Бевз Г. М. – Тези (2020) – «Забезпечення та підтримка освітніх реформ: погляд соціального психолога» // Public health – social, educational and psychological dimensions, Proceedings of the VI International research & training conference, Lublin, Poland, February 13-15, 2020

Бевз, Г. М. (2020). Забезпечення та підтримка освітніх реформ: погляд соціального психолога. In Public health – social, educational and psychological dimensions, Proceedings of the VI International research & training conference, Lublin, Poland, February 13-15, 2020 (p. 3-4). The John Paul Читати далі …

Баз Л.; Мельник А.; Гусєва Н.; Громова Г. – Тези – Матеріали VI international Research & Training Conference

Liubov Baz – «Postmodern literature as a psychological mirror of public health» Мельник Аліна – «Інклюзивне освітнє середовище: пошук напрямів психологічного дослідження» Гусєва Наталія – «Парламентські вибори в Україні 21 липня 2019 року: психологічний експрес-аналіз» Hromova Hanna – «Intolerance of Читати далі …

Зелінська Т.; Діброва В.; Резніков О. – Тези – Матеріали VI international Research & Training Conference

Зелінська Т. – «Stereotypes in intercultural communication»; Діброва В. – «Research perspectives of the role of basic beliefs in the construction of personal future of internal migrants» Резніков О. – «Теоретичний аналіз проблеми партнерства у освітньому середовищі “вчитель, учень, батьки” Читати далі …

Довгань Н. О. – Тези (2018) – «Передумови поколінних конфліктів: перспективи досліджень» // Conference Proceedings of the 7th International Scientific Conference “Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development” (April 4 – 7, 2018, Opole, Poland).

Довгань Н. О. Передумови поколінних конфліктів: перспективи досліджень / Н. О. Довгань // Conference Proceedings of the 7th International Scientific Conference “Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development” (April 4 – 7, 2018, Opole, Poland). – The Academy of Management Читати далі …

Османова А. М. – Тези (2020) – «Соціально-психологічні аспекти профільної 12-річної школи» // Психологія і педагогіка в системі сучасного гуманітарного знання XXI століття, Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (м. Харьків, Україна, 11-12 грудня 2020 р.).

Османова, А. М. (2020). Соціально-психологічні аспекти профільної 12-річної школи. У Психологія і педагогіка в системі сучасного гуманітарного знання XXI століття, Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (м. Харьків, Україна, 11-12 грудня 2020 р.) (с. 29-33). Харків: Східноукраїнська організація “Центр педагогічних досліджень”.

Никоненко Л. В. – Публікація в освітянській пресі (2019) – «Упровадження реорганізацій у закладах освіти (психологічні аспекти)» // Директор школи : г-та. № 4 (844).

Никоненко Л. В. Упровадження реорганізацій у закладах освіти (психологічні аспекти) / Л. В. Никоненко // Директор школи : г-та. – 2019. – № 4 (844). – С. 62–81.

Никоненко Л. В. – Публікація в освітянській пресі (2018) – «Організаційні зміни: етапи впровадження в закладах освіти» // Дитячий садок. Управління. – 2018. –.№ 9 (91).

Никоненко Л. В. Організаційні зміни: етапи впровадження в закладах освіти / Л. В. Никоненко // Дитячий садок. Управління. – 2018. –.№ 9 (91). – С. 28–31.

Никоненко Л. В. – Публікація в освітянській пресі (2018) – «Організаційні зміни: етапи впровадження в закладах освіти» // Директор школи. № 11–12.

Никоненко Л. В. Організаційні зміни: етапи впровадження в закладах освіти / Л. В. Никоненко // Директор школи. – К.: Видавництво педагогічної преси та літератури. – 2018. – № 11–12. – С. 6–9.

Довгань Н. О. – Тези (2020) – «Соціально-психологічний простір поколінь: поле культури» // Історія в нас і ми в історії: психологія історичної пам’яті, Матеріали Четвертого круглого столу (з міжнародною участю). Спецпроєкт “Психологія становлення політичних цінностей крізь призму історичної пам’яті” (29 жовтня 2020 р., Київ, ІСПП НАПН України).

Довгань, Н. О. (2020) Соціально-психологічний простір поколінь: поле культури. В О. В. Яремчук, & В. М. Саєнко (Ред.), Історія в нас і ми в історії: психологія історичної пам’яті, Матеріали Четвертого круглого столу (з міжнародною участю). Спецпроєкт “Психологія становлення політичних цінностей Читати далі …

Довгань Н. О. – Тези (2018) – «Психологія феномену поколінності: антропологічний аспект» // Модернізація освітньої системи: світові тенденції та національні особливості : Тези Міжнародної наукової конференції на базі факультету соціальних наук в Університеті Вітаутаса Великого, м. Каунас, Литва, 23 лютого 2018.

