Практичний посібник – «Психологічні ресурси взаємодії школи, сім’ї, громади» – Г. М. Бевз, М. С. Каніболоцька

Психологічні ресурси взаємодії школи, сім’ї, громади : практичний посібник / за ред. Г. М. Бевз, М. С. Каніболоцької ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2022. – 106 с.

У посібнику наведено опис психологічних ресурсів взаємодії школи, сім’ї, громади в процесі реалізації освітніх реформ. Представлено психологічні концепції почуття причетності та відкритості суджень, які створюють необхідні передумови формування довіри до освітніх інновацій. Показано роль рефлексивних та діалогових практик у професійній діяльності педагогів і в системі післядипломної педагогічної освіти. Окреслено спільні та відмінні уявлення стейкхолдерів освіти щодо Нової української школи, розкрито відмінності їхніх рольових позицій. Проаналізовано іноземний досвід упровадження освітніх реформ.

Адресовано менеджерам освіти, психологам, учителям, соціальним педагогам, батькам, представникам органів місцевого самоврядування та громадських організацій, державним службовцям, викладачам системи післядипломної педагогічної освіти та широкому колу зацікавлених цією проблематикою читачів.