Приходько Ю. О., Юрченко В. І. – Навчальний посібник (2020) – «Психологічний словник-довідник» [титул, зміст]

Приходько Ю. О., Юрченко В. І. Психологічний словник-довідник: Навч. посіб., 4-те вид., випр. і доп. – К.: Каравела, 2020. – 418 c.

Завантажити: Prykhodko_Yurchenko_2020_PSYKHOL-SLOVNYK-DOVIDNYK_tytul_zmist
Завантажено разів: 2655, розмір: 5.7 MB, дата: 26 Лют. 2021