Довгань Н. О. Психологія феномену поколінності: антропологічний аспект / Н. О. Довгань // Модернізація освітньої системи: світові тенденції та національні особливості : Тези Міжнародної наукової конференції на базі факультету соціальних наук в Університеті Вітаутаса Великого, м. Каунас, Литва, 23 лютого Читати далі …

Довгань Н. О. – Тези (2020) – «Забезпечення валідності емпіричного дослідження психології соціокультурної взаємодії поколінь» // Особистість у життєвих ситуаціях: світові тенденції та національні особливості (PLSWTNP), Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (22 травня 2020 р., м. Київ, Київський нац. ун т ім. Тараса Шевченка)

Довгань, Н. О. (2020). Забезпечення валідності емпіричного дослідження психології соціокультурної взаємодії поколінь. В Особистість у життєвих ситуаціях: світові тенденції та національні особливості (PLSWTNP), Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (22 травня 2020 р., м. Київ, Київський нац. ун т Читати далі …

Довгань Н. О. – Тези (2018) – «Поняття «покоління» у соціально-психологічному просторі» // Людина, суспільство, політика: актуальні виклики сучасності : тези V Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 23-24 лютого 2018 р.

Довгань Н. О. Поняття “покоління” у соціально-психологічному просторі / Н. О. Довгань // Людина, суспільство, політика: актуальні виклики сучасності : тези V Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 23-24 лютого 2018 р. – Одеса, 2018. – С. 59–61

Лісойван О. В. – Тези (2018) – «Отримання реконструйованого змісту символу в процесі роботи з жінками у стані дезадаптації» / О. В. Лісойван // Людина, суспільство, політика: актуальні виклики сучасності : матеріали П’ятої міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 лютого 2018 р., м. Одеса)

Лісойван О. В. Отримання реконструйованого змісту символу в процесі роботи з жінками у стані дезадаптації / О. В. Лісойван // Людина, суспільство, політика: актуальні виклики сучасності : матеріали П’ятої міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 лютого 2018 р., м. Одеса) / Одеська Читати далі …

Лісойван О. В. – Тези (2018) – «Отримання вторинного змісту символу в процесі роботи з жінками у стані дезадаптації» // Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (2-3 лютого 2018 р., м. Запоріжжя)

Лісойван О. В. Отримання вторинного змісту символу в процесі роботи з жінками у стані дезадаптації / О. В. Лісойван // Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (2-3 лютого 2018 р., м. Запоріжжя) / Читати далі …

Петренко І. В. – Тези (2019, у співавт.) – «Спілкування у професії викладача» // Людина та соціум: сучасні проблеми взаємодії (психологічні та педагогічні аспекти) : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (27–28 вересня 2019 р., м. Львів).

Петренко І. В. Спілкування у професії викладача / О. М. Корніяка, І. В. Петренко, В. О. Гомонюк // Людина та соціум: сучасні проблеми взаємодії (психологічні та педагогічні аспекти) : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (27–28 вересня 2019 р., м. Львів). – Читати далі …

Петренко І. В. – Тези (2018) – «Комунікативно-технологічне врегулювання соціального конфлікту у різних сферах суспільної практики» // Актуальні питання застосування на практиці досягнень сучасної педагогіки і психології : зб. тез міжнар.наук.-практ. конф. (м. Харків, Україна, 11-12 травня 2018 р.)

Петренко І. В. Комунікативно-технологічне врегулювання соціального конфлікту у різних сферах суспільної практики / І. В. Петренко // Актуальні питання застосування на практиці досягнень сучасної педагогіки і психології : зб. тез міжнар.наук.-практ. конф. (м. Харків, Україна, 11 12 травня 2018 р.) Читати далі …

Петренко І. В. – Тези (2018) – «Врегулювання соціального конфлікту: комунікативно-технологічний підхід» // Дослідження різних напрямків розвитку психології та педагогіки : Зб. наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 червня 2018 р., м. Одеса)

Петренко І. В. Врегулювання соціального конфлікту: комунікативно-технологічний підхід / І. В. Петренко // Дослідження різних напрямків розвитку психології та педагогіки : Зб. наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 червня 2018 р., м. Одеса) / ГО “Південна фундація педагогіки”. – Читати далі …

Бевз Г. М. – Публікація в освітянській пресі (2020) – «Перший контракт: соціалізація на рівні мікросистем» (Психолог дошкілля)

Бевз, Г. М. (2020). Перший контракт: соціалізація на рівні мікросистем. Психолог дошкілля, 11-12, с. 20-32. Дитячий садочок виступає першою ланкою соціалізації як дитини поза межам родини, так і її батьків, які опановують виконання своєї ролі у суспільстві. Екологію цього процесу Читати далі …

Коробка Л. М. – Тези – Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (3-4 квітня 2020 р., м. Київ) – «Громадське здоров’я та його підтримання як умова адаптації спільноти до наслідків воєнного конфлікту»