Пост-реліз – Круглий стіл «Міжгрупова взаємодія в умовах війни: ідентичності, картини світу, долання травми»

09 червня 2022 року відбувся Круглий стіл «Міжгрупова взаємодія в умовах війни: ідентичності, картини світу, долання травми». Круглий стіл проходив в онлайн- та офлайн-форматах, на платформі ZOOM та в приміщенні Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.

Організатором Круглого столу, присвяченого актуальним проблемам міжгрупової взаємодії, стала лабораторія психології малих груп та міжгрупових відносин Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Співорганізатор заходу: Асоціація політичних психологів України.

З вітальним словом до учасників заходу звернулася віце-президент Асоціації політичних психологів України, заступник директора Інституту соціальної та політичної психології НАПН України Світлана Чуніхіна.
У заході взяли участь 74 учасники з різних регіонів України, – науковці, практики, викладачі, педагоги, психологи, соціологи, філософи, соціальні працівники та працівники освітніх установ, представники державних, громадських, приватних організацій і центрів.

Учасники круглого столу заслухали та обговорили низку доповідей. Лідія Чорна, завідувачка лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин ІСПП НАПН України, аналізуючи потенційні ризики та загрози міжгрупових відносин, розкрила механізми міжгрупової взаємодії, які призводять до негативних соціальних явищ: упереджень, дискримінації, дегуманізації, стигматизації, міжгрупової агресії у вигляді війни та геноциду.

Павло Горностай, головний науковий співробітник лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин ІСПП НАПН України, охарактеризував російсько-українську війну як війну ідентичностей великих соціальних груп.
Ціннісно-смисловим аспектам міжгрупової взаємодії присвячені були доповіді ОлександраТкаченка , доцента Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка, та Олени Хохліної, професора кафедри авіаційної психології Національного авіаційного університету.

Ряд доповідей стосувалася надзвичайно важливих прикладних і практичних аспектів міжгрупової взаємодії в умовах війни, які базувалися на емпіричних дослідженнях, а саме: наративам взаємодії між українською та російською спільнотами (Олена Злобіна, завідувачка відділом соціальної психології Інституту соціології НАН України), медіапсихологічним ефектам міжгрупової взаємодії (Любов Найдьонова, заступник директора з наукової роботи ІСПП НАПН України), наданням психологічної допомоги ВПО, мотивації звернення за допомогою та соціально-психологічним механізмам фасилітації звернень за такою допомогою (Андрій Яременко, засновник дослідницької компанії «Active group»).

Червоною ниткою через усі обговорення учасників круглого столу актуальної проблематики міжгрупової взаємодії проходила тема абсолютної різниці картин світу українців і росіян: бачення історії, орієнтація на цінності, розуміння причинно-наслідкових зв’язків подій, мирного співіснування соціальних груп або воєнного розв’язання внутрішньогрупових негараздів за рахунок міжгрупової агресії (Людмила Грицанок, науковий співробітник лабораторії психології спілкування ІСПП НАПН України, Олександр Беспалов, незалежний дослідник, Ірина Остапенко, завідувачка лабораторії психології політичної поведінки молоді ІСПП НАПН України, Ірина Жадан, головний науковий співробітник лабораторії психології політичної поведінки молоді ІСПП НАПН України, Ірина Нестеренко, аспірантка ІСПП НАПН України та інші учасники круглого столу). Питання травматизації, вразливості до інформаційних атак, зцілення, адаптаційних можливостей, вигорання та підтримки психічного здоров’я різних соціальних груп піднімалися як в окремих доповідях учасників круглого столу так і були присутні в дискусіях після кожної із доповідей (Оксана Яремчук, провідний науковий співробітник лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин ІСПП НАПН України, Борис Лазоренко, провідний науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості, Лада Яковицька, професор кафедри авіаційної психології Національного авіаційного
університету та інші учасники круглого столу).

Співробітники лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин НАПН України, старші наукові співробітники Ольга Плетка, Віктор Вус, Ольга Коробанова зосередили увагу своїх доповідей на територіальних
аспектах міжгрупової взаємодії під час війни: територіальній ідентичності та особливостям її вияву, переживанням безпеки та небезпеки умовними соціальними групами, які мешкають на мирних і окупованих територіях, на
територіях, на яких ведуться воєнні дії.

Учасники Круглого столу зазначили, що хоча міжгрупові відносини потенційно й містять виклики мирному співіснуванню різних соціальних груп, але вони необов’язково призводять до таких ганебних соціальних наслідків, як
війна та геноцид. Людство накопичило достатню кількість механізмів здорової конкуренції між групами та встановлення виразної групової помітності в умовах міжгрупової гармонії. Зціленню від колективних травм сприятиме
осмислення історії великих соціальних груп, використання механізмів міжгрупової взаємодії як ресурсів розв’язання глобальних екстраординарних завдань розвитку людства, а не як засобів провокування міжгрупової агресії.
Більш детальну інформацію про проведення Круглого столу «Міжгрупова взаємодія в умовах війни: ідентичності, картини світу, долання травми» розміщено на сайті лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин Інституту соціальної та політичної психології НАПН України http://gorn.kiev.ua/group/table5.html

З програмою заходу можна ознайомитися тут.