Юрченко В. І. – Тези (2019) – «Навчання студентів на дослідницькій основі: досвід підготовки викладачів-дослідників з педагогіки та психології» // Психолого-педагогічні проблеми соціалізації особистості в сучасних умовах : матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, Таврійський нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, 1 березня 2019 р.

Юрченко В. І. Навчання студентів на дослідницькій основі: досвід підготовки викладачів-дослідників з педагогіки та психології / В. І. Юрченко // Психолого-педагогічні проблеми соціалізації особистості в сучасних умовах : матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, Таврійський нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, 1 березня 2019 р. – К.: ТНУ ім. В. І. Вернадського, 2019. – С.107–110.

Проаналізовано досвід підготовки викладачів-дослідників з педагогіки та психології в НПУ імені М.П. Драгоманова на дослідницькій основі. Виділено ознаки навчання на дослідницькій основі та розглянуто конкретні шляхи його реалізації у закладі вищої освіти: мотивація студентів на дослідно-пошукову роботу під час навчання;  проведення емпіричних досліджень та використання їх результатів під час вивчення навчальних дисциплін; активна участь у наукових студентських конференціях, науково-практичних семінарах та олімпіадах із педагогіки і психології; оптимізація ділових стосунків «викладач-студенти» тощо. Показано ефективність навчання студентів на дослідницькій основі.

Завантажити: Yurchenko_2019_Navchannia_na_doslidnytskii_osnovi
Завантажено разів: 58, розмір: 306.9 KB, дата: 28 Лют. 2021

Список використаних джерел:

  1. Адаменко О. О. В. З. Смаль – завідувач кафедри педагогіки (1968-1987). Науковий вісник МДУ ім. В.О. Сухомлинського. Вип. 1.31. Педагогічні науки. 2010. С.24-32.
  2. Велика Хартія університетів. URL:http://www.magna-charta.org/resources/files/the-magna-charta/ukrainian
  3. Викладачі-дослідники з педагогіки та психології: 40 років у царині освіти і науки. Альманах життєписів, спогадів, документів і фото / В. Юрченко – упоряд. і гол. ред.. Київ: Каравела, 2018. 368 с.
  4. Виноградова В.Є., Юрченко В.І. Психологія вищої освіти: теоретичні та практичні аспекти. Київ: Каравела, 2018. 308 с.
  5. Закон України «Про вищу освіту». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
  6. Павлюк Р.О. Навчання на дослідницькій основі: європейські підходи до його характеристики. Освітологічний дискурс. 2017. № 1-2. С. 155-167. http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2017_1-2_15
  7. Скрипченко О., Ільїн О. Куратор і академічна група. За педагогічні кадри. 10 червня 1985. №24.