Довгань Н. О. – Тези (2018) – «Поняття «покоління» у соціально-психологічному просторі» // Людина, суспільство, політика: актуальні виклики сучасності : тези V Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 23-24 лютого 2018 р.

Довгань Н. О. Поняття “покоління” у соціально-психологічному просторі / Н. О. Довгань // Людина, суспільство, політика: актуальні виклики сучасності : тези V Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 23-24 лютого 2018 р. – Одеса, 2018. – С. 59–61