«Аналіз соціальних даних: методологія, дескриптивна статистика, алгоритми»

Курс включає  розгляд низки методологічних положень, пов’язаних з  особливостями постановки  дослідницьких завдань у соціальних орієнтованих дисциплінах, формує уявлення про  зв’язок емпіричних соціальних досліджень з математичною статистикою, розкриває специфіку застосування алгоритмів аналізу даних  в соціальних площинах знання.

Відібрано методи, найбільш адекватні потребам соціальних дисциплін – традиційні методи описової статистики і методи аналізу зв’язків  та порівняльного аналізу.

Специфікою курсу є посилена увага до  вивчення зв’язків та відмінностей для  номінальних ознак, що слабо відображено  у вітчизняній літературі.

Курс  розраховано на студентів та аспірантів, що спеціалізуються у соціальних дисциплінах, а також  на всіх осіб, які бажають ефективно вивчати соціальну емпіричну інформацію.