Анонс – Всеукраїнська науково-практична конференція «Український соціум: Політико-психологічний вимір зміни поколінь» – 15.12.2023

15 грудня 2023 р. відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція “Український соціум: Політико-психологічний вимір зміни поколінь”. Організатори конференції – Інститут політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, Асоціація політичних наук України, Асоціація політичних психологів України.

Тематичні напрями роботи конференції

  • Актуальні теоретичні та прикладні проблеми міждисциплінарних досліджень суспільно-політичних трансформацій в Україні в умовах російсько-української війни та повоєнного відновлення.
  • Соціально-психологічні виміри зміни політичних поколінь і маркери формуваннянового політичного покоління в Україні.
  • Динаміка регуляторів політичної поведінки: світоглядних трансформацій, ціннісних пріоритетів, інтересів і потреб громадян.
  • Політична соціалізація та її результати (політичні переконання, політичні цінності, політична участь).
  • Закономірності та механізми міжпоколінної трансляції політичного досвіду, цінностей і смислів. Ідеї соборності, незалежності та територіальної цілісності України – крізь призму зміни поколінь.
  • Проблема ідентичностей: соціально-психологічний, політичний, історичний виміри.
  • Національна історія як історія поколінь. Колективна пам’ять як джерело патріотизму й травматичного досвіду, чинник і засіб суспільної консолідації.
  • Еволюція ціннісних пріоритетів політичних еліт довоєнного та воєнного часу.
  • Громадянське суспільство як чинник формування нової політичної еліти в Україні.
  • Особливості становлення нинішнього й повоєнного покоління українського політикуму: виклики для нової генерації.

Місце проведення: 

м. Київ, вул. Андріївська, 15, к. 34 (актова зала)

Посилання для онлайн-участі:

https://us02web.zoom.us/j/83509720879?pwd=dXVoeXJMQkx0TERQUVNZdEYrRHhaZz09
Ідентифікатор конференції: 835 0972 0879
Код доступу: 006792

Участь в роботі конференції безоплатна.

За результатами роботи конференції планується видання рецензованого збірника наукових праць.

Матеріали для публікації (орієнтовним обсягом до 0,5 д.а.), оформлені згідно з вимогами, надсилаються до 15 грудня 2023 р. (включно) електронною поштою на адресу Оргкомітету з обов’язковим зазначенням назви теми повідомлення: «Покоління 2023». Адреси електронної пошти Оргкомітету для надсилання матеріалів: zoomispp@gmail.com або 23.00.01@ukr.net

Завантажити: Інформаційний лист_Конференція_15.12.23
Завантажено разів: 160, розмір: 204.1 KB, дата: 09 Лис. 2023
Завантажити: ПРОГРАМА_Конференції_15.12.2023
Завантажено разів: 66, розмір: 265.7 KB, дата: 12 Гру. 2023