Матеріали ХXI Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Простір арттерапії: єднання у творчій співдії» – 15.03.2024-17.03.2024

УДК 159.98
ББК 84.5

Простір арттерапії: єднання у творчій співдії: матеріали ХХІ Міжнародної міждисциплінарної науково-­практичної конференції (м. Львів, 15–17 березня 2024 р.) / [за наук. ред. О. Вознесенської, В. Волошиної, М. Перун, Л. Подкоритової]. Київ, 2024. – 138 с.

Редакторська група – О. Вознесенська, В. Волошина, М. Перун, Л. ­Подкоритова

У збірнику представлено тези доповідей і концепції творчих лабораторій ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Простір арттерапії: єднання у творчій співдії» (м. Львів, 15–17 березня 2024 р.). Перша частина присвячена осмисленню досвіду відновлення психічної цілісності особистості через єднання з іншими у творчій співдії. Друга представляє досвід арттерапевтич ної практики у галузі роботи з психічною травмою.

Для арттерапевтів, психологів, педагогів, психіатрів, мистецтво­знавців, для всіх, хто цікавиться вітчизняним та світовим досвідом арттерапії.