо круглого столу просимо звертатися на електронну адресу oleh.sosniuk@gmail.com  або за телефонами:  Соснюк Олег Петрович  – (050)38-38-902

Остапенко Ірина Віталіївна  – (050)213-61-52

З повагою,

ОРГКОМІТЕТ