Навчальний посібник – «Психологія міжгрупової взаємодії у вимірах війни і миру»

Психологія міжгрупової взаємодії у вимірах війни і миру : навчальний посібник / [Л. Г. Чорна, П. П. Горностай, В. І. Вус, О. Л. Коробанова, О. Т. Плетка] ; за наук. ред. Л. Г. Чорної ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький: Імекс ЛТД, 2023. − 146 с.

У навчальному посібнику розглянуто зміст, види, просторові та часові характеристики, структуру та типові ситуації міжгрупової взаємодії. На основі узагальнення напрацювань вітчизняної та світової психології та відповідно до актуальної ситуації російсько-української війни розкриваються механізми та динаміка взаємодії між групами. Показано, як ризики мирної міжгрупової взаємодії переростають у війну, та як війна посилює виклики взаємодії серед українців. Обґрунтовано підходи до вдосконалення міжгрупової взаємодії та розроблено технології її фасилітації.
Адресовано студентам та аспірантам, що вивчають дисципліни соціогуманітарного профілю. Стане в пригоді фахівцям психологічної служби систем освіти та соціальної роботи, вчителям загальноосвітніх навчальних закладів, представникам професійних психологічних асоціацій, громадських організацій, об’єднаних територіальних громад, волонтерських організацій, керівникам органів державної влади та місцевого самоврядування, органів управління освітою, усім тим, хто підвищує кваліфікацію в системі післядипломної освіти.