Матеріали методологічного семінару «Соціально-психологічна сутність історичної пам’яті: мультидисциплінарний простір понять» (26.06.2018 р.)

Соціально-психологічна сутність історичної пам’яті: мультидисциплінарний простір понять : зб. матеріалів методол. семінару 26.06.2018 р. / за ред. О. В. Яремчук ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України, лабор. методології психосоц. і політико-психол. досліджень. – К., 2018. – 41 с.

Електронний збірник підготовлено за результатами методологічного семінару “Соціально-психологічна сутність історичної пам’яті: мультидисциплінарний простір понять”, проведеного лабораторією методології психосоціальних і політико-психологічних досліджень Інституту соціальної та політичної психології НАПН України 26 червня 2018 р. Розглянуто проблематику історичної психології та її націєтворчого потенціалу на основі історичної пам’яті, національної ідентичності, спадкоємності історичного досвіду, пам’яті про історичні травми як рушія соціального розвитку, квазі-історичної пам’яті, історичного резонансу групової феноменології у складних соціальних ситуаціях, проявів наслідків історичних подій у терапевтичному просторі. Матеріали семінару узгоджують погляди науковців різних спеціальностей стосовно поняттєвого апарату соціально-психологічного дослідження історичної пам’яті в різних аспектах теорії та практики.
Адресовано фахівцям соціогуманітарних галузей, теоретикам та практикам, а також усім, хто цікавиться історичною психологією, проблематикою історичної пам’яті та націєтворення в Україні та за її межами.