Навчально-методичний посібник – «Патріотизм молоді інформаційної доби: інноваційні засоби розвитку» – Череповська Н. І.

Патріотизм молоді інформаційної доби: інноваційні засоби розвитку : навчально-методичний посібник / Н. І. Череповська ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД , 2023. – 154 с.

ISBN 978-966-189-694-8

УДК 316.752:172.15+37.091.2

Актуальність посібника зумовлена викликами інформаційної доби та російсько-українською війною (й інформаційно-ідеологічною зокрема).

Метою представленого в посібнику курсу є розвиток патріотизму особистості та її патріотичної активності в інформаційному інтерактивному просторі. Для досягнення мети пропонується арсенал інноваційних засобів, основу яких становить рефлексивний підхід, спрямований на формування патріотичної самосвідомості старших підлітків та здобуття ними нових когнітивно-інструментальних якостей.

Адресується вчителям закладів освіти, соціальним педагогам і соціальним працівникам, медіапедагогам та особам, чия діяльність пов’язана зі сферою національно-патріотичного виховання молоді